Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти

 Редакційно-видавничий відділ

 Міжнародний медицинський журнал
Щоквартальний науково-практичний журнал
Перiодичнiсть видання: Щоквартала

МЕЖДУНАРОДНЫ Й

МЕДИЦИНСКИЙ ЖУР НАЛ

Ежеквартальный научно-практический журн ал

 

Основан 14.03.1995 г. под названием «Харьковский медицинский журнал», переименован 09.07.1997

 

УЧРЕДИТЕЛИ, ИЗДАТЕЛИ

Харьковская медицинская академия последипломного образования

  Институт проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук Украины

Харьковское медицинское общество

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор профессор Е. В. КРИШТАЛЬ

профессор О. Я. БАБАК, чл.-корр. НАНУ и АМНУ В. А. БОБРОВ, чл.-корр. АПНУ

Л. Ф. БУРЛАЧУК, профессор Н. Н. ВЕЛИГОЦКИЙ, профессор Ю. А. ВИННИК,

академик А. Ф. ВОЗИАНОВ, профессор Г. И. ГАРЮК, профессор

Э. И. ГЕНДЕНШТЕЙН, академик В. И. ГРИЩЕНКО, профессор Б. Л. ГУЛЬМАН,

профессор Б. М. ДАЦЕНКО, академик Г. В. КНЫШОВ, профессор Н. И. КОЗУБ,

чл.-корр. АМНУ В. Г. КОЛЯДЕНКО, академик А. А. КОРЖ, профессор

А. С. КОЧАРЯН, академик Ю. И. КУНДИЕВ, профессор В. Н. ЛЕСОВОЙ,

профессор А. Г. ЛУЦЕНКО, академик А. И. МАРТЫНОВ,

профессор Б. В. МИХАЙЛОВ, профессор А. С. ПЕРЕВЕРЗЕВ,

профессор Н. И. ПИЛИПЕНКО, профессор А. К. ПОПСУЙШАПКА,

профессор Б. П. САНДОМИРСКИЙ, академик Г. И. СИДОРЕНКО,

профессор Н. И. ХВИСЮК, профессор В. И. ЦЕЛУЙКО,

профессор Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА

  Ответственный секретарь доцент Л. В. КОЖЕКАРУ

  Адрес издателя и редакции:

Украина, 61024 Харьков, ул. Ольминского, 11

Тел./факс +38 (057) 700-76-85


23.09.2017
Харківська медична академія післядипломної освіти оголошує конкурс на заміщення посад
18.09.2017
У ХМАПО проведено навчання внутрішніх аудиторів
17.09.2017
Всеукраїнська щорічна науково-практична конференція молодих вчених
15.09.2017
На кафедрі наркології ХМАПО завершилась підготовка лікарів на циклі ТУ «Замісна підтримувальна терапія хворих з опіоїдною залежністю».
12.09.2017
Впровадження інформаційного менеджменту в систему організації навчально-методичної роботи кафедр академії