Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти

 Редакційно-видавничий відділ

 Медична псіхологія
Науково-практичний журнал
Перiодичнiсть видання: 4 рази на рік

Медицинская

Психология

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Периодично сть — 4 раза в год

 

Постановлением Президиума ВАК Украины от 18.01.2007 г. №1-05/1 журнал внесен в перечень специализированных изданий по медицинским и психологическим наукам

 

УЧРЕДИТЕЛИ, ИЗДАТЕЛИ

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Харьковское медицинское общество

 

Главный редактор профессор А. Г. ЛУЦЕНКО

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

профессор В. А. АБРАМОВ, профессор С. Т. АГАРКОВ, профессор Т. И. АХМЕДОВ, чл.-корр. АПНУ Л. Ф. БУРЛАЧУК, профессор М. Е. БУРНО, профессор Б. И. ВОРНИК, профессор В. Л. ГАВЕНКО, профессор С. Р. ГРИГОРЯН, профессор О. В. ГРИЩЕНКО, профессор Б. Л. ГУЛЬМАН, профессор Б. М. ДАЦЕНКО, профессор О. М. КОВАЛЕВА, профессор В. М. КОЗИДУБОВА, профессор И. С. КОН, профессор А. С. КОЧАРЯН, профессор Г. С. КОЧАРЯН, профессор Е. В. КРИШТАЛЬ, академик С. Д. МАКСИМЕНКО, профессор Н. А. МАРУТА, профессор А. К. НАПРЕЕНКО, профессор В. С. ПОДКОРЫТОВ, профессор И. К. СОСИН, профессор А. Н. ХВИСЮК, профессор Н. И. ХВИСЮК, профессор Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, профессор Л. М. ЩЕГЛОВ

Ответавенный секретарь доцент Н. К. АГИШЕВА

 

Зов. редакцией Т. А. КОПТЕВА

Адрес редакции:

Украина, 61023 Харьков, ул. Ольминского, Тел. (057) 700-50-02,7(30-76-85

Факс (057) 700-76-85 

23.09.2017
Харківська медична академія післядипломної освіти оголошує конкурс на заміщення посад
18.09.2017
У ХМАПО проведено навчання внутрішніх аудиторів
17.09.2017
Всеукраїнська щорічна науково-практична конференція молодих вчених
15.09.2017
На кафедрі наркології ХМАПО завершилась підготовка лікарів на циклі ТУ «Замісна підтримувальна терапія хворих з опіоїдною залежністю».
12.09.2017
Впровадження інформаційного менеджменту в систему організації навчально-методичної роботи кафедр академії