Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти

 Новини


19.06.2018
ЯКІСНА ОСВІТА = РОЗВИНЕНА КРАЇНА
Розвиток освіти в Україні, як і розвиток національного руху за якість і досконалість будуються на засадах сучасного системного менеджменту  та є пріоритетним напрямом соціально-економічного відродження України. Він націлений на подальше  впровадження системи управління якістю за вимогами ІSО 9001 та вдосконалення галузевих і регіональних програм систем управління на засадах міжнародних і національних стандартів та сучасних концепцій досконалості з використанням кращої світової і вітчизняної практики.
З  метою вдосконалення освітньої діяльності на засадах європейських підходів та цільових систем менеджменту, поліпшення викладання  та   покращення  освітніх програм для забезпечення суттєвого підвищення кваліфікаційного рівня фахівців підрозділ  ХМАПО  з підготовки менеджерів в охороні здоров’я з 2001 року готував спеціалістів за напрямом «Менеджмент і адміністрування». З ціллю подальшого впровадження освітньої діяльності з напряму  073 «Менеджмент» в кінці 2017 року даний підрозділ отримав ліцензію на підготовку магістрів за зазначеною спеціальністю. Зараз підрозділ    з підготовки менеджерів в охороні здоров’я разом  з відділом управління якістю освіти,  керуючись Законом України «Про вищу освіту» та враховуючи у своїй роботі рекомендації  МОН України та Резолюції 10-го Всеукраїнського з’їзду якості, планують сформувати цикл тематичного удосконалення, до навчального плану та  програми якого будуть включені всі складові системного менеджменту, цільові системи на базі міжнародних стандартів, концепції та моделі  побудови та досконалості цілісної системи менеджменту закладу, а також систем управління якістю згідно  вимог європейського фонду менеджменту якості (EFQM). До проведення циклу планується залучити провідних фахівців з менеджменту та якості  інших ВЗО. Даний цикл буде націлено в першу чергу на організацію підготовки викладачів  ВЗО та наукових співробітників ДНУ медичного профілю.

18.09.2018
Позапланова перевірка Харківської медичної академії післядипломної освіти
12.09.2018
Співробітники академії були присутні під час онлайн-трансляції презентації проекту Стратегії розвитку медичної освіти
11.09.2018
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Сьогодення та майбутнє підліткової медицини».
11.09.2018
Еразмус +. Якість освіти
07.09.2018
Посвята першокурсників у студенти – медики