Список членів Вченої ради

Список членів Вченої ради

Список членів Вченої ради ХМАПО

Прізвище, ініціалиПосада
1.Проф. Сердюк О.І.Професор кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я,

Голова Вченої ради

2.Проф. Короп О.А.Професор кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я
3.Проф. Марченко В.Г.Перший проректор з науково-педагогічної роботи,

Заступник голови Вченої ради ХМАПО

4.Проф. Маркова М.В.Проф. каф. сексології, психотерапії та медичної психології,

Вчений секретар Вченої ради  ХМАПО

5.Проф. Георгіянц М.А.Проректор з наукової роботи
6.Доц. Каафарані А.М.Проректор з науково-педагогічної, міжнародної діяльності
7.Радько Б. М.Заступник ректора з кадрових питань
8.Бузницька О.О.Заступник ректора з економічних питань
9.Савенко О.С.Заступник ректора з АГД
10.Проф. Вороньжев І.О.В.о. декана факультету громадського здоров’я
11.Проф. Єлоєва З.В.В.о. декана педіатричного факультету
12.Проф. Сергієнко О.І.В.о. декана терапевтичного факультету
13.Проф. Соболєва І.А.В.о. декана хірургічного факультету, завідувач кафедри офтальмології
14.Онопрієнко І.М.Завідувач бібліотеки
15.Старостенко С.М.Головний бухгалтер
16.Доц. Рогова О.Г.Голова профспілкового комітету ППО
17.Проф. Бодня К.І.Директор Медичного інституту ХМАПО
18.Доц. Гірка В.Д.Директор Фахового медичного коледжу
19.Пелехова Г.І.Вчений секретар
20.Доц. Криворотько Я.В.Завідувач відділу інтернатури
21.Горлов В.Л.Начальник інформаційно-обчислювального центру
22.Проф. Абдуллаєв Р.Я.Зав. каф. ультразвукової та функціональної діагностики
23.Доц. Авраменко А.І.Доц. каф. сексології, психотерапії та медичної психології
24.Проф. Антонян І.М.Зав. каф. урології та дитячої урології
25.Проф. Багмут І.Ю.Зав. каф. анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії
26.Проф. Березняков І.Г.Зав. каф. терапії
27.Проф. Бєлоусова О.Ю.Зав. каф. педіатрії та дитячої гастроентерології
28.Проф. Білоусов А.М.Проф. каф. анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології
29.Проф. Біляєв С.Г.Проф. каф. генетики, акушерства, гінекології та ультразвукової діагностики
30.Проф. Більченко О.В.Зав. каф. кардіології, терапії та нефрології
31.Проф. Бірюкова С.В.Проф. каф. мікробіології, бактеріології, вірусології, клінічної та лабораторної імунології
32.Проф. Велигоцький М.М.Зав. каф. торако-абдомінальної хірургії
33.Проф. Велігоцький О.М.Зав. каф. ендоскопії та хірургії
34.Проф. Віннік Ю.О.Зав. каф. онкологічної хірургії, променевої терапії та паліативної допомоги
35.Проф. Гарюк Г.І.Зав. каф. отоларингології та дитячої отоларингології
36.Проф. Гризодуб В.І.Зав. каф. ортопедичної стоматології №1
37.Доц. Гузенко Н.В.Доц. каф. медичної хімії, клінічної біохімії, фармації та судово-медичної токсикології
38.Проф. Гуров О.М.Зав. каф. судово-медичної експертизи
39.Доц. Діасамідзе Е.Д.Зав.каф. ортопедичної стоматології 2
40.Проф. Дубенко О.Є.Проф. каф. нейрохірургії, неврології та рефлексотерапії
41.Проф. Дудніченко О.С.Зав. каф. онкології та дитячої онкології
42.Проф. Звягінцева Т.Д.Зав. каф. гастроентерології та дієтології
43.Проф. Карабан О.М.Зав. каф. гігієни, епідеміології і професійних хвороб
44.Проф. Карташов С.М.Зав. каф. акушерства, гінекології та онкологічної гінекології
45.Проф. Касьянова О.М.Зав. каф. педагогіки, філософії та мовної підготовки
46.Проф. Клименко Т.М.Зав. каф. неонатології
47.Проф. Козідубова В.М.Зав. каф. психіатрії та наркології
48.Проф. Козуб М.І.Зав. каф. акушерства та гінекології 2
49.Проф. Корж О.М.Зав. каф. загальної практики-сімейної медицини, фтизіатрії та пульмонології
50.Проф. Корсунов В.А.Зав. каф. анестезіології, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії
51.Проф. Лахно І.В.Зав. каф. перинатології, акушерства та гінекології
52.Проф. Лисенко В.Й.Зав. каф. анестезіології та інтенсивної терапії
53.Проф. Лісова І.Г.Зав. каф. хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
54.Проф. Літовченко Т.А.Зав. каф. неврології та дитячої неврології
55.Проф. Любченко О.В.Зав. каф. стоматології дитячого віку та ортодонтії
56.Проф. Любченко О.В.Зав. каф. стоматології, терапевтичної стоматології та пародонтології
57.Проф. Майоров О.Ю.Зав. каф. клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я
58.Проф. Малахов В.О.Зав. каф. фізичної та реабілітаційної медицини, фізіотерапії, спортивної медицини
59.Проф. Малий В.П.Зав. каф. інфекційних хвороб
60.Проф. Морозова Н.С.Зав. каф. дезінфектології та профілактики інфекцій, зв’язаних з наданням медичної допомоги
61.Проф. Ніколаєва Л.Г.Проф. каф. дерматовенерології та хірургічної дерматології
62.Проф. Ніконов В.В.Зав. каф. медицини невідкладних станів та медицини катастроф
63.Проф. Олійник Г.А.Зав. каф. комбустіології та пластичної хірургії
64.Проф. Опарін О.А.Зав. каф. терапії, ревматології та клінічної фармакології
65.Проф. Павлов С.Б.Завідувач ЦНДЛ
66.Доц. Парфьонова І.І.Зав. каф. менеджменту і економіки в сімейній медицині
67.Проф. Попсуйшака О.К.Проф. каф. травматології та ортопедії
68.Доц. Сіренко О.В.Зав. каф. клінічної лабораторної діагностики
69.Проф. Страшок Л.А.Проф. каф. педіатрії та дитячої кардіоревматології
70.Проф. Суханова Л.А.Зав. каф. дитячої фтизіатрії та пульмонології
71.Проф. Тамм Т.І.Зав. каф. загальної хірургії, проктології та судинної хірургії
72.Проф. Хвисюк О.М.Проф. каф. травматології, анестезіології та військової хірургії
73.Проф. Ходак Л.А.Зав. каф. дитячих інфекційних хвороб
74.Проф. Шаповалов В.В.Проф. каф. медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації
75.Проф. Щербаков А.Ю.Зав. каф. акушерства та гінекології 1
76.Проф. Яковцова І.І.Зав. каф. патологічної анатомії та гістології
77.Доц. Руденко Т.А.Голова Ради молодих вчених
78.Скорик В.С.Заступник Голови Ради молодих вчених
79.Валільщиков М.В.Аспірант
80.Кашатін Ж.О.Лікар-інтерн
81.Климова В.В.Лікар-інтерн
82.Кучин А.В.Лікар-інтерн
83.Остах О.В.Лікар-інтерн
84.Савельєва Л.М.Лікар-інтерн
85.Асмус О.Ю.Голова студентського самоврядування Медичного інституту ХМАПО
86.Рульов Є.В.Голова студентського самоврядування Фахового медичного коледжу
87.Притула О.В.Голову студентського профспілкового комітету Фахового медичного коледжу