Список членів Вченої ради

Список членів Вченої ради

Список членів Вченої ради ХМАПО

1.Проф. Сердюк О.І.

Професор кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я,

Голова Вченої ради

2.Проф. Марченко В.Г.Перший проректор з науково-педагогічної роботи
3.Проф. Маркова М.В.

В.о.зав. каф. психотерапії,

Заступник голови Вченої ради ХМАПО

4.Проф. Георгіянц М.А.Проректор з наукової роботи
5.Доц. Каафарані А.М.Проректор з науково-педагогічної, міжнародної діяльності
6.Яненко П.М.Проректор з організаційних та кадрових питань
7.Радько Б. М.Заступник ректора з кадрових питань
8.Бузницька О.О.Заступник ректора з економічних питань
9.Савенко О.С.Заступник ректора з АГД
10.Абсалямов К.Ю.Помічник ректора
11.Захар’єва Е.Ю.Помічник ректора
12.Проф. Вороньжев І.О.В.о. декана факультету громадського здоров’я
13.Проф. Єлоєва З.В.В.о. декана педіатричного факультету
14.Проф. Сергієнко О.І.В.о. декана терапевтичного факультету
15.Проф. Соболєва І.А.В.о. декана хірургічного факультету
16.Онопрієнко І.М.Завідувач бібліотеки
17.Старостенко С.М.Головний бухгалтер
18.Доц. Рогова О.Г.Голова профспілкового комітету ППО
19.Проф. Бодня К.І.Директор Медичного інституту ХМАПО
20.Доц. Гірка В.Д.Директор Фахового медичного коледжу
21.Пелехова Г.І.Вчений секретар
22.Горлов В.Л.Начальник інформаційно-обчислювального центру
23.Криничко В.В.Начальник навчально-методичного відділу
24.Трегуб О.О.Провідний фахівець юридичного відділу
25.Проф. Абдуллаєв Р.Я.Зав. каф. ультразвукової діагностики
26.Доц. Авраменко А.І.Доцент кафедри сексології, медичної психології, медичної та психологічної реабілітації
27.Д.мед.н. Антонян І.М.Зав. каф. загальної, дитячої та онкологічної урології
28.Проф. Багмут І.Ю.Зав. каф. клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії
29.Проф. Березняков І.Г.Зав. каф. терапії
30.Проф. Бєлоусова О.Ю.Зав. каф. педіатричної гастроентерології та нутриціології
31.Проф. Білоусов А.М.Проф. каф. анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології
32.Доц. Біляєв С.Г.Проф. каф. генетики, акушерства, гінекології та медицини плоду
33.Проф. Більченко О.В.Зав. каф. терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини
34.Проф. Бірюкова С.В.Проф. каф. клінічної імунології та мікробіології
35.Проф. Болотна Л.А.Зав. каф. дерматовенерології
36.Проф. Велигоцький М.М.Зав. каф. торако-абдомінальної хірургії
37.Проф. Велігоцький О.М.Зав. каф. ендоскопії та хірургії
38.Проф. Віннік Ю.О.Зав. каф. онкологічної хірургії, променевої терапії та паліативної допомоги
39.Проф. Гарюк Г.І.Зав. каф. отоларингології та дитячої отоларингології
40.проф. Горшунська М.Ю.Професор кафедри ендокринології та дитячої ендокринології
41.Проф. Гризодуб В.І.Зав. каф. ортопедичної стоматології №1
42.Проф. Грищенко О.В.Зав. каф. перинатології, акушерства та гінекології
43.Доц. Гузенко Н.В.Доц. каф. клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації
44.Проф. Гуров О.М.Зав. каф. судово-медичної експертизи
45.Доц. Діасамідзе Е.Д.Зав.каф. ортопедичної стоматології 2
46.Проф. Дубенко О.Є.Проф. каф. невропатології та нейрохірургії
47.Проф. Дудніченко О.С.Зав. каф. онкології та дитячої онкології
48.Проф. Дьомін Ю.А.Проф. каф. офтальмології
49.Проф. Звягінцева Т.Д.Зав. каф. гастроентерології
50.Проф. Карабан О.М.Зав. каф. гігієни, епідеміології та професійних хвороб
51.Проф. Карпенко В.Г.Проф. каф. торако-абдомінальної хірургії
52.Проф. Карташов С.М.Зав. каф. акушерства, гінекології та онкологічної гінекології
53.Проф. Касьянова О.М.Зав. каф. педагогіки, філософії та мовної підготовки
54.Проф. Клименко Т.М.Зав. каф. неонатології
55.Проф. Козідубова В.М.Зав. каф. психіатрії
56.Проф. Козуб М.І.Зав. каф. акушерства та гінекології 2
57.Проф. Корж О.М.Зав. каф. загальної практики – сімейної медицини
58.Проф. Корсунов В.А.Зав. каф. анестезіології, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії
59.Проф. Лисенко В.Й.Зав. каф. анестезіології та інтенсивної терапії
60.Проф. Лісова І.Г.Зав. каф. хірургічної стоматології,  щелепно-лицевої хірургії та стоматології
61.Проф. Літовченко Т.А.Зав. каф. неврології та дитячої неврології
62.Проф. Любченко О.В.Зав. каф. стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології
63.Проф. Любченко О.В.Зав. каф. стоматології та терапевтичної стоматології
64.Проф. Майоров О.Ю.Зав. каф. клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я
65.Проф. Малахов В.О.

Зав. каф. фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини

 

66.Проф. Малий В.П.

Зав. каф. інфекційних хвороб

 

67.Проф. Морозова Н.С.Зав. каф. дезінфектології та профілактики інфекцій, зв’язаних з наданням медичної допомоги
68.Проф. Ніколаєва Л.Г.Проф. каф. дерматовенерології та ВІЛ/СНІДу
69.Проф. Ніконов В.В.Зав. каф. медицини невідкладних станів та медицини катастроф
70.Проф. Олійник Г.А.Зав. каф. комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії
71.Проф. Опарін О.А.Зав. каф. терапії, ревматології та клінічної фармакології
72.Д.біол.н. Павлов С.Б.Завідувач ЦНДЛ
73.Доц. Парфьонова І.І.Зав. каф. менеджменту і економіки в сімейній медицині
74.Проф. Попсуйшака О.К.Проф. каф. травматології та ортопедії
75.Доц. Сіренко О.В.Зав. каф. клінічної лабораторної діагностики
76.Доц. Скібо Ю.М.Зав. каф. хірургії серця, магістральних судин та дитячої хірургії
77.Проф. Сосін І.К.Зав. каф. наркології
78.Проф. Страшок Л.А.Проф. каф. підліткової медицини
79.Проф. Суханова Л.А.Зав. каф. дитячої фтизіатрії та пульмонології
80.Проф. Тамм Т.І.Зав. каф. хірургії та проктології
81.Проф. Хвисюк О.М.Професор кафедри травматології, анестезіології та військової хірургі
82.Проф. Ходак Л.А.Зав. каф. дитячих інфекційних хвороб
83.Проф. Шаповалов В.В.Проф. каф. медичного та фармацевтичного права, загальної та клінічної фармації
84.Проф. Шкляр С.П.Зав. каф. сімейної медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології
85.Проф. Щербаков А.Ю.Зав. каф. акушерства та гінекології 1
86.Проф. Яковцова І.І.Зав. каф. патологічної анатомії
87.К.мед.н. Руденко Т.А.Голова Ради молодих вчених
88.Павлова О.С.Заступник Голови Ради молодих вчених
89.Анисєнкова В.Ю.Аспірант
90.Пильова Т.В.Аспірант
91.Валільщиков М.В.Аспірант
92.Филенко Я.М.Аспірант
93.Кашатін Ж.О.Лікар-інтерн
94.Климова В.В.Лікар-інтерн
95.Кучин А.В.Лікар-інтерн
96.Остах О.В.Лікар-інтерн
97.Савельєва Л.М.Лікар-інтерн
98.Азарова А.Д.Керівник профспілки студентів Фахового медичного коледжу
99.Плахотник Д.В.Голова студентського самоврядування Фахового медичного коледжу