Category Archives: Новини

Надання Харківською медичною академією післядипломної освіти освітніх послуг іноземним фахівцям.

Харківська медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України нині є одним із провідних медичних навчальних закладів післядипломної освіти.
Професійна підготовка іноземних фахівців здійснюється спеціалістами високого рівня кваліфікації, які мають великий досвід роботи та працюють з іноземцями протягом багатьох років.
Харківська медична академія післядипломної освіти має багаторічний досвід підготовки іноземних громадян, високо освідчений викладацький склад, потужну матеріально-технічну базу та має змогу надавати освітні послуги майже за всіма медичними спеціальностями, затребуваними як в нашій державі, так і за її межами. Іноземні громадяни навчаються в академії цілими сім’ями з метою побудови медичної династії, що є популярним країнах близького та далекого зарубіжжя. Все це є показником високого рівня освіти та можливості підготовки висококласних медичних кадрів для зарубіжних країн.
Згідно діючих ліцензій Харківською медичною академією післядипломної освіти здійснюється провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за наступними спеціальностями:
– 224 Технології медичної діагностики та лікування:
Клінічна лабораторна діагностика Радіологія
Рентгенологія
Ультразвукова діагностика
– 221 Стоматологія: Дитяча стоматологія

Он-лайн засідання Вченої Ради ХМАПО

27 травня 2022 року відбулось он-лайн засідання Вченої Ради ХМАПО. Зі вступним словом виступили В.о.ректора ХМАПО, д.мед.н., проф. О.А.Короп і Голова Вченої Ради ХМАПО д.мед.н., проф. О.І.Сердюк. Попри щоденного дистанційного спілкування колективу Академії щодо забезпечення її життєдіяльності і виконання основних функцій, на цей час визначилась низка питань, які й були обговорені і вирішені на засіданні Вченої Ради.
Перш за все, було затверджено рішення Колегій МОН України про видачу дипломів доктора філософії та правила прийому до Медичного інституту ХМАПО у 2022 році. Також затверджено розглянутих на засіданні науково-методичної ради навчальних планів та програм циклів тематичного удосконалення, майстер-класів, навчальних посібників та наукової літератури.
Розглядаючи поточні справи були розглянуті питання прийому до аспірантури та атестації аспірантів ХМАПО.
Після розгляду питань порядку денного засідання Вченої Ради ХМАПО в.о.ректора відповів на чисельні запитання членів Вченої Ради щодо організації роботи ХМАПО в умовах дії воєнного стану, особливостей навчальної, наукової і лікувальної роботи науково-педагогічних працівників та можливих перспектив подальшої діяльності колективу Академії.

Он-лайн нарада ректорів ЗВО МОЗ України

25 травня 2022 року проведено он-лайн нараду серед ректорів ЗВО МОЗ України з питань
новацій в наборі іноземців та умов прийому у 2022 році – широкий конкурс або фіксований. Також 25 травня 2022 р. Міністерство освіти і науки України та державне підприємство «Український державний центр міжнародної освіти» Міністерства освіти і науки України за головуванням т.в.о. Міністра освіти і науки України Андрія Вітренка провело з ректорами українських закладів вищої освіти Національну нараду з міжнародної освіти з питань набору іноземних громадян на навчання та з питань промоції української вищої освіти за кордоном у 2022 році.