ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО

13 січня 2022 року у Актовій залі УЛК ХМАПО відбулася конференція трудового колективу ХМАПО. До порядку денного було включено наступні питання:

  1. Звіт в.о. ректора проф. Коропа О.А. про виконання Колективного договору за 2021 рік
  2. Звіт голови ППО ХМАПО доц. Рогової О.Г. про виконання Колективного договору за 2021 рік
  3. Обговорення проекту Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ХМАПО на 2022-2024 роки
  4. Затвердження нової редакції Статуту ХМАПО
  5. Обговорення та затвердження звернення колективу ХМАПО до МОЗ України
  6. Зміни у складі Вченої Ради ХМАПО
  7. Обрання комісії з розгляду індивідуальних трудових спорів.

До складу робочої президії конференції було запрошено в.о.ректора ХМАПО, проф. Коропа О.А., завідувача кафедри отоларингології та дитячої отоларингології, проф. Гарюка Г.І. (голова конференції), Феськову О.В., старшого лаборанта кафедри медичної хімії, клінічної біохімії, фармації та судово-медичної токсикології (секретар конференції).

Делегати заслухали звіти про виконання Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ХМАПО за 2021 рік від адміністрації (презентований в.о. ректора, проф. Коропом О.А.) та від профспілкового комітету (презентований головою ППО ХМАПО, доц. Роговою О.Г.) та визнали виконання Колективного договору за 2021 рік задовільним.

Рогова О.Г. коротко охарактеризувала проект Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ХМАПО на 2022-2026 роки, наголосила на необхідності його обговорення та доопрацювання. Запропонувала делегатам конференції та всім іншим членам трудового колективу ХМАПО надавати пропозиції до проекту Колективного договору з метою їх опрацювання робочою комісією з підготовки проекту Колективного договору.

Аналіз проекту Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ХМАПО на 2022-2026 роки доповнила юрист за договором Крічфалушій-Степанова К.М., яка також акцентувала увагу на структурі запропонованого проекту та новелах цього документу, пов’язаних зі змінами чинного законодавства України.

Делегати підтримали пропозицію ухвалити проект Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ХМАПО на 2022-2026 роки та доручити робочій комісії з підготовки проекту Колективного договору доопрацювати цей проект з метою подальшого затвердження.

Також юрист за договором Крічфалушій-Степанова К.М. коротко описала підготовлений проект Статуту ХМАПО, акцентувала увагу на його відповідності Методичним рекомендаціям для оформлення статутів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, які було затверджено Наказом МОН України «Про затвердження Методичних рекомендацій для оформлення статутів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України» від 25.10.2018 № 1150. У ході обговорення делегати підтримали пропозицію ухвалити проект Статуту ХМАПО та доручити робочій комісії з підготовки проекту Статуту доопрацювати цей проект з метою подальшого затвердження.

Головуючий на конференції завідувач кафедри отоларингології та дитячої отоларингології, проф. Гарюк Г.І. коротко зупинився на необхідності звернення трудового колективу академії до МОЗ України з клопотанням оголосити конкурс на посаду ректора ХМАПО, щоб забезпечити стабільне керівництво та виконання всіх статутних завдань закладу. Делегати підтримали пропозицію головуючого та схвалили пропозицію звернутися до МОЗ України з клопотанням оголосити конкурс на посаду ректора ХМАПО.

На необхідності внесення змін у складі Вченої Ради ХМАПО зупинився голова Вченої Ради ХМАПО проф. Сердюк О.І., який зокрема, акцентував увагу на наявності у складі Вченої Ради представників, обраних від структурних підрозділів академії, а також представників, які набувають статусу члена Вченої Ради за посадами. Так, на адресу Оргкомітету конференції надійшли клопотання від кафедр: від кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я включити до складу Вченої Ради ХМАПО в.о. ректора ХМАПО проф. Коропа О.А., від кафедри перинатології, акушерства і гінекології – щодо обрання членом Вченої Ради завідувача кафедри проф. Лахна І.В. Також за посадою до складу Вченої Ради необхідно ввести завідувача інтернатурою доц. Криворотько Я.В. (у зв’язку з вибуттям Тихої І.А. та призначенням Криворотько Я.В. завідувачем відділом інтернатури). Також проф. Сердюк О.І. зазначив, що припиняються повноваження як члена Вченої Ради проф. Карпенко В.Г., оскільки його було обрано до складу Вченої Ради від кафедри торокоабдомінальної хірургії, але в теперішній час він є професором кафедри перинатології, акушерства і гінекології. Делегатами було затверджено рішення обрати до складу Вченої Ради від кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я в.о. ректора ХМАПО проф. Коропа О.А., від кафедри перинатології, акушерства і гінекології – завідувача кафедри проф. Лахна І.В., за посадою – завідувача інтернатурою доц. Криворотько Я.В.

До складу комісії з розгляду індивідуальних трудових спорів на конференції було обрано наступних членів трудового колективу: проф. Коржа Олексія Миколайовича, проф. Сергієнко Олену Іванівну, проф. Карабана Олега Михайловича, доц. Щегольову Марію Георгіївну, доц. Рогову Олену Геннадіївну, Римарєву  Вікторію  Володимирівну.

Leave a Reply