До відома керівників закладів охорони здоров’я та лікарів усіх спеціальностей надаємо перелік циклів тематичного удосконалення на яких висвітлюються питання допомоги хворим на COVID-19

– Особливості лабораторних досліджень COVID-19
– Коронавірусна хвороба COVID-19
– Особливо небезпечні та небезпечні інфекції
– Інфекції,що регулюються міжнародними медико-санітарними правилами та
інші небезпечні інфекції
– Особливості діяльності закладів охорони здоров’я під час карантину,
спричиненого коронавірусом SARS-COV-2
– Психотерапевтичний супровід осіб з розладами психічного здоров’я,
пов’язаних з COVID-19
– Актуальні питання респіраторної терапії у дітей
– Серцево-легенева реанімація. Діагностика смерті мозку
– Проблеми легеневих хвороб у дітей
– Невідкладні та пароксизмальні стани при ураженнях нервової системи
– Аутоімунні захворювання нервової системи та наслідки нейроінфекцій
– Імунологічні основи імунопрофілактики
– Диференційна променева діагностика захворювань органів дихання та
серодостіння
– Невідкладна променева діагностика захворювань різних органів та систем
– Раціональна антибактеріальна та антивірусна терапія інфекційних хвороб на
догоспітальному та госпітальному етапах
– Нейроінфекції у практиці клініциста
– Національні та міжнародні стандрти діагностики та лікування хвороб
внутрішніх органів (для терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної
медицини)
– Сучасні питання інфекційних хвороб у дітей

З повним переліком циклів підвищення кваліфікації та терміном їх проведення можна
ознайомитись в розділі «Навчання» → Слухачу (післядипломна освіта) → Календарний
план.

Leave a Reply