КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО

2 вересня 2021 р. у Харківській медичній академії післядипломної освіти відбулася позачергова Конференція трудового колективу. На порядок денний Конференції було винесено питання про дообрання членів Вченої Ради ХМАПО, альтернативи перейменування Харківської медичної академії післядипломної освіти, обговорення проекту внесення змін до організаційної структури ХМАПО (проект реорганізації шляхом об’єднання кафедр).

Конференцію відкрила голова Первинної профспілкової організації ХМАПО доц. Рогова О.Г. Головуючим на конференції було обрано Більченко Олександра Вікторовича, професора, завідувача кафедри терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини ХМАПО, секретарем – Захар’єву Елеонору Юріївну, помічника ректора ХМАПО.
За поданням адміністрації та декількох кафедр академії (у зв’язку з вибуттям членів Вченої Ради, обраних від цих кафедр), делегатами конференції було обрано наступних осіб до складу Вченої Ради ХМАПО: проф. Страшок Ларису Анатоліївну в.о. завідувача кафедри підліткової медицини; проф. Любченко Олександра Володимировича, завідувача кафедри стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології; доц. Сіренко Олену Віталіївну, в.о. завідувача кафедри клінічної лабораторної діагностики; доц. Гузенко Наталію Валеріївну, в.о. завідувача кафедри клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації; доц. Діасамідзе Елгуджу Джемаловича, в.о. завідувача кафедри ортопедичної стоматології 2; Захар’єву Елеонору Юріївну – помічника ректора ХМАПО; Абсалямова Кирила Юрійовича – помічника ректора ХМАПО; Трегуба Олександра Олександровича – провідного юрисконсульта юридичного відділу ХМАПО.
Після обговорення делегати конференції підтримали альтернативний варіант зміни назви академії на «Харківській державний університет медичної освіти», який буде запропоновано Міністерству охорони здоров’я України як варіант подальшого перейменування академії.
У ході обговорення запропонованого Проекту реорганізації структури академії (об’єднання та перейменування кафедр) відбулася жива дискусія щодо формату та процедури подальшого об’єднання кафедр академії, після чого було вирішено підтримати запропонований Проект, доопрацювати його у робочому порядку та рекомендувати його до затвердження Вченою Радою ХМАПО з доопрацюванням.
Завершуючи роботу конференції в.о. ректора ХМАПО, проф. Карпенко В.Г. зупинився на поточному стані справ у академії, акцентував увагу присутніх на позитивних зрушеннях, що відбулися протягом останніх декількох місяців, на невирішених проблемах, а також закликав делегатів об’єднати зусилля для реалізації перспектив розвитку нашого закладу.

Leave a Reply