Лист Міністерства охорони здоров’я керівникам закладів вищої (післядипломної) освіти, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я»