Он-лайн засідання Вченої Ради ХМАПО

27 травня 2022 року відбулось он-лайн засідання Вченої Ради ХМАПО. Зі вступним словом виступили В.о.ректора ХМАПО, д.мед.н., проф. О.А.Короп і Голова Вченої Ради ХМАПО д.мед.н., проф. О.І.Сердюк. Попри щоденного дистанційного спілкування колективу Академії щодо забезпечення її життєдіяльності і виконання основних функцій, на цей час визначилась низка питань, які й були обговорені і вирішені на засіданні Вченої Ради.
Перш за все, було затверджено рішення Колегій МОН України про видачу дипломів доктора філософії та правила прийому до Медичного інституту ХМАПО у 2022 році. Також затверджено розглянутих на засіданні науково-методичної ради навчальних планів та програм циклів тематичного удосконалення, майстер-класів, навчальних посібників та наукової літератури.
Розглядаючи поточні справи були розглянуті питання прийому до аспірантури та атестації аспірантів ХМАПО.
Після розгляду питань порядку денного засідання Вченої Ради ХМАПО в.о.ректора відповів на чисельні запитання членів Вченої Ради щодо організації роботи ХМАПО в умовах дії воєнного стану, особливостей навчальної, наукової і лікувальної роботи науково-педагогічних працівників та можливих перспектив подальшої діяльності колективу Академії.

 

Leave a Reply