Student government

Без перевода

Студентське самоврядування в Медичному коледжі ХМАПО

 

Студентське самоврядування — це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні навчальним закладом.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів навчального закладу. Усі студенти, які навчаються в Медичному коледжу ХМАПО, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування.

Цілі студентського самоврядування – це самопідготовка студента до майбутньої професійної діяльності, яка неможлива без активної життєвої позиції, навиків в управлінні державними і суспільними справами, здатності ухвалювати рішення і нести за них відповідальність; та пошук і організація ефективних форм самостійної роботи, ведення переговорів, управління.

 

Завдання органів самоврядування:

 

 1. Сприяння адміністрації і виховним структурам коледжу в створенні необхідних умов, сприяючих активному залученню студентської молоді до різних сфер життєдіяльності освітньої установи і підвищення її соціальної активності, сприяння розвитку і реалізації внутрішнього потенціалу студентів.  Ця мета досягається шляхом інформування студентів про можливості студентського самоврядування й вузу, залучення їх до активної участі в різних сферах суспільного життя. Завдяки цьому розвиваються лідерські якості, комунікативні навички і здібності ефективно працювати в колективі.
 2. Організація різноманітних видів соціально значущій діяльності студентської молоді в коледжі та проведення різних справ і заходів, що сприяють розвитку особи, формуванню громадянської свідомості та патріотизму студентства, реалізації його соціальних і трудових ініціатив.
 3. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вузі, шляхом  сприяння ректорату і адміністрації коледжу в заходах, що проводяться ними. А також самостійно організовує заходи, направлені на формування цілісної високоморальної особи студента (підтримка ветеранів, участь в добродійних акціях, зустрічі з провідними діячами науки, культури і мистецтва і ін.).
 4. Сприяння в адаптації першокурсників і надання методичної, організаційної, правової допомоги студентам, працевлаштуванні випускників.
 5. Формування нових і підтримка існуючих традицій Академії та Медичного коледжу за допомогою проведення різних заходів офіційного характеру.
 6. Формування активної життєвої і цивільної позиції студентів.  Організація екскурсій, виставок, лекцій і т.п., направлених на розширення кругозору студентів; проводяться зустрічі з представниками громадськості, органів державної влади і молодіжних організацій з актуальних для студентів проблем.
 7. Пропаганда здорового способу життя.
 8. Участь в розробці, ухваленні й реалізації нормативно-правової основи різних сторін життєдіяльності студентської молоді.
 9. Інформаційне забезпечення студентської молоді з різних питань життєдіяльності установи професійної освіти і реалізації молодіжної політики.
 10. Профілактика правопорушень і шкідливих звичок у студентської молоді.

 

Голова студентської Ради Ставнича Ольга брала участь в обласних науково-практичних конференціях педагогічних працівників і співпрацівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Де брала  участь в обговоренні питань щодо покращення роботи студентського самоврядування.

Такі ж засідання проводились і в коледжі, в них беруть участь активи груп (старости та інші студенти, небайдужі до життя коледжу).

 

 

У студентській раді нашого коледжу працюють 7 секторів:

 1. Сектор навчальної роботи– це перш за все наші старости і зам. старости груп та, якщо є такі в групах, відповідальні за відвідування і навчання. Ці студенти кожну неділю разом із завідувачами відділення обговорюють та вирішують питання про поведінку, відвідування занять, успішності студентів. Вони перші отримують інформацію та доручення для груп.
 2. Соціально – побутовий сектор–  це рада гуртожитку, яка бере участь у розселенні студентів, вирішенні конфліктних ситуацій. Проводять перевірку санітарного стану помешкання гуртожитку, конкурсу на кращу кімнату, роз’яснювальну роботу щодо економного витрачання води та електроенергії і бережливого відношення до державного майна. У вересні 2014 року на студентській раді відкритим голосуванням головою соціально-побутового сектора було обрано студентку групи М-11 Белас Марина.
 3. Інформаційний сектор. Голова сектору Пшенична Ганна, студентка групи М-11. Завданням даного сектору є висвітлення життя коледжу в студентській газеті «Vivat students». Також видавати газету на всі свята.
 4. Культурно-масовий секторвідповідає за естетичне виховання студентів. З 2014 року голова культурно-масового сектору Павленко Юлія, студентка групи  М-01.  Студенти під керівництвом  заступника директора з гуманітарної освіти та виховання Король Л.М. готують  художні програми до загальноколеджних заходів і свят, а саме:

 

 • Урочисте посвячення в студенти «Моя професія – служити людям»
 • «Вчителько моя» – до Дня працівників освіти(1 неділя жовтня).
 • «Студент завжди студент» до Дня студентів.
 • Конкурси   «Ідеальна пара» до Дня закоханих,
 • «Міс  коледжу».
 • Свято Перемоги «Ніщо не забуто»
 • «Золота осінь»
 • « Таємний друг»
 • «Halloween»
 • Дискотека до Дня студентів.

 

 1. Спортивно-оздоровчий сектор. Основними його завданнями  є належна фізична підготовка студента – медика та формування здорового способу життя. Студенти беруть участь у легкоатлетичних змаганнях , змаганнях «Першенства Харкова» з шахів і шашок, у міських та коледжних спартакіадах.
 2. Профорієнтаційний сектор. Мета даного сектора – це ознайомлення  абітурієнтів з Медичним коледжем ХМАПО, з умовами вступу та перевагами. Студенти відвідують інші навчальні заклади (школи, робочі місця), це розповідають про коледж, роздають брошури з контактними номерами та всією необхідною інформацією, показують фотоальбоми та презентації.
 1. Волонтерський сектор. Допомагає навчитися милосердю волонтерська діяльність студентів коледжу ( сектор студентської ради). Волонтери медичного коледжу ХМАПО працюють в благодійній організації «Харківські Самаритяни» та в міському центрі «Довіра». Голова волонтерського сектора Андріанова Софія, студентка групи М-01.  У коледжі, прищеплюючи студентам любов до обраної професії, ми намагаємося виховувати таких медсестер, які повинні відноситися до хворого так, як хотіли б, щоб відносилися до них та до їх рідних. Допомагає навчитися милосердю волонтерська діяльність студентів коледжу.

 

Волонтер – особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що здійснюється добровільно на благо широкої громадськості.

Волонтери Медичного коледжу ХМАПО регулярно проводять свою роботу  у Фрунзенському та Орджонікідзевському районах за такими напрямками:

робота з пенсіонерами і самотніми громадянами в територіальному центрі Фрунзенського району м. Харкова, де майбутні медичні сестри – волонтери на практиці відпрацьовують навички надання медичної допомоги і медико-соціальної реабілітації особам похилого та старечого віку. Зокрема, вони контролюють стан серцево – судинної системи на заняттях лікувальною фізкультурою, при наданні фізіотерапевтичних процедур.

Надання волонтерської допомоги важко хворим у Харківському Обласному центрі паліативної медицини (ХОСПІС) включає догляд за хворими (проведення гігієнічних процедур, годування, спілкування та ін.). За проведену роботу адміністрація коледжу та студенти одержали подяку від керівництва ХОСПІСу. Н агляд за дітьми в Харківському спеціалізованому будинку дитини  № 1, де волонтери доглядають за малятами, годують їх, гуляють з ними на свіжому повітрі, проводять розвиваючі ігри.

 

 

Положення про студентське самоврядування