Кафедра інфекційних хвороб

Кафедра інфекційних хвороб

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру інфекційних хвороб засновано в 1924 році на базі 2-ої міської лікарні. Організатором і першим її завідувачем був професор І.Р. Брауде. Крім завідуючого в штаті кафедри був лише один асистент – В.І. Фрейфельд.

    Основним напрямком діяльності кафедри на той час було підвищення кваліфікації сільських лікарів області з інфекційної патології. З 1927 р. на кафедрі були організовані цикли по спеціалізації та вдосконаленню лікарів. Навчання проводилось протягом 4-5 місяців. За рік підготовку проходило лише 25 – 30 лікарів.

    З 1954 до 1970р. кафедру очолював доцент С.І. Фланчік, який продовжив традиції свого вчителя і був досвідченим клініцистом.

    Наступним керівником кафедри упродовж 10 років був д.мед.н., професор С.Є. Карюк. Кафедра на той час розмістилася у щойно збудованій новій лікарні. Семен Євтіфійович приніс на кафедру закладені традиції науковця та клініциста Військово– медичної академії ім. С.М. Кірова у м. Ленінграді (нині Санкт– Петербург). Він один із піонерів вивчення такої природно – вогнищевої інфекції  як псевдотуберкульоз (на той час далекосхідна скарлатиноподібна гарячка – ДСГ). Його перші роботи  по вивченню цієї хвороби цитуються в публікаціях і понині. У Харкові він першим клінічно виявів і лабораторно підтвердив існування псевдотуберкульозу.

    У 80–х роках кафедру очолювали відповідно д.мед.н., професор Л.О. Яценко і доцент Ю.О. Кричевський. На той час авторитет кафедри значно зріс серед закладів освіти по післядипломній підготовці.

З 1990 р. кафедру очолює д.мед.н., професор В.П. Малий.  Василь Пантелейович продовжує кращі традиції своїх учителів. Вивчаючи ДСГ, Василь Пантелейович працював разом з проф. Знаменьським В.О., який у 1966 р. провів дослід самозараження і вперше доказав її псевдотуберкульозну етіологію. Проф. Малий В.П. на Далекому Сході вивчав псевдотуберкульоз, кишковий єрсиніоз, кліщовий енцефаліт, рикетсіози, хворобу Лайма, паразитарні хвороби.

На даний час на кафедрі велику увагу приділяють вивченню таких інфекційних хвороб, як коронавірусна хвороба COVID-19, вірусні гепатити, хвороба Лайма, кір, псевдотуберкульоз.

Малий Василь Пантелейович
Завідувач кафедри, д.мед.н., професор

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Досягнення кафедри

 • Інфекційні хвороби : підручник : у 2 т. / За заг.ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – Т. 1 – 652 с.
 • Інфекційні хвороби : підручник : у 2 т. / Зазаг.ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – Т. 2 – 726 с.
 • Коронавірусна хвороба COVID-19 (клініка, діагностика, терапія): навчальний посібник / Малий В.П., Карабан О.М., Нартов П.В., Асоян І.М., Андрусович  І.В. – Харків : Стиль-Издат, 2020. – 95 с.
 • Грип у вагітних і породіль: навчальний посібник / Малий В.П., Копча В.С., Швайченко А.О., Лядова Т.І., Асоян І.М. – Харків : Стиль-Издат, 2020. – 95 с.
 • Диагностика и лечение сердечно-сосудистых осложнений у больных с ВИЧ-инфекцией/СПИДом. Учебное пособие/ Малый В.П., Шустваль Н.Ф., Волобуева О.В., Лядова Т.И./За заг.ред. Малого В.П., Шустваля Н.Ф.-Харьков: Издание ХНУ им. В.Н. Каразина.- 2019.- 158 с.
 • Острые кишечные инфекции с диарейным синдромом. Монографія/Малий В.П., Козишкурт Е.В./-Киев:ТОВ «ОЛФА».- 2019. – 200 с.
 • Иерсиниоз вызванный Yersinia pseudotuberculosis. Монографія/Малий В.П../-Киев: ООО OLFA.-2017. – 247 с.

Напрямки наукових тем та розробок кафедри

НДР кафедри “Етіопатогенетичні, клініко-імунологічні особливості перебігу актуальних вірусних і бактеріальних інфекційних хвороб та удосконалення лікувально-діагностичної тактики”

НАУКОВО-ПЕДЕГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

АКТУАЛЬНІ ЦИКЛИ НА 2021 РІК

Інфекційні хвороби

ІНТЕРНАТУРА

Інфекційні хвороби для лікарів-інтернів «Загальна практика – сімейна медицина» та «Внутрішні хвороби»

ІНТЕРНАТУРА

Інфекційні хвороби

СТАЖУВАННЯ

Коронавірусна хвороба COVID-19

ТУ

Раціональна антибактеріальна та антивірусна терапія інфекційних хвороб на догоспітальному та госпітальному етапах

ТУ

Особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби

ТУ

Інфекції, що регулюються міжнародними медико-санітарними правилами та інші небезпечні інфекції

ТУ

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ

 • Інтернатура «Інфекційні хвороби»
 • Суміжний інтернатура «Інфекційні хвороби» для лікарів-інтернів «Загальна практика – сімейна медицина» та «Внутрішні хвороби»
 • Інфекційні хвороби
 • Спеціалізації за фахом «Інфекційні хвороби»
 • ТУ «Коронавірусна хвороба COVID-19»
 • ТУ «Раціональна антибактеріальна та антивірусна терапія інфекційних хвороб на догоспітальному та госпітальному етапах»
 • ТУ «Особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби»
 • ТУ «Інфекції, що регулюються міжнародними медико-санітарними правилами та інші небезпечні інфекції»
 • ТУ «Герпесвірусні та інші вірусні й бактеріальні інфекції» 
 • ТУ «Діагностика та профілактика проблемних інфекційних хвороб у вагітних та при плануванні вагітності»

КОНТАКТИ КАФЕДРИ

 • Харків, пр-т Героїв Сталінграду, 160
 • infection@med.edu.ua
 • (+38) 057 711 3556
 • 8:00-17:00