Posts classified under: Керівництво академii

Job Title
Проректор з науково-педагогічної та міжнародної роботи
Location
Job Title
Проректор з лікувальної роботи
Location
Job Title
Проректор з наукової роботи
Location