Новини

Он-лайн засідання Вченої Ради ХМАПО

29 червня 2022 року відбулось он-лайн засідання Вченої Ради ХМАПО, під час якого були розглянуті підсумки виконання навчально-виробничого плану Академії за І півріччя поточного року, обговорені проблеми, пов’язані з можлим скороченням державного фінансування БПР, висвітлені питання атестації інтернів, які закінчили навчання у 2022 році та розглянуті поточні справи.
Після розгляду питань порядку денного засідання Вченої Ради ХМАПО в.о.ректора відповів на чисельні запитання членів Вченої Ради щодо організації роботи ХМАПО в умовах дії воєнного стану, особливостей навчальної, наукової і лікувальної роботи науково-педагогічних працівників та можливих перспектив подальшої діяльності колективу Академії.

Надання Харківською медичною академією післядипломної освіти освітніх послуг іноземним фахівцям.

Харківська медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України нині є одним із провідних медичних навчальних закладів післядипломної освіти.
Професійна підготовка іноземних фахівців здійснюється спеціалістами високого рівня кваліфікації, які мають великий досвід роботи та працюють з іноземцями протягом багатьох років.
Харківська медична академія післядипломної освіти має багаторічний досвід підготовки іноземних громадян, високо освідчений викладацький склад, потужну матеріально-технічну базу та має змогу надавати освітні послуги майже за всіма медичними спеціальностями, затребуваними як в нашій державі, так і за її межами. Іноземні громадяни навчаються в академії цілими сім’ями з метою побудови медичної династії, що є популярним країнах близького та далекого зарубіжжя. Все це є показником високого рівня освіти та можливості підготовки висококласних медичних кадрів для зарубіжних країн.
Згідно діючих ліцензій Харківською медичною академією післядипломної освіти здійснюється провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за наступними спеціальностями:
– 224 Технології медичної діагностики та лікування:
Клінічна лабораторна діагностика Радіологія
Рентгенологія
Ультразвукова діагностика
– 221 Стоматологія: Дитяча стоматологія