Rector’s election in November 2020

Без перевода

Наказ МОЗ “Про оголошення та проведення конкурсу на зайняття посади ректора ХМАПО”

Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора Харківської медичної академії післядипломної освіти

Вимоги до претендентів на посаду:

 • громадянство України;
 • вчене звання та науковий ступень;
 • стаж науково-педагогічної діяльності не менше як 10 років;
 • вільне володіння державною мовою.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України “Про вищу освіту”;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри; автобіографію;
 • копії документів  про  вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідку про  наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
 • засвідчену копію довідки про  результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом  (крім копії паспорта),  можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Прийом документів претендентів здійснюється протягом двох місяців з 01.09.2020 за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7, каб. 46.

Контактна інформація: тел.  (044) 253-82-63, (e-mail: kadru.moz@ukr.net)

Дата проведення виборів 25.11.2020.

Публікація у газеті “Освіта України” оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади ректора ХМАПО

Організаційний комітет з проведення виборів ректора ХМАПО

Наказ №366-з від 3 вересня 2020 р. “Про організацію проведення виборів ректора”

Лист МОЗ України щодо кандидатур претендентів на посаду ректора ХМАПО, які відповідають вимогам законодавства

Протокол виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти  від 25 листопада 2020 року

Протокол №17 виборчої комісії з виборів керівника закладу освіти від 03 грудня 2020 року 

Протокол №18 виборчої комісії з виборів керівника закладу освіти від 03 грудня 2020 року 

Програма претендента на посаду ректора ХМАПО Сердюка О.І.

Лист-звернення претендента на посаду ректора ХМАПО Карпенка В.Г.

Програма претендента на посаду ректора ХМАПО Кривобока В.І.

Програма претендента на посаду ректора ХМАПО Маркової М.В.

Програма претендента на посаду ректора ХМАПО Коропа О.А.

Відеозвернення претендента на посаду ректора ХМАПО Коропа О.А.   

Лист-звернення кандидата на посаду ректора ХМАПО Кривобока В.І.