Postgraduate studies

Без перевода

Аспірантура

Наказ №23-н від 01.09.2020 р. «Про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення та понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу набору 2020 р.» (денна, вечірня та заочна форми навчання)

Наказ №18-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення (денна форма навчання)

Наказ №19-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення (вечірня форма навчання)

Наказ №21-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (денна форма навчання)

Наказ №22-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (заочна форма навчання)

Наказ №19-н від 09.08.2019 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення за очною (денна, вечірня) формою навчання

Наказ №19/1-н від 09.08.2019 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (заочна форма навчання)

Наказ №36-н від 23.12.2019 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення за очно-денною формою навчання.

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ХМАПО

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю 221 – Стоматологія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  228 – Педіатрія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  224 – Технології медичної діагностики та лікування

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  226 – Фармація, промислова фармація

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  222 – Медицина

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  225 – Медична психологія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  053 – Психологія

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України оголошує прийом документів для навчання в аспірантурі за очною та заочною формами навчання з підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальностями :

222 «Медицина»

228 «Педіатрія»

 221 «Стоматологія»

 225 «Медична психологія»

Документи приймаються виключно з 03.06. по 03.07.2020 р. за адресою: м. Харків, вулиця Амосова 58, каб. № 27, 2-й поверх.

Телефон для довідок : (057) 711-79-75

Е- mail : aspirantura@med.edu.ua

Завідувач відділу аспірантури, докторантури, клінічної ординатури Гриненко Альона Миколаївна

Перелік документів, які подаються особисто вступником  

( подавати з 03.06. 2020 р. до 03.07. 2020 р.)

 1. Заява на ім’я в.о. ректора ХМАПО з проханням дозволити прийняти участь у конкурсі до аспірантури з певного фаху.
 2. Копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплому)
 3. 3 фотокартки розміром 3 на 4 см .
 4. Особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою, заповнений особисто та завірений печаткою за основним місцем роботи.
 5. Автобіографія заповнена особисто.
 6. Характеристику з місця роботи для вступу до аспірантури (за підписом керівника установи та печаткою).
 7. Копію трудової книжки (засвідчену печаткою за місцем роботи).
 8. Для спеціальностей медичного спрямування: копію лікарського/провізорського сертифікату зі спеціальності, яка відповідає спеціальності аспірантури, копію документу про закінчення клінічної   ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію за спеціальністю аспірантури.
 9. Довідка про стан здоров’я за формою 086/у  (з поліклініки  за місцем проживання або студентської ).
 10. Список опублікованих наукових праць та їх копії, (за наявності),   якщо ні –  наукову доповідь (реферат) за фахом аспірантури на 17- 20 друкованих листах та електронний варіант для перевірки системою виявлення плагіату, з метою додержання академічної доброчесності.
 11. Копії паспорт громадянина України та закордонного паспорту (за наявності).
 12. Копію картки фізичної особи – платника податків.
 13. Військовий квиток.
 14. Рекомендацію Вченої ради відповідного закладу вищої освіти або післядипломної освіти на наукову роботу ( за наявності ).
 15. Копію дійсного сертифікату на підтвердження знання іноземної мови відповідних тестів (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) ( за наявності ).
 16. Згоду вступника на обробку персональних даних (заповнюється при подачі документів).

 

Ксерокопії  всіх  документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Правила прийому PhD 2020

Перелік спеціальностей підготовки в аспірантурі: 

221 «Стоматологія»,

222 «Медицина»,

224 «Технології медичної діагностики та лікування»,

225 «Медична психологія»,

226 «Фармація, промислова фармація»,

228 «Педіатрія»

053 «Психологія»

 План прийому до аспірантури на бюджетні місця 2020 року

Шифр галузі/ галузь знань Кількість місць до очно денної форми навчанняКількість місць до очно вечірньої форми навчання
22 Охорона здоров’я00
Всього                                                                                                                  0

Графік консультацій та вступних випробуваннь до аспірантури на 2020 рік