CRL

Без перевода

ЦНДЛ

Лабораторія ЦНДЛ знаходиться у складі ХМАПО з 1962 року.

Завідувач ЦНДЛ – доктор біологічних наук Павлов Сергій Борисович.

 

Основними напрямками діяльності ЦНДЛ є :

– проведення фундаментальних, прикладних та пошукових наукових досліджень.

– надання співробітникам кафедр бази для виконання фрагментів докторських і кандидатських дисертацій, пов’язаних з виконанням лабораторних досліджень.

– допомога дисертантам в формуванні дизайну дослідження, отриманні результатів дослідження та у виконанні статистичної обробки результатів.

– допомога дисертантам і співробітникам академії в роботі з системами наукометричних баз даних Scopus і Web of Science. Підготовка статей для публікації у журналах, що входять до баз даних цих систем.

Лабораторія є атестованою з моменту введення інституту атестації. В даний час ЦНДЛ також атестована на виконання вимірювальних робіт (свідоцтво про атестацію МОЗ України № 059/15 від 08.12.15 р.).

Свідоцтво

ЦНДЛ атестована на виконання більш ніж 150 унікальних та стандартних методик , які не проводяться в лабораторіях інших лікувальних та наукових установ за напрямками:

  • ІФА дослідження
  • біохімічні дослідження
  • дослідження системи гемостазу
  • морфологічні дослідження
  • робота з лабораторними тваринами 

Якість лабораторних досліджень забезпечується процедурами внутрішньолабораторного контролю якості а також проведенням перевірки професійного рівня медичних лабораторій закладів охорони здоров’я України шляхом міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України . Результати зовнішнього контролю якості регулярно становлять 100% задовільних результатів.

Матеріально-технічне забезпечення ЦНДЛ:  

– імуноферментні аналізатори УНІПЛАН та АКІ-Ц-01,

– спектрофотометри Solar PV 1251C та СФ-46,

– фотометр Solar РМ 2111,

– гемокоагулометр Solar СGL 2110,

– аналізатор агрегації тромбоцитів Solar AP 2110,

– охолоджуючі центрифуги,

– водяні та гліцеринові бані

– основне та допоміжне обладнання для проведення повного циклу гістологічних досліджень з використанням цифрових фото- та відеотехнологій документування гістологічних препаратів.

Усе обладнання знаходиться в робочому стані та проходить щорічну перевірку.

  Тематики НДР, що фінансуються МОЗ України, в яких бере участь ЦНДЛ:

 

  1.  Фізичні методи лікування в комплексній терапії ускладнених ран (2017-2019 рр.)
  2.  Комплексна діагностика і лікування ушкоджень (холодових, вогнепальних та інших) м’яких тканин людини в умовах локальних бойових дій (2019-2021 рр.)

Співробітники ЦНДЛ мають патенти на корисні моделі та публікації у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science , а також до переліку фахових видань України.

 

 

Історія ЦНДЛ