Specialized Academic Council D 64.609.01

Без перевода

Спеціалізована вчена рада Д 64.609.01

Спеціалізована вчена рада Д 64.609.01 утворена у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України відповідно до Наказу МОН України № 820 від 11 липня 2016 року з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 – “Онкологія”, 14.01.23 – “Променева діагностика, променева терапія”, 14.01.03 – “Хірургія”, строком на три роки.

Голова ради:  Вінник Юрій Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії ХМАПО, спеціальність 14.01.07 онкологія

Заступник голови ради: Тамм Тамара Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології ХМАПО, спеіальність 14.01.03 (хірургія)

Вчений секретар: Шармазанова Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри променевої діагностики ХМАПО, спеціальність 14.01.23 (променева діагностика, променева терапія)

Термін повноважень: 11.07.2016 р. – 11.07.2019 р.

Контактна інформація: 097-61-56-036(057)751-11-81.

Оголошення про настуні захисти:

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СOVID-19» та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про організаційні заходи для запобігання поширенню  коронавірусу  СOVID-19»проведення засідань спеціалізованої вченої ради Д 64.609.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук тимчасово призупиняється. Про дату захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук буде повідомлено додатково.

Захист 28 січня 2021 року

Здобувач Орлов А.Г.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н., проф. Міміношвили О.І.

Відгук опонента д.м.н., проф. Ю.В.Іванової

 

Захист   28 грудня  2020 року

Здобувач Непомнящий В.В.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Бойко В.В.

Відгук опонента д.м.н. проф. Усенко А.Ю.

Відггук опонента д.м.н. Березницького Я.С.

 

Здобувач Корж П.І.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Корпусенко І.В.

Відгук опонента д.м.н. Цівенко О.І.

 

Захист  24 листопада 2020 року

Здобувач Бабинкін А.Б.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н проф. Ляховського В.І.

Відгук опонента д.м.н проф. Дрюк М.Ф.

 

Здобувач Сизий М.Ю.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Комарчук В.В.

Відгук опонента д.м.н. проф. Дужего І.Д.

Відгук опонента д.м.н. проф. Польового В.П.

 

Захист 08 жовтня 2020 року

Здобувач Данилова О.В.

Афтореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Сипливого В.О.

Відгук опонента д.м.н. Ляховського В.І.

 

Здобувач Мамонтов І.М.

Афтореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Іванової Ю.В

Відгук опонента д.м.н. проф. Запорожченко Б.С.

Відгук опонента д.м.н. проф. Нечитайло М.Ю

 

Захист 11 вересня 2020 року

Здобувач Кулікова Д.О.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Крахмалової О.О.

Відгук опонента д.м.н. проф. Ялинської Т.А.

 

Захист 11 вересня 2020 року

Здобувач Бондар О.В.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Смоланка І.І.

Відгук опонента д.м.н. проф. Бондаренко І.М.

Відгук опонента д.м.н. проф. Баштан В.П.

 

Захист 10 вересня 2020 року

Здобувач Шафер Я.В.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Лигоненко О.В.

Відгук опонента д.м.н. проф. Цивенко О.І.

 

Захист 10 вересня 2020 року

Здобувач Черкашенінов Є.Г.

Автореферат

Дисертація

 

Захист 30 червня 2020 року

Здобувач Шипілов С.А.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Велигоцького М.М.

Відгук опонента д.м.н. проф. Замятіна Н.П.

 

Захист 30 червня 2020 року

Здобувач Гафт К.Л.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Велигоцького М.М.

Відгук опонента д.м.н. проф. Дужого І.Д.

Відгук опонента д.м.н. проф. Гетьмана В.Г.

 

Захист 24 червня 2020 року

Здобувач Вовк В.А.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Велигоцького М.М.

Відгук опонента д.м.н. проф. Польового В.П.

Відгук опонента д.м.н. проф. Ничитайло М.Ю.

 

Захист 24 червня 2020 року

Здобувач Яковенко К.В.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Іванкової В.С.

Відгук опонента д.м.н. проф. Танько О.П.

 

Захист 13 лютого 2020 року

Здобувач Оклей Д.В.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Олійника Г.А.

Відгук опонента д.м.н. проф. Ляховського В.І.

Відгук опонента д.м.н. проф. Черняка В.А.

 

Захист 13 лютого 2020 року

Здобувач Трофимов А.В.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Сакало В.С.

Відгук опонента д.м.н. проф. Іванкової В.С.

 

Захист 16 січня 2020 року

Здобувач Бучнева О.В.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Домбровський Д.Б.

Відгук опонента д.м.н. проф. Бєлов С.Г.

Відгук опонента д.м.н. проф. Лазоришинець В.В.

 

Захист 16 січня 2020 року

Здобувач Лаврентьєва О.Ю. 

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента д.м.н. проф. Бєлов С.Г.