Specialized Academic Council D64.609.05

Без перевода

Спеціалізована вчена рада Д64.609.05

Спеціалізована вчена рада Д 64.609.05 утворена у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №261 від 06.03.2015 року з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.13 «Інфекційні хвороби», 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» та 16.00.11 «Паразитологія» строком на один рік.

 

Голова ради:  Бодня Катерина Ігорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 16.00.11.

Заступник голови:  Ніколаєва Людмила Григорівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.13.

Вчений секретар:  Навєт Тетяна Іванівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.13.

Термін повноважень: до 31.12.2020 р. відповідно до наказу МОН України №775 від 16.07.2018 р.

Контактна інформація: тел.. +38(057) 711-79-75

Оголошення про наступні захисти:

Захист 29 січня 2021 року

Здобувач  Ніколайчук М.А.

Автореферат

Дисертація
Відгук опонента д.м.н. проф. Єлоєвої З.В.
Відгук опонента д.м.н. проф. Рябоконь Ю.Ю.

Здобувач  Марченко О.Г.

Автореферат
Дисертація
Відгук опонента д.м.н. проф. Юрко К.В.
Відгук опонента д.м.н. проф. Нартова П.В.

Захист 28 січня 2021 року

Здобувач Футрук О.В.

Автореферат
Дисертація
Відгук опонента д.м.н. проф. О.А. Гоженко
Відгук опонента д.м.н. проф. Роздільська О.М.

Здобувач Колоденко О.В.

Автореферат

Дисертація
Відгук опонента д.м.н., ст. н. с..І.С. Лемко
Відгук опонента д.м.н., проф. Роздільської О.М.
Відгук опонента д.м.н., проф. Поліводи О.М.

Захист 30 червня 2020 року

Здобувач Криничко В.В.
Автореферат
Дисертація
Відгук опонента д.м.н. проф. В.І. Маколінець
Відгук опонента д.м.н. проф. І.А. Григорової

Захист 30 червня 2020 року

Здобувач Бойко В.В.
Автореферат
Дисертація
Відгук опонента д.м.н. проф. Д.Г.Живиця
Відгук опонента д.м.н. проф. О.М. Ольховської

Захист 29 листопада 2019 року

Здобувач Платонова О.І.

Автореферат
Дисертація
Відгук опонента д.м.н. Коршняк В.О.
Відгук опонента д.м.н. Маколінець В.І.

Здобувач Майстренко І.О.

Автореферат
Дисертація
Відгук опонента д.м.н. проф. Бабова І.К.
Відгук опонента д.м.н. проф. Шмакова І.П.

Захист 01 липня 2019 року

Здобувач Аль Хатіб Ануар

Автореферат
Дисертація
Відгук опонента д.м.н., проф. Захарчук О.І.
Відгук опонента д.м.н., проф. Юрко К.В.

Захист 7 травня 2019 року

Здобувач Сохань А.В.

Автореферат
Дисертація
Відгук опонента д. м. н., проф. Нартова П. В.
Відгук опонента  д. м. н., проф.  Чемича М. Д.
Відгук опонента  д. м. н., проф. Пришляк О. Я.

Захист 26 грудня 2018 року

Здобувач Маслова В.С.

Автореферат
Дисертація
Відгук опонента д.м.н., проф. Дубинської Г.М.
Відгук опонента д.м.н., проф. Козько В.М.

Захист 25 вересня 2018 року

Здобувач Курлан Н.Ю.

Автореферат
Дисертація
Відгук опонента д.м.н., проф. Крамарьова С.О..
Відгук опонента д.м.н., проф. Єлоєвої З.В.

Здобувач Дралова О.А.

Автореферат
Дисертація
Відгук опонента д.м.н., проф. Ходак Л.А..
Відгук опонента д.м.н., проф. Кузнєцова С.В.

Захист 24 квітня 2018 року

Здобувач Коваль Т.І.

Автореферат
Дисертація
Відгук опонента професора Козько В.М.
Відгук опонента професора Мороз Л.В.
Відгук опонента професора Пришляк О.Я.

Здовач Кузнєцова А.А.

Автореферат
Дисертація
Відгук опонента професора Ніколаєвої Л.Г.
Відгук опонента професора Пришляк О.Я.

Захист 27 березня 2018 року

Здобувач Алієв С.П.

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента О.І. Захарчука
Відгук офіційного опонента К.В. Юрко
Відгук офіційного опонента Г.Н. Дубинської

Захист 03 квітня 2017 року

Здобувач Сизова Л.М.

Автореферат
Дисертація
Відгук Малий В.П.
Відгук Козько В.М.

Захист 01 липня 2016 року

Здобувач Лукащук Л.В.
Автореферат
Дисертація
Відгук Нечипуренко
Відгук Владимирової

Здобувач Жунько Д.В.

Автореферат
Дисертація
Відгук Роздільської
Відгук Владимирова

Захист 23 червня 2016 року