Internship

Без перевода

Інтернатура

До уваги лікарів, які будуть навчатися в інтернатурі на контрактних умовах!

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 96 від 27.02.1992р. у структурі Харківської медичної академії післядипломної освіти в 1992 році був створений відділ інтернатури.

Згідно наказу МОЗ України № 291 від 19.09.1996 року «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-  IV  рівня акредитації» інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти ІІІ –  IV  рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

Від проходження інтернатури звільняються випускники, які зараховані в аспірантуру вищих закладів освіти і науково-дослідних інститутів із спеціальностей, що не відносяться до напрямку «Медицина» («Фармація»), або направлені на науково-дослідну роботу в ці установи чи на роботу в інші заклади (установи) на посади, що не відносяться до переліку лікарських (провізорських) посад.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах вищих закладів освіти та стажування в базових установах і закладах охорони здоров` я.

Згідно наказу МОЗ України № 81 від 23.02.2005 року «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» та додатків до вищевказаного наказу № 621 від 21.11.2005р., № 793 від 10.12.2007р. та № 93 від 26.02.2007р. навчання в інтернатурі проводиться   з наступних спеціальностей:

 

ПЕРЕЛІК  спеціальностей та строки навчання в інтернатурі  випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних   закладів, медичних факультетів університетів

 

Харківська медична академія післядипломної освіти має можливість приймати на навчання в інтернатурі за всіма спеціальностями, наведеними в «Переліку», окрім дитячої хірургії.

Початок занять в інтернатурі з 1 серпня кожного року.   

Реєстрація лікарів-інтернів на очний цикл в 2021 році за БЮДЖЕТОМ  здійснюється з 26 серпня. 

Для оформлення на навчання в ХМАПО на БЮДЖЕТНІЙ основі потрібні наступні документи (оригінали):

 • наказ від обласного управління охорони здоров ` я;
 • диплом,
 • паспорт,
 • сертифікат Крок-2,
 • ідентифікаційний код,
 • фото 3 х 4 – 2 шт,
 • особиста картка

 

Прийом документів в інтернатуру в 2021 році ЗА КОНТРАКТОМ здійснюється з 7 липня  по 30 липня . 

Для оформлення на навчання в ХМАПО на КОНТРАКТНІЙ основі потрібні наступні документи (оригінал + копія):

Базу стажування для лікарів-інтернів, які навчаються на бюджетній основі, визначає обласне управління охорони здоров  `  я, в яке лікар-інтерн був направлений за розподілом.

Базу стажування для лікарів-інтернів, які навчаються на контрактній основі, визначає сам лікар-інтерн при умові одержання згоди на стажування від головного лікаря обраної лікарем-інтерном бази стажування.

Харківська медична академія післядипломної освіти має програми навчання в інтернатурі з усіх спеціальностей.  На кафедрах академії є всі умови для навчання лікарів-інтернів.  Заняття проводять викладачі на високому професійному рівні з урахуванням останніх досягнень науки.  Багато уваги приділяється практичній підготовці лікарів-інтернів. Створені умови для оволодіння навиками самостійної роботи.  З перших днів перебування в академії ставлення до лікарів-інтернів як до молодших колег, яким треба допомогти навчитися спеціальності. Викладачі кафедр щедро діляться з ними своїми вміннями та досвідом.  Налагоджений зв’язок з базами стажування. Вони забезпечені навчальними програмами та планами. Викладачами кафедр розроблені форми щоденників та індивідуальних планів навчання з усіх спеціальностей, які надсилаються лікарям-інтернам ще під час проходження підготовки на заочних базах.

 

Завершує навчання в інтернатурі атестація лікарів-інтернів, до якої входить 4 етапи:

 1. Складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;
 2. Комп’ютерний контроль із спеціальності;
 3. Складання практичних навиків із спеціальності;
 4. Співбесіда

Якщо лікар-інтерн не склав попередній етап атестації, він не допускається до наступного етапу. Тому підготовка до складання іспиту «Крок 3» починається з перших днів навчання в інтернатурі незалежно від того, на очній чи заочній частині навчається лікар-інтерн.

Лікарі-інтерни забезпечуються тестовими завданнями з іспиту, проводиться базисний та поточний контроль за тестовими питаннями іспиту «Крок 3».

Після закінчення інтернатури лікарі-інтерни одержують сертифікати лікаря-спеціаліста, які дозволяють працювати за спеціальністю на протязі 5 років.

Під час навчання в інтернатурі усім лікарям-інтернам, які потребують житла, надається гуртожиток.

 

Наші координати:   

Адреса:  61176,   м.Харків, вул. Амосова, 58

Відділ інтернатури: тел. 711-80-37

Електронна адреса:  intern@med.edu.ua

Запрошуємо всіх бажаючих на навчання в інтернатурі в Харківській медичній академії післядипломної освіти.

Більш детальну інформацію з кожної окремої спеціальності Ви можете знайти на сайті кафедр ХМАПО.

До уваги лікарів, які будуть навчатися в інтернатурі на контрактних умовах!

         У Рекомендаціях МОЗ України щодо формування працевлаштування випускників вищих навчальних закладів (лікарів, провізорів) та їх працевлаштування» 2013 року в пункті  3.3.   визначені правила прийому в інтернатуру випускників, які навчалися за кошти юридичних та фізичних осіб:

3.3.1. На випускників ВНЗ, які навчалися за кошти юридичних та фізичних осіб, не поширюються вимоги Постанови КМУ № 992 та інших нормативно-правових актів, що регулюють працевлаштування випускників, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням. Ці випускники не підлягають державному розподілу. Після закінчення навчального закладу випускнику видається довідка про закінчення навчання на контрактних умовах.

3.3.2. Навчання в інтернатурі випускників, які навчалися за кошти юридичних та фізичних осіб, здійснюється відповідно до Постанови КМУ № 96, Наказу № 291 та Наказу № 81, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання навчання в інтернатурі.

Зарахування в інтернатуру випускників ВНЗ, які навчалися за кошти юридичних та фізичних осіб, погодження з Міністерством не потребує (лист Міністерства охорони здоров’я України від 23 травня 2001 року № 11.03.07/50).

3.3.3. Навчання проводиться в очно-заочній формі на умовах договорів.

Договори до 01 серпня укладаються окремо на очний та заочний цикли навчання в інтернатурі:

– спочатку на заочний цикл: між юридичними (фізичними) особами, які будуть фінансувати навчання в інтернатурі, та закладом охорони здоров’я (базою стажування) за погодженням з ОУОЗ (територіальним органом управління ДСЕС, іншим відомством). Зразок договору наведений у додатку 8;

– при наявності договору із базою стажування укладається договір із закладом освіти, що буде здійснювати навчання на очному циклі.

Договір на очну та заочну частини навчання в інтернатурі може укладатися тільки з ВНЗ, в яких є власна клінічна база (додаток 9).

Зарахування випускників до інтернатури проводиться наказом ВНЗ. Підставою для зарахування на навчання до інтернатури є:

– заява випускника;

– копія диплома;

– довідка навчального закладу про його навчання на контрактних умовах;

– копії договорів із закладом охорони здоров’я (базою стажування) та ВНЗ.

3.3.4. Випускникам ВНЗ, які навчалися на умовах контракту, проходження заочної частини інтернатури на базах стажування дозволяється лише на умовах договору, зарахування їх на посади лікарів-інтернів при цьому не проводиться. У закладі (установі) видається відповідний наказ (додаток 10), в якому, зокрема, зазначається:

– дозвіл на навчання в інтернатурі;

– спеціальність навчання;

– керівник інтернатури;

– порядок ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу (установи), проведення необхідних інструктажів з охорони праці та техніки безпеки, протипожежної безпеки тощо.

3.3.5.  Стажування випускників ВНЗ в інтернатурі, які навчалися на умовах контракту, є платною послугою, яку можуть надавати державні та комунальні заклади охорони здоров’я, вищі медичні навчальні заклади та науково-дослідні установи (пункт 30 розділу І Переліку платних послуг, які надаються у державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №  1138).

3.3.6. Випускники ВНЗ, які навчалися на умовах контракту, не є штатними працівниками закладів охорони здоров’я і не можуть зараховуватися на посади лікарів-інтернів.

Записи до трудових книжок щодо навчання їх в інтернатурі вносяться ВНЗ, де випускник навчається в інтернатурі, за умови наявності трудової книжки.

Випускникам, які не мають трудових книжок, ці записи вносяться власником або уповноваженим органом за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки на підставі витягів з наказів ВНЗ про зарахування та відрахування з інтернатури.

Наявність усіх записів у трудовій книжці працівника дозволяє у майбутньому правильно обрахувати стаж його роботи для атестації, оскільки період навчання в інтернатурі зараховується до стажу роботи для атестації за певною лікарською (провізорською) спеціальністю.