Editorial and publishing department

Без перевода

Редакційно-видавничий відділ

Проблеми безперервної медичної освіти та науки
Щоквартальний науково-практичний журнал
Перiодичнiсть видання: Щоквартала
Медична псіхологія
Науково-практичний журнал
Медицина невідкладних складів
Науково-практичний журнал
Перiодичнiсть видання: 6 разів на рік
Міжнародний медицинський журнал
Щоквартальний науково-практичний журнал
Перiодичнiсть видання: Щоквартала
Клінічна інформатика та телемедицина
Науково-практичний журнал
Харківський медичний журнал
Електронне наукове фахове видання
ScienceRise
ScienceRise