Клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я

Клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра заснована в червні 1995 р. Перша в Україні кафедра клінічної інформатики.
Засновник кафедри д.м.н., професор О. Ю. Майоров, член Національної Академії наук Вищої освіти України, головний позаштатний спеціаліст з питань інформатизації сфери охорони здоров’я МОЗ України (1999 – 2008), голова об’єднаної Проблемної комісії з телемедицини МОЗ та НАМН України (1996-2010), перший віце-президент Української Асоціації «Комп’ютерна медицина» (від 1992 р. – до тепер), віце-президент Української Асоціації Клінічної нейрофізіології (2004 р. – 2006 р.), член Координаційної ради МОЗ України з інформатизації сфери охорони здоров’я (від 2014 р. – до тепер), експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з цифрової медицини (2019 – до тепер).
На кафедрі в різні роки також працювали:
д.м.н., проф. М.І. Яблучанський (2000-2010), д.біол.н., проф. М.Л. Кочина (2010-2017);
к.м.н. О.О. Чистяк (2000-2010), к.біол.н. Л.М. Тимченко (Фрітцше) (2000-2010), к.м.н. К.А. Степанченко (2005-2010), к.ф.-мат.н. В.М. Фенченко (2005-2019), к.м.н., доцент О.Я. Міхальчук (2010-2020), к.м.н., доцент О.М.Зайцев (2010-2020), к.біол.н., доцент І.В. Редька (2017-2020).
Кафедра розташована в головному корпусі ХМАПО, де функціонують комп’ютерний клас з доступом до Інтернету, аудиторія, обладнана комп’ютерними, відео та мультимедійними засобами для викладання сучасних інформаційних технологій (IТ), музей розвитку комп‘ютерної техніки. Курсанти навчаються роботі в умовах госпітальної інформаційної системи (ГІС).
Клінічна база кафедри розташована у лабораторії функціональної діагностики ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України». На цій базі курсанти навчаються сучасним медичним діагностичним комп‘ютерним технологіям (кЕЕГ, кВСР, кЕКГ, кРЕГ, кСпірографія, кКапілярографія).

Майоров Олег Юрійович
Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор;

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Досягнення кафедри

За ініціативою професора О.Ю. Майорова в 1992 році заснована Українська асоціація «Комп’ютерна медицина» (УАКМ).
Штаб-квартира УАКМ розташована на базі кафедри, де з 1996 р. функціонує веб-сайт УАКМ www.uacm.kharkov.ua, функціонував також «дзеркальний» сайт Європейської обсерваторії з телемедицини (до 2002 р.).

На базі кафедри розташована Редколегія науково-практичного журналу «Клінічна інформатика і телемедицина» ISSN 1812-7231, http://kit-journal.com.ua/uk/index_uk.html?editorialboard_uk, категорії Б (doi:10.31071/kit)

З 1996 по 2010 рр. працювала об’єднана Комісія з телемедицини МОЗ та НАМН України.

Напрямки наукових тем та розробок кафедри

Основні напрямки наукової роботи:

  • розробка нових інформаційних діагностичних технологій для нейро- та кардіодіагностики;
  • медичні експертні, інтелектуальні та навчальні системи;
  • інформатизація охорони здоров’я.

Створено нові методи для поглибленого аналізу ЕЕГ та Варіабельності Серцевого Ритму:

  • дослідження багатовимірних нейродинамічних систем і асиметрії півкуль мозку,
  • технологію досліджень нелінійної динаміки мозку;
  • технології об’єктивної оцінки стану систем організму та ефективності лікувальних впливів на організм.

Проводяться наукові дослідження мозку здорових дітей, підлітків та дорослих, хворих на шизофренію, депресію, тривожно-фобічні розлади, апалічний синдром, головний біль напруги, вплив вад зору на нервову систему, цукровий діабет.

  • Розроблено навчальну систему – віртуальний конструктор ЕЕГ.
  • На кафедрі виконані наукові теми, присвячені створенню типової госпітальної системи, державної системи ліцензування програмних засобів.

Проф. О.Ю.Майоров – співавтор низки нормативних документів: Концепцій інформатизації охорони здоров’я України 1995-2000, 2007-2010, 2013-2018; Галузевої програми та Проекту інформатизації на 2013-2018 роки (був призначений Науковим керівником державної Програми). Співавтор Закону України «Про засади державної політики охорони здоров’я» (розділ, присвячений інформатизації) (2015-2016). Співавтор «Положення про сертифікацію інформаційних технологій в охороні здоров’я і медичних програмних продуктів»; «Положення про головного медичного інформатика МОЗ України та регіонів»; розробив паспорт спеціальності «біологічна і медична кібернетика та інформатика» для отримання наукового ступеня кандидата і доктора наук (1998, 2006).

Кафедра має угоди про наукову співпрацю з інститутами НАМН України ( ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків», Інститутом медицини праці, Національним Фармацевтичним університетом, з Інститутом біології ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Військово-медичною академією України, з Клінікою внутрішньої патології (Цюріх, Швейцарія).
Роботи кафедри постійно доповідаються на Європейських та Всесвітніх конгресах з медичної інформатики, нейронаук та психіатрії.

Виконано чотири кандидатських та чотири докторські дисертації.
Опубліковано дві монографії, два підручника, велика кількість наукових статей.

НАУКОВО-ПЕДЕГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

ПРОГНІМАК АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ
кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Нессонова Тетяна Дмитрівна
старший викладач, завуч кафедри

Жук Віталій Андрійович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

Суворова В.А.
інженер, старший лаборант з вищою освітою

Гаврилов В.Л.
інженер-електронщик, старший лаборант з вищою освітою

АКТУАЛЬНІ ЦИКЛИ НА 2021 РІК

Інформаційні медичні системи та діагностичні технології, телемедицина

ТУ

Інформаційні медичні педагогічні технології, принципи дистанційної освіти, адаптивне керування персональним навчальним середовищем

ТУ

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ

ТУ «Госпітальні інформаційні системи, як основа електронної охорони здоров’я та впровадження страхової медицини». Для лікарів всіх спеціальностей, біологів, які працюють в медичних установах, наукових співробітників НДІ медико-біологічного профілю, викладачів вищих та середніх медичних навчальних закладів. (Форма навчання: очна, з елементами дистанційного навчання та дистанційна).
ТУ «Електронна охорона здоров’я – центральний компонент, госпітальні системи, НЦЗУ, телемедицина – як це працює». Для лікарів всіх спеціальностей, біологів, які працюють в медичних установах, наукових співробітників НДІ медико-біологічного профілю, викладачів вищих та середніх медичних навчальних закладів. (Форма навчання: очна, з елементами дистанційного навчання та дистанційна).
ТУ «Основні принципи організації телемедичної допомоги та телереабілітації». Для лікарів всіх спеціальностей, біологів, які працюють в медичних установах, наукових співробітників НДІ медико-біологічного профілю, викладачів вищих та середніх медичних навчальних закладів. (Форма навчання: очна, з елементами дистанційного навчання та дистанційна).
ТУ «Інформаційні медичні педагогічні технології, принципи дистанційної освіти, адаптивне керування персональним навчальним середовищем». Для лікарів та біологів – викладачів ВНЗ III-IV рівня акредитації і наукових співробітників НДІ медико-біологічного профілю. (Перерив-частий)
ТУ «Методи аналізу та прогнозу біомедичної інформації з використанням новітніх статистичних програм». Для лікарів всіх спеціальностей, біологів, які працюють в медичних установах, наукових співробітників НДІ медико-біологічного профілю, викладачів вищих та середніх медичних навчальних закладів. (Форма навчання: очна, з елементами дистанційного навчання та дистанційна).
ТУ «Біостатистика (Good Statistical Practice) з використанням новітніх статистичних програм». Для лікарів всіх спеціальностей, біологів, які працюють в медичних установах, наукових співробітників НДІ медико-біологічного профілю, викладачів вищих та середніх медичних навчальних закладів. (Форма навчання: очна, з елементами дистанційного навчання та дистанційна).
Професійний тренінговий цикл. «Основи комп’ютерної ЕЕГ, сучасні методи класичного та поглибленого системного і нелінійного аналізу для оцінки інтегративної та когнітивної діяльності здорового і хворого мозку». Професійний тренінговий цикл. Для лікарів з функціональної діагностики, неврологів, психіатрів, психофізіологів.
ТУ «Цифрові медичні діагностичні технології (комп’ютерна ЕЕГ та Варіабельність серцевого ритму». Для лікарів з функціональної діагностики, неврологів, психіатрів, психофізіологів.
ТУ «Інформаційні медичні системи та діагностичні технології, телемедицина». Для лікарів всіх спеціальностей, біологів, які працюють в медичних установах, наукових співробітників НДІ медико-біологічного профілю, викладачів вищих та середніх медичних навчальних закладів. (Форма навчання: очна, з елементами дистанційного навчання та дистанційна).
ТУ «Цифрові медичні діагностичні технології (доказова медицина)». Для лікарів всіх спеціальностей, біологів, які працюють в медичних установах, наукових співробітників НДІ медико-біологічного профілю, викладачів вищих та середніх медичних навчальних закладів. (Форма навчання: очна, з елементами дистанційного навчання та дистанційна).

КОНТАКТИ КАФЕДРИ