Кафедра дерматовенерології

Кафедра дерматовенерології

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра дерматовенерології організована в 1930 р. на базі Харківського державного інституту по боротьбі з венеричними хворобами. На кафедрі працювали відомі вітчизняні вчені і талановиті педагоги (проф. П’ятикоп О.І., проф. Мавров І.І., доц. Шахова Ф.Б., доц. Гень С.П., ас. Лихоносов В.М.). Першим завідуючим кафедрою був проф. Кричевский О.М. Надалі кафедру очолювали доц. Лущицкий В. О., проф. Проскурніна В.С., доц. Носатенко В.О., проф. Мавров І.І., проф. Мавров Г.І. З 2011 р. кафедру очолює проф. Болотна Л.А. Професорсько-викладацький склад кафедри сьогодні представлений висококваліфікованими фахівцями, серед співробітників 2 доктора медичних наук, 5 кандидатів медичних наук з великим стажем педагогічної і лікувальної роботи. Клінічними базами кафедри є КЗОЗ «Харківський міський шкірно-венерологічний диспансер №4», ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», КЗОЗ «Обласний шкірно-венерологічний диспансер №1». На кафедрі щорічно навчаються дерматовенерологи з різних регіонів України, проходять професійну підготовку клінічні ординатори із зарубіжних країн. Співробітниками кафедри підготовлено і опубліковано 20 навчальних посібників та методичних рекомендацій з актуальних питань дерматовенерології, серед яких «Клінічна мікологія», «Основи діагностики й лікування в дерматології та венерології»: посібник для лікарів, інтернів і студентів», «Практическая дерматология» для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти, навчальні посібники для самостійної роботи «Атопічний дерматит», «Акне», «Псоріаз», «Дерматоскопія»

Болотна Людмила Анатоліївна
Завідувач кафедри, доктор мідичних наук, професор;

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Досягнення кафедри

Напрямки наукових тем та розробок кафедри

Пріоритетними напрямками наукових досліджень є вивчення клініко-морфологічних особливостей, системних і місцевих імунопатологічних відхилень, ролі ростових чинників у механізмі розвитку, удосконалення методів діагностики та лікування захворюваннях шкіри та її придатків (псоріаз, алопеція, себорейний дерматит, екзема). Наукові розробки, присвячені сучасним методами терапії, упроваджуються в практику дерматовенерологічних установ України. Результатами науково-дослідної роботи є понад 400 надрукованих наукових праць, серед яких винаходи та патенти, нововведення, методичні рекомендації. Про науковий потенціал кафедри свідчить активна участь співробітників кафедри в міжнародних конгресах, науково-практичних конференціях, з’їздах.

НАУКОВО-ПЕДЕГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Сербіна Інесса Михайлівна
доктор медичних наук,доцент

Павлій Вікторія Вікторівна
кандидат медичних наук, доцент

Ткаченко Павло Володимирович
кандидат фармацевтичних наук, асистент

Саріан Олена Ігорівна
кандидат медичних наук, доцент

Лопандіна Анна Олександрівна
кандидат медичних наук

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

АКТУАЛЬНІ ЦИКЛИ НА 2021 РІК

Дерматовенерологія

ІНТЕРНАТУРА

Дерматовенерологія

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Дитяча дерматовенерологія

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Дерматовенерологія

СТАЖУВАННЯ

Дитяча дерматовенерологія

СТАЖУВАННЯ

Діагностика та лікування в дитячій дерматовенерології

ТУ

Основи діагностики та лікування в трихології

ТУ

Основи діагностики та лікування в трихології (з елементами дистанційного навчання)

ТУ

Діагностика і терапія поширених захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом

ТУ

Діагностика і терапія поширених захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом (з елементами дистанційного навчання)

ТУ

Клінічна дерматовенерологія: питання діагностики та лікування (з елементами дистанційного навчання)

ТУ

Питання ранньої діагностики новоутворень шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом

ТУ

Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри

ТУ

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ

Дерматовенерологія

Дерматовенерологія
 Дитяча дерматовенерологія

Дерматовенерологія
 Дитяча дерматовенерологія

 Діагностика та лікування в дитячій дерматовенерології
Основи діагностики та лікування в трихології
Основи діагностики та лікування в трихології (з елементами дистанційного навчання)
Діагностика і терапія поширених захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом
Діагностика і терапія поширених захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом (з елементами дистанційного навчання)
Клінічна дерматовенерологія: питання діагностики та лікування (з елементами дистанційного навчання)
 Питання ранньої діагностики новоутворень шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом
 Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри

КОНТАКТИ КАФЕДРИ

  • Харків, вул. Морозова, 2
  • derma@med.edu.ua
  • (+38) 057 751-12-90
  • 8:00-17:00