Кафедра медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації

Кафедра медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

За час існування кафедри підготовлено 12 монографій. На кафедрі розроблено більше 40 навчально-методичних праць, в т.ч. Національний підручник з грифом МОН та МОЗ «Наркологія», навчальний посібник з грифом МОН «Фармацевтичне законодавство», навчальний посібник «Фармацевтическое и медицинское право», навчальний посібник «Legislation in pharmacy, forensic pharmacy and evidence-based pharmacy» (на англ. мові), інтерактивний підручник «Фармацевтичне право», 5 тестових збірок, практикуми, тощо.
В навчальному процесі також широко використовуються і результати наукової роботи співробітників кафедри, які опубліковані в різних формах друкованих видань, зокрема – методичних рекомендаціях, інформаційних листах, 5-ти виданнях тестових завдань для контролю знань слухачів циклів підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фармацевтичного і медичного права, та судової фармації, загальної і клінічної фармації, технології ліків, організації фармацевтичної справи.

Шаповалова Вікторія Олексіївна
Завідувач кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Досягнення кафедри

Шановні колеги!

  Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVІІІ мультидисциплінарної міжнародної науково-практичної конференції «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія ліків, фармацевтичний аналіз та фармакологія ліків, судова фармація», яка відбудеться 18-19 листопада 2021 р.
Наукові статті та тези доповідей будуть опубліковані у спеціалізованому науковому виданні «Актуальні проблеми медицини та фармації».

    Сайт журналу: https://apmplmi.com

Напрямки наукових тем та розробок кафедри

Результати науково-дослідної роботи публікуються у виданнях, що індексуються у міжнародній науко метричній базі Scopus , наукових фахових виданнях України та інших держав, у монографіях, методичних рекомендаціях, інформаційних листах, матеріалах науково-практичних конференцій, конгресів, з’їздів (більше 1500 робіт). Наукові дослідження  кафедри захищені більше 40 патентами України та інших держав.

Кафедра є засновником та модератором серії науково-практичних конференцій «Медичне та фармацевтичне право України».

НАУКОВО-ПЕДЕГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Шаповалов Валентин Валерійович
доктор фармацевтичних наук, професор

Абросимов Олександр Сергійович
кандидат фармацевтичних наук, доцент

ДЕРКАЧ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
кандидат фармацевтичних наук, доктор філософії з фармації, старший науковий співробітник

Негрецький Сергій Миколайович
кандидат фармацевтичних наук, старший викладач

Осинцева Аліна Олександрівна
кандидат фармацевтичних наук, старший викладач

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

------
лаборант

-------
лаборант

АКТУАЛЬНІ ЦИКЛИ НА 2021 РІК

Загальна фармація

ІНТЕРНАТУРА

Клінічна фармація

ІНТЕРНАТУРА

Загальна фармація

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Клінічна фармація

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Організація і управління фармацією

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Аналітично-контрольна фармація

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Організація і управління фармацією

СТАЖУВАННЯ

Організація і управління фармацією на засадах фармацевтичного права

ТУ

Загальна фармація на засадах фармацевтичного права

ТУ

Фармацевтичне і медичне право в організації післядипломної освіти керівників провізорів-інтернів

ТУ

Особливості діяльності закладів охорони здоров’я під час карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2

ТУ

Медичне та фармацевтичне право в діяльності закладів охорони здоров’я

ТУ

Основи медичного та фармацевтичного права в діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини

ТУ

Медичне та фармацевтичне право у стоматології

ТУ

Організаційно-правові аспекти ліцензування обігу лікарських засобів різних класифікаційно-правових груп у закладах охорони здоров’я

ТУ

Організація вхідного контролю якості лікарських засобів у закладах охорони здоров’я на основі медичного та фармацевтичного права

ТУ

Медичне право в діяльності закладів охорони здоров’я

ТУ

Сучасні тенденції медичного та фармацевтичного права в діяльності закладів охорони здоров’я

ТУ

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ

 • Загальна фармація
 • Клінічна фармація
 • Загальна фармація
 • Клінічна фармація
 • Організація і управління фармацією
 • Аналітично-контрольна фармація

Організація і управління фармацією

Для ПРОВІЗОРІВ :

 • Організація і управління фармацією на засадах фармацевтичного права
 • Загальна фармація на засадах фармацевтичного права
 • Фармацевтичне і медичне право в організації післядипломної освіти керівників провізорів-інтернів

Для ЛІКАРІВ (лікувального, педіатричного і стоматологічного профілю):

 • Особливості діяльності закладів охорони здоров’я під час карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2
 • Медичне та фармацевтичне право в діяльності закладів охорони здоров’я
 • Основи медичного та фармацевтичного права в діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини
 • Медичне та фармацевтичне право у стоматології
 • Організаційно-правові аспекти ліцензування обігу лікарських засобів різних класифікаційно-правових груп у закладах охорони здоров’я
 • Організація вхідного контролю якості лікарських засобів у закладах охорони здоров’я на основі медичного та фармацевтичного права
 • Медичне право в діяльності закладів охорони здоров’я
 • Сучасні тенденції медичного та фармацевтичного права в діяльності закладів охорони здоров’я

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СЛУХАЧІВ

КОНТАКТИ КАФЕДРИ