Кафедра медичної хімії, клінічної біохімії, фармації та судово-медичної токсикології

Кафедра медичної хімії, клінічної біохімії, фармації та судово-медичної токсикології

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру фармацевтичної хімії було засновано при Українському інституті удосконалення лікарів у 1980 році, де проводилася підготовка провізорів. Її очолив доктор фармацевтичних наук, професор Петюнін Геннадій Павлович.
У 1992 році кафедра отримала назву судової та аналітичної токсикології, де вперше в Україні було організовано підготовку судово-медичних експертів-токсикологів для бюро судово-медичних експертиз та лікарів-лаборантів для токсикологічних і наркологічних відділень лікарень та диспансерів за спеціальністю «Судово-медична токсикологія».
У 1996 році кафедру перепрофільовано і вона отримала назву Кафедра клінічної біохімії та судово-медичної токсикології, а у 2003 р. кафедру визначено як опорну з судово-медичної токсикології.
З 2005 року на кафедрі поновлюється підготовка провізорів.
У 2016 році кафедру очолює Журавель Ірина Олександрівна, доктор хімічних наук, професор.
Натепер, кафедра Клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації проводить підготовку фахівців за спеціальностями: «Судово-медична токсикологія», «Клінічна біохімія» та «Фармація».
Клінічними базами кафедри є КЗОЗ Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи, КНП ХОР «Обласний наркологічний диспансер», КЗОЗ Харківська міська клінічна лікарня № 8. Навчальними базами кафедри для провізорів є ФОП Тугайбей І.А. «Аптека №431», ПП «Аптека Славутич» (м. Харків), ТОВ «Орбіта – 1» (м. Харків), Фірма «ГК» Панацея» (м. Харків), ПП «Лікарня Святого Луки» (м. Кропивницький).

Гузенко Наталя Валеріївна
В. о. завідувача кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Досягнення кафедри

Грант «Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme».
Грант «Promoting sustainable agriculture and economic development in Ukraine by supporting the development of health promoting bee-based products and eco-friendly packaging which reduce food spoilage and plastic waste».

Напрямки наукових тем та розробок кафедри

Ініціативна НДР «Розробка нового способу стандартизації хроматографічних досліджень в якісній тонкошаровій хроматографії»

НАУКОВО-ПЕДЕГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Чубенко Олександр Владкорович
кандидат фармацевтичних наук, доцент

Бабаєва Ольга Іванівна
кандидат медичних наук, доцент

Проценко Володимир Миколайович
кандидат медичних наук, доцент

Ткаченко Павло Володимирович
кандидат фармацевтичних наук, асистент

Гузенко Наталя Валеріївна
кандидат фармацевтичних наук, доцент

Альхуссейн Вікторія Валеріївна
кандидат фармацевтичних наук, доцент

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

АКТУАЛЬНІ ЦИКЛИ НА 2021 РІК

Загальна фармація

ІНТЕРНАТУРА

Клінічна біохімія

ІНТЕРНАТУРА

Судово-медична токсикологія

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Клінічна біохімія

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Судово-медична токсикологія

СТАЖУВАННЯ

Клінічна біохімія

СТАЖУВАННЯ

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ

-Клінічна біохімія (Суміжний цикл для лікарів-інтернів за фахом «Лабораторна діагностика»);
-Загальна фармація (очна частина – 4 міс.);
-Клінічна фармація (очна частина – 6 міс.).

 Клінічна біохімія (4 міс.);
 Клінічна біохімія (Суміжний цикл для лікарів-інтернів за фахом «Лабораторна діагностика»);
 Судово-медична токсикологія (4 міс.);
 Загальна фармація (2 міс.);
 Організація і управління фармацією (2 міс.).

 Клінічна біохімія (1 міс.);
 Судово-медична токсикологія (1 міс.);
 Загальна фармація (1 міс.);
 Організація і управління фармацією (1 міс.);
 Клінічна фармація (1 міс.).

 Забезпечення якості лабораторних досліджень (для зав., лікарів-лаборантів, лікарів-біохіміків та професіоналів з вищою немедичною освітою клініко-
діагностичних лабораторій та дослідних центрів) (0,5 міс.);
 Достовірність результатів клінічних лабораторних досліджень. Метрологічні основи виконання клінічних лабораторних досліджень (для зав., лікарів-
лаборантів, лікарів-біохіміків та професіоналів з вищою немедичною освітою клініко-діагностичних лабораторій та дослідних центрів) (0,5 міс.);
 Сучасні технології та забезпечення якості в лабораторній медицині (для зав. лабораторіями, лікарів-лаборантів, лікарів-біохіміків, професіоналів з вищою
немедичною освітою КДЛ, біохімічних відділів КДЛ та діагностичних центрів) (0,5 міс.);
 Система забезпечення якості токсикологічних досліджень (для зав. токсикологічних відділень, бюро СМЕ) (0,5 міс.);
 Виявлення «дизайнерських» наркотичних та психотропних речовин методом хроматографії в тонких шарах сорбенту (для лікарів судово-медичних
експертів-токсикологів, судово-медичних експертів-токсикологів, лікарів-лаборантів наркологічних центрів і токсикологічних відділень лікарень, біологи клініко–діагностичних лабораторій, біохіміків) (0,5 міс.);

 Метод високоефективної рідинної хроматографії в аналітичній токсикології (для лікарів судово-медичних експертів-токсикологів, судово-медичних
експертів-токсикологів, лікарів-лаборантів наркологічних центрів і токсикологічних відділень лікарень, біологи клініко-діагностичних лабораторій, біохіміків) (0,5 міс.);
 Нові групи наркотичних та психотропних речовин («дизайнерські наркотики»), їх характеристика, властивості та сучасні методи аналізу (для лікарів судово-медичних експертів-токсикологів, судово-медичних експертів-токсикологів, лікарів-лаборантів наркологічних центрів і токсикологічних відділень лікарень, біологи клініко-діагностичних лабораторій, біохіміків) (0,5 міс.);
 Хроматографічні методи у аналітичної токсикології (для лікарів судово-медичних експертів-токсикологів, судово-медичних експертів-токсикологів, лікарів-лаборантів наркологічних центрів і токсикологічних відділень лікарень, біологи клініко–діагностичних лабораторій, біохіміків) (1 міс.);
 Експертна діяльність фармацевтичних працівників в умовах стаціонару / аптечного закладу та у рамках програм клінічних досліджень в Україні (для
провізорів клінічних зі спеціальності «Клінічна фармація», провізорів організатори зі спеціальності «Організація і управління фармацією», провізорів аптек зі спеціальності «Загальна фармація», провізорів косметологів зі спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів») (0,5 міс.);
 ТУ «Використання хроматографічних методів у фармакопейному аналізі (для викладачів кафедр хімічного профілю медичних та фармацевтичних ЗВО та
факультетів) (0,5 міс.).

 Клінічна біохімія (1 міс.);
 Загальна фармація (1 міс.);
 Організація і управління фармацією (1 міс.).

КОНТАКТИ КАФЕДРИ