Кафедра неонатології

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра неонатології заснована у 1978 році ректором Харківської медичної академії післядипломної освіти, професором М.І. Хвисюком – видатним вченим, талановитим керівником та організатором. Перший завідувач кафедри – професор Ліхачова А. С. 
З 2001 р. кафедру очолює доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Експерт МОЗ зі спеціальності «Неонатологія», Лауреат Державної Премії України – Клименко Тетяна Михайлівна.
Кафедра неонатології це організаційно-методичний центр по вихованню висококваліфікованих кадрів, який послідовно розвиває неонатальну службу в регіоні, розробляє та впроваджує сучасні стандарти та протоколи виходжування та надання медичної допомоги новонародженим в Україні.
Кафедра готує висококваліфікованих неонатологів на підставі створеної моделі фахівця – неонатолога. Викладачі розробляють та впроваджують методики формування клінічного мислення, засвоєння практичних навичок та вмінь, виконують лікувально-консультативну та наукову роботу.
Кафедра неонатології є визнаною вітчизняною науковою школою.
Клінічною базою кафедри є КНП «Міський перинатальний центр» ХМР (головний лікар – заслужений лікар України Коровай С.М.). Співробітники кафедри надають щоденну планову та ургентну консультативну допомогу, беруть активну участь в роботі координаційних нарад Департаменту ОЗ Харківської області та м. Харкова з виявленням резервів покращення якості антенатальної охорони плоду, медичної допомоги матерям і дітям.
Запрошуємо лікарів на навчання до кафедри неонатології.

Клименко Тетяна Михайлівна
Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Досягнення кафедри

Викладачі кафедри неонатології є авторами та співавторами навчальних  підручників, посібників, у тому числі для самостійної роботи слухачів:

 1. НЕОНАТОЛОГІЯ. Навчальний підручник. 1 том / за ред. проф. Знаменської Т.К. – 2-ге вид. –  Київ, 2020. – 420 с. (Т.М. Клименко член авторського колективу)
 2. НЕОНАТОЛОГІЯ.  Навчальний підручник. 2 том / за ред. проф. Знаменської Т.К. – 2-ге вид. –  Київ, 2020. – 410 с. (Т.М. Клименко член авторського колективу)
 3. НЕОНАТОЛОГІЯ.  Навчальний підручник. 3 том / за ред. проф. Знаменської Т.К. – 2-ге вид. –  Київ, 2020. – 390 с. (Т.М. Клименко член авторського колективу)
 4. Клименко Т.М., Карапетян О.Ю. Сучасні принципи ведення новонароджених з відкритою артеріальною протокою: навчальний посібник. – Харків: ХМАПО, 2021. – 56 с.
 5. Клименко Т.М., Карпенко В.Г., Сердцева О.А. Передчасно народжені діти. Що потрібно знати неонатологу та педіатру. Навчальний посібник. /Т.М. Клименко, В.Г. Карпенко, О.А.Сердцева. – Харків: ХМАПО, 2021. – 150 с.
 6. Закревський А.М. Ультразвукова діагностика захворювань нирок у новонароджених: посібник для самостійної роботи. – Харків: ХМАПО, 2021. – 66 с.
 7. Сандуляк Т.В. Вроджені внутрішньоутробні та неонатальні інфекції : посібник для самостійної роботи слухачів. – Харків, 2021. – 94 с.
 8. Сандуляк Т.В. Гемолітична хвороба плода та новонароджених: навчально-методичний посібник. – Харків, 2021. – 268 с.
 9. Клименко Т.М., Карапетян О.Ю. Сучасні принципи менеджменту перинатальних інфекцій: навчальний посібник. – Харків: ХМАПО, 2020. – 90 с.
 10. Закревський А.М. Ультразвукова діагностика ішемічних уражень ЦНС у новонароджених: посібник для самостійної роботи. – Харків: ХМАПО, 2020. – 68 с.
 11. Закревський А.М. Ультразвукова діагностика геморагічних уражень ЦНС у новонароджених: посібник для самостійної роботи. – Харків: ХМАПО, 2020. – 56 с.
 12. Сандуляк Т.В. Предикція і превенція шкідливого впливу середовища на ембріогенез, розвиток  плода та новонародженого: навчально-методичний посібник для самостійної роботи слухачів. – Харків: ХМАПО, 2020. – 114 с.
 13. Голюк К.О. Загальні принципи та алгоритми катамнестичного спостереження новонароджених з перинатальною патологією : навчально-методичний посібник для самостійної роботи слухачів. – Харків: ХМАПО, 2020. – 56 с.
 14. Сандуляк Т.В. Гігієнічна, асептична та хірургічна обробка рук в системі безпеки пацієнтів та медичного персоналу: навчально-методичний посібник для самостійної роботи слухачів. – Харків, 2019.– 96 с.
 15. Сандуляк Т.В. Дослідження та оцінка неврологічного статусу новонароджених: навчально-методичний посібник. – Харків, 2019. – 308 с.
 16. Сандуляк Т.В. Оцінка стану індивідуального здоров’я новонароджених: навчально-методичний посібник. – Харків, 2019. – 106 с.
 17. Карапетян О.Ю. Серцева недостатність у новонароджених : посібник для самостійної роботи слухачів. – Харків: ХМАПО, 2019. – 60 с.
 18. Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів «Неонатальні судоми. Стандарти ведення новонароджених у таблицях та схемах» Спеціальність: «Педіатрія», код: 228 / Клименко Т.М., Карапетян О.Ю. – Харків: ХМАПО, 2019. – 68 с.
 19. Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів «Ведення новонароджених дітей з жовтяницею у таблицях та схемах». Спеціальність: «Педіатрія», код: 228 / Клименко Т.М., Сердцева О.А. – Харків: ХМАПО, 2019. – 85 с.
 20. Карапетян О.Ю. Ведення новонароджених з критичними вадами серця: посібник для самостійної роботи слухачів. – Харків: ХМАПО, 2019. – 60 с.
 21. Закревський А.М. Сучасні принципи штучної вентиляції легень у новонароджених : навчальний посібник – Харків: ХМАПО, 2019. – 90 с.
 22. Реанімаційна допомога новонародженим у пологовій залі: навчальний посібник / Т.М. Клименко, О.А. Сердцева, О.Ю. Карапетян. – Харків: ХМАПО, 2018. – 208 с.
 23. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи слухачів «Легенева гіпертензія у новонароджених Спеціальність: «Педіатрія», код: 228 / Клименко Т.М., Карапетян О.Ю. – Харків: ХМАПО, 2018. – 102 с.
 24. Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів «Синдром холестазу у новонароджених дітей». Спеціальність: «Педіатрія», код: 228 / Клименко Т.М. – Харків: ХМАПО, 2017. – 50 с.

Професор Клименко Т.В. є членом робочої групи МОЗ щодо складання протоколів за спеціальністю «Неонатологія» та «Акушерство і гінекологія»

 1. Наказ МОЗ України від 26.01.2022 № 170 «Фізіологічні пологи» / Клименко Т.М. у складі робочої групи (МОЗ)
 2. Клінічна настанова, заснована на доказах «Фізіологічні пологи» Наказ МОЗ України від 26.01.2022 № 170 / (Клименко Т.М. у складі робочої групи МОЗ)
 3. Наказ МОЗ України від 05.05.2021 № 873 «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Респіраторний дистрес-синдром у передчасно народжених дітей»» / Клименко Т.М. у складі робочої групи (МОЗ)
 4. Клінічна настанова, заснована на доказах «Респіраторний дистрес-синдром  у передчасно народжених дітей» Наказ МОЗ України від 05.05.2021 № 873 / Клименко Т.М. у складі робочої групи МОЗ)
 5. Наказ МОЗ України від 05.05.2021 № 870 «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Ентеральне харчування недоношених немовлят» / Клименко Т.М. у складі робочої групи МОЗ)
 6. Клінічна настанова, заснована на доказах «Ентеральне харчування недоношених немовлят» Клименко Т.М. у складі робочої групи МОЗ).Затверджено МОЗ 2021 Наказ МОЗ України від 05.05.2021 № 87.
 7. Методичні рекомендації МОЗ України / Клінічна настанова, заснована на доказах/ «Збирання, зберігання, обробка та банкінг донорського жіночого молока». –Київ. – 2019 р. (Клименко Т.М. у складі робочої групи).
 8. Респіраторний дистрес-синдром у передчасно народжених дітей: медико-технологічні документи. – Київ, 2018. – 116 с.  (Клименко Т.М. у складі робочої групи)

На кафедрі виконані дисертаційні роботи:

Докторські дисертації:

 1. Воробйова О.В. Некротизуючий ентероколіт недоношених новонароджених: рання діагностика та прогноз (2009 р.).
 2. Левченко Л.А. Внутрішньоутробні пневмонії у недоношених новонароджених: рання та диференціальна діагностики (2012 р.).
 3. Тарасова І.В. Диференційний підхід до діагностики та прогнозування мікроелементного дисбалансу у новонароджених з перинатальної патологією (2013 р.).
 4. Сороколат Ю. В. Система ефективного катамнестичного спостереження дітей, народжених передчасно з перинатальною патологією. (2017 р.).

Кандидатські дисертації:

 1. Кварацхелія Т.М. Діагностична та  прогностична значущість індоламінів у недоношених новонароджених (2005 р).
 2. Закревський А.М. Діагностика та прогнозування перебігу деструктивних гіпоксичних уражень ЦНС у доношених новонароджених (2006 р.).
 3. Водяницька С.В. Критерії диференціальної діагностики тяжкого респіраторного дистресу у недоношених новонароджених в ранньому неонатальному періоді (2006 р.).
 4. Єрохіна О.В. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії (2008 р.).
 5. Пасічник І.П. Клініко-імунологічні особливості адаптації дітей, які отримали профілактичне лікування сифілісу (2009 р.).
 6. Карапетян О.Ю. Медико-соціальні аспекти порушення природного вигодовування у новонароджених перинатальної патологією (2010 р.).
 7. Агашков В.С. Рання діагностика та прогнозування бронхолегеневої дисплазії у новонароджених (2010 р.).
 8. Голюк К.О.  Ефективний моніторинг стану здоров’я дітей, що народились недоношеними з перинатальною патологією (2017 р.).
 9. Косенко К.О. Діагностична та прогностична значимість TREM у передчасно народжених дітей з раннім неонатальним сепсисом (2021 р.)
 10. Кузенкова Г.А. Діагностична та прогностична значимість функції шишковидної  залози у передчасно народжених  дітей з дуже та надзвичайно малою масою тіла при народженні (виконуєтся 2019–2023  рр.)
 11. Кононович М. Диференційований підхід до лікування легеневої гіпертензії у передчасно народжених дітей (виконуется 2020–2024 рр.).

Напрямки наукових тем та розробок кафедри

Науково-дослідна робота кафедри за темою «Вивчення особливостей перебігу хвороб оксидантного стресу у новонароджених» 2022–2024 рр.

Задачі дослідження:

 • Діагностична та прогностична значимість функції шишковидної залози у передчасно народжених дітей з дуже та надзвичайно малою масою тіла при народженні (Виконавець асп. Кузєнкова Г.А.).
 • Диференційований підхід до менеджменту персистуючої легеневої гіпертензії у передчасно народжених дітей (Виконавець: асп. Кононович М.І.)
 • Оцінка діагностичної значимості предикторів інфекційного токсикозу у новонароджених з хворобами оксидантного стресу (Виконавці: доц. Сандуляк Т.В., доц. Сердцева О.А.).
 • Визначення мультипараметричних ультразвукових патернів в діагностиці церебральних порушень у новонароджених з хворобами оксидантного стресу (Виконавці: доц. Закревський А.М., ст. лаб. Денисенко І.М.).
 • Вивчення особливостей ритму серця у передчасно народжених дітей з синдромом персистуючої легеневої гіпертензії (Виконавці: доц. Карапетян О.Ю., ст. лаб. Денисенко І.М.).

НАУКОВО-ПЕДЕГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Закревський Андрій Миколайович
кандидат медичних наук, доцент

Карапетян Ольга Юріївна
кандидат медичних наук, доцент

Сандуляк Тодор Васильович
кандидат медичних наук, доцент

Сердцева Олена Анатоліївна
кандидат медичних наук, доцент

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

АКТУАЛЬНІ ЦИКЛИ НА ПОТОЧНИЙ РІК

Неонатологія

ІНТЕРНАТУРА

Неонатологія (для педіатрів)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Неонатологія

СТАЖУВАННЯ

Організація медичної допомоги та інновації ведення новонароджених

ТУ

Організація та стандартизація неонатологічної допомоги в умовах реформування медичної галузі

ТУ

Невідкладна допомога щойно народженій дитині

ТУ

Невідкладна допомога новонародженим в закладах родопомочі

ТУ

Міжнародні стандарти ведення новонароджених з патологією серцево-судинної системи

ТУ

Стандарти ведення новонароджених з невідкладними станами

ТУ

Катамнестичне спостереження новонароджених з перинатальною патологією та дітей, які народилися передчасно

ТУ

Виходжування та інтенсивна терапія передчасно народжених дітей

ТУ

Інновації та стандарти ведення новонароджених з інфекціями

ТУ

Інновації діагностики та лікування в неонатології

ТУ

Ультразвукова діагностика в неонатології

ТУ

Питання адаптації і патології новонароджених

ТУ

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ

Неонатологія

Неонатологія (очна форма навчання), терміном 3 місяці для педіатрів

Неонатологія (очна форма навчання), тривалістю 1, 2 та 3 місяці для лікарів неонатологів, які своєчасно не атестувалися за спеціальністю

 • Організація медичної допомоги та інновації ведення новонароджених (з елементами дистанційного навчання), тривалістю 2 тижні для головних лікарів перинатальних центрів та пологових будинків, дитячих поліклінік, обласних та міських лікарень, що мають відділення для новонароджених; районних та обласних спеціалістів-педіатрів та неонатологів; завідуючих відділеннями новонароджених пологових будинків обласних та міських лікарень; керівників інтернів.
 • Організація та стандартизація неонатологічної допомоги в умовах реформування медичної галузі (очна форма навчання), тривалістю 1 тиждень для головних лікарів перинатальних центрів та пологових будинків, дитячих поліклінік, обласних та міських лікарень, що мають відділення для новонароджених; районних та обласних спеціалістів-педіатрів та неонатологів; завідуючих відділеннями новонароджених пологових будинків обласних та міських лікарень; керівників інтернів.
 • Невідкладна допомога щойно народженій дитині (очна форма навчання), тривалістю 1 тиждень для лікарів-неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, анестезіологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів екстреної та невідкладної медичної допомоги.
 • Невідкладна допомога новонародженим в закладах родопомочі (з елементами дистанційного навчання), тривалістю 2 тижні для лікарів неонатологів, акушерів-гінекологів, педіатрів, анестезіологів.
 • Міжнародні стандарти ведення новонароджених з патологією серцево-судинної системи (з елементами дистанційного навчання), тривалістю 2 тижні для лікарів-неонатологів, акушерів-гінекологів, лікарів педіатричного профілю (дитячих анестезіологів, кардіоревматологів), лікарів загальної практики – сімейної медицини.
 • Стандарти ведення новонароджених з невідкладними станами (з елементами дистанційного навчання), тривалістю 2 тижні для неонатологів, лікарів педіатричного профілю, акушерів-гінекологів, дитячих анестезіологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів невідкладної медичної допомоги.
 • Катамнестичне спостереження новонароджених з перинатальною патологією та дітей, які народилися передчасно (очна форма навчання), тривалістю 2 тижні для лікарів-неонатологів, лікарів педіатричного профілю, лікарів загальної практики – сімейної медицини.
 • Виходжування та інтенсивна терапія передчасно народжених дітей (з елементами дистанційного навчання), тривалістю 2 тижні для лікарів-неонатологів, акушерів-гінекологів, дитячих анестезіологів, лікарів педіатричного профілю, лікарів загальної практики – сімейної медицини.
 • Інновації та стандарти ведення новонароджених з інфекціями (з елементами дистанційного навчання), тривалістю 2 тижні для лікарів-неонатологів, акушерів-гінекологів, лікарів педіатричного профілю, лікарів загальної практики – сімейної медицини.
 • Інновації діагностики та лікування в неонатології (з елементами дистанційного навчання), тривалістю 2 тижні для лікарів неонатологів. акушерів-гінекологів, лікарів педіатричного профілю, лікарів УЗ-діагностики.
 • Ультразвукова діагностика в неонатології (очна форма навчання), тривалістю 2 тижні для лікарів-неонатологів, лікарів педіатричного профілю, лікарів УЗ-діагностики.
 • Питання адаптації і патології новонароджених (з елементами дистанційного навчання), тривалістю 2 тижні для лікарів-неонатологів, лікарів педіатричного профілю, лікарів загальної практики – сімейної медицини.
 • Клименко Т.М. «Ведення новонароджених з сепсисом» (6 годин).
 • Клименко Т.М., Карапетян О.Ю. «Ведення новонароджених з відкритою артеріальною протокою» (4 години).
 • Клименко Т.М., Закревський А.М. «Ультразвукова діагностика гіпоксичних уражень головного мозку у новонароджених» (4 години).
 • Клименко Т.М., Сердцева О.А. «Складання системи інфекційного контролю у акушерських та неонатальних стаціронарах» (4 години).
 • Сандуляк Т.В. «Оцінка вродженої імунної резистентності та реактивності новонароджених» (8 годин).
 • Сандуляк Т.В. «Складання та оцінка гемостазіограми у новонароджених. Діагностика і моніторинг гемостазу при геморагічних розладах» (8 годин).
 • Клименко Т.М., Сердцева О.А., Карапетян О.Ю. «Ведення новонароджених з НЕК» (6 годин).
 • Клименко Т.М., Сердцева О.А., Карапетян О.Ю. «Парентеральне харчування новонароджених. Рекомендації ESPHGAN, 2018» (6 годин).
 • Клименко Т.М., Сердцева О.А., Карапетян О.Ю. «Алгоритм ведення, знеболювання та оцінка ефективності больового синдрому у новонароджених» (6 годин).
 • Клименко Т.М., Закревський А.М., Карапетян О.Ю. «Ведення новонароджених з критичною вродженою вадою серця» (6 годин).
 • Клименко Т.М., Закревський А.М., Карапетян О.Ю. «Діагностика персистуючої легеневої гіпертензії у новонароджених» (6 годин).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СЛУХАЧІВ

Календарний план на 2022 рік
Перелік навчальної та навчально-методичної літератури
Рекомендована література до циклів

КОНТАКТИ КАФЕДРИ

 • Харків, Салтівське шосе, 264
 • neonatology@med.edu.ua
 • (+38) 057 710 12 13, (+38) 057 710 51 80
 • 9:00-16:00