Кафедра неврології та дитячої неврології

Кафедра неврології та дитячої неврології

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

КАФЕДРА НЕВРОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ НЕВРОЛОГІЇ (до грудня 2012 року – невропатології та дитячої неврології, до грудня 2014 року – неврології) – одна з найстаріших кафедр в ХМАПО. Її було засновано в 1929 році. Організатором та першим завідувачем кафедри став  відомий український невролог А.Б. Йозефович. У різні роки кафедру очолювали видатні вчені-неврологи –  професори Л.Б. Литвак, Ф.Ф. Харченко, О.П. Зінченко, Я.В. Пішель, В.Д. Деменко.
З 1979 по 1989 роки кафедрою завідував відомий український невролог проф. Я.В. Пішель. Основним напрямком наукових досліджень проф. Я.В. Пішеля і фахівців кафедри були віддалені наслідки закритої черепно-мозкової травми.   
З 1989  по 2006 роки кафедру очолював  видатний невролог проф.  В.Д. Деменко, який,  разом зі співробітниками, продовжував поглиблено вивчати проблему віддалених наслідків закритої черепно-мозкової травми та деякі  питання церебро-васкулярної патології.  
В різні роки на кафедрі працювали: проф. Зінченко О.П., проф. Клєпіков Е.І., проф. Харченко  Ф.Ф., проф. Деменко В.Д., доц. Головко Г.О.  та інші,  які внесли суттєвий вклад у розвиток вітчизняної неврології. 
З  2006  року кафедрою керує проф. Літовченко Т.А., яка успішно захистила в 2005 році докторську дисертацію на тему: “Характер метаболічних порушень і обгрунтування принципів патогенетичної терапії при епілепсії”.
За останні роки кафедра стала провідною в Україні з актуальних проблем епілепсії у дорослих та дітей. 
Усього за час існування кафедри захищено 7 докторських і понад 90 кандидатських дисертацій.

Літовченко Тетяна Анатоліївна
Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор;

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Досягнення кафедри

Участь у міжнародних наукових програмах Pain Control Тондій О.Л., Завальна О.П. Освітня програма IASP в співпраці з Українською асоціацією з вивчення болю Пілотний проект зі створення регістру дітей та дорослих, хворих на епілепсію Літовченко Т.А., Сухоносова О.Ю. Epilepsy out of Shadow Проведення школ-семінарів для неврологів та дитячих неврологів Літовченко Т.А., Сухоносова О.Ю. Epilepsy out of Shadow Створення інструкцій для хворих з немоторними розладами Тондій О.Л. Care patients with Motor and Non-motor Disorders (Motor Disorders Society MDS) Навчальні посібники: 1.ЕЕГ при епілепсії та інших захворюваннях нервової системи у дорос-лих та дітей (2018) 2. Фармакокінетика антиепілептичних лікарських засобів (2019) Навчально-методичні посібники для самостійної роботи слухачів: Епілепсія та вагітність (2018) Епілептичний статус (2019) Тунельні нейропатії (2018) Лицевий біль: клініка, діагностика, лікування (2019) Лейкодистрофії (2018) Спинальна пологова травма у новонароджених (2019) Мігрень (2018) Синдром вегетативно-судинної дис тонії (2018) Первинні енцефаліти (2019) Сегментарні вегетативні порушення (2018) Клінічний розбір хворих з вертеброгенними ураженнями периферичної нервової системи (2018) Диференційна діагностика клінічних форм нейросифілісу (2019) Минущі порушення мозкового кровообігу (2018) Неврози та неврозоподібні захворювання у дітей (2018) Нейросонографія. Нормальна ехографічна анатомія ЦНС у новонародженого. Методика дослідження (2018) Доплерографія судин головного мозку у дітей (2019) Практичні навички в роботі лікаря – невролога (2017, затверджено МОЗ України) Практичні навички в роботі лікаря – дитячого невролога (2016, затверджено МОЗ України) 19. Травми хребта та спинного мозку (2018) 20.Спадкові хвороби обміну (2018) 21. Патогенез рухових порушень у хворих на дитячий церебральний параліч (2019) 22. Міастенія (2020) 23. Розсіяний склероз: клініка, діагностика, лікування (2020) 24. Міастенічний та холінергічний криз: діагностика, невідкладна допомога (2020) 25. Пологова внутрішньочерепна травма (2020) 26. Диференційна діагностика коматозних станів (2020) 27. Міоклонії у дітей: диференційна діагностика (2021)

Напрямки наукових тем та розробок кафедри

2013-2019 НДР на тему: «Патогенетичні та саногенетичні механізми в діагностиці, лікуванні та реабілітації хворих з больовими та іншими пароксизмальними порушеннями при ураженнях периферичної та центральної нервової системи» 2020-2021 Патентний пошук нової теми НДР

НАУКОВО-ПЕДЕГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Сухоносова Ольга Юріівна
доктор медичних наук, доцент

Флорікян Вартануш Аршавірівна
кандидат медичних наук, доцент

Тондій Оксана Леонідівна
кандидат медичних наук, доцент

Ліхачова Надія Василівна
кандидат медичних наук,доцент

Екзархова Ася Іванівна
кандидат медичних наук, доцент

Коренєв Сергій Миколайович
кандидат медичних наук, доцент

Завальна Олена Павлівна
кандидат медичних наук, доцент

Губіна Галина Леотіївна
кандидат медичних наук, асистент

ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

АКТУАЛЬНІ ЦИКЛИ НА 2021 РІК

Неврологія, (1,5 року)

ІНТЕРНАТУРА

Неврологія (5 міс.)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Дитяча неврологія (5 міс.)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Неврологія (1 міс.)

СТАЖУВАННЯ

Дитяча неврологія (1 міс.)

СТАЖУВАННЯ

Ураження нервової системи у дітей та шляхи їх корекції (для дитячих неврологів, педіатрів, сімейних лікарів) (2 тиж.)

ТУ

Пароксизмальні стани епілептичного та іншого генезу (1 міс.)

ТУ

Пароксизмальні стани епілептичного та іншого генезу в дітей (1 міс.)

ТУ

Вибрані питання неврології (для неврологів) (1 міс.)

ТУ

Вибрані питання дитячої неврології (1 міс.)

ТУ

Невідкладні та пароксизмальні стани при ураженнях нервової системи (2 тиж.)

ТУ

Судинні захворювання та захворювання периферичної нервової системи (1 міс.)

ТУ

Клінічна, нейрофізіологічна та ультразвукова діагностика перинатальних захворювань нервової системи (1 міс.)

ТУ

Клінічна та нейрофізіологічна діагностика захворювань нервової системи (1 міс.)

ТУ

Клінічна та нейрофізіологічна діагностика захворювань нервової системи у дітей (1 міс.)

ТУ

Перинатальні ураження ЦНС. Діагностика. Лікування (2 тиж.)

ТУ

Невідкладні та пароксизмальні стани при ураженнях нервової системи (для неврологів, терапевтів, кардіологів, лікарів загальної практики - сімейної медицини, лікарів екстренної та невідкладної допомоги, лікарів анестезіологів та реаніматологів) (2 тиж.)

ТУ

Аутоімунні захворювання нервової системи та наслідки нейроінфекцій (для неврологів, терапевтів) (2 тиж.)

ТУ

Больові синдроми при ураженнях різних відділів нервової системи (для сімейних лікарів) (2 тиж.)

ТУ

Сучасні напрямки діагностики та лікування захворювань нервової системи (1 міс.)

ТУ

Сучасні напрямки діагностики та лікування захворювань нервової системи у дітей (1 міс.)

ТУ

Діагностика та лікування захворювань нервової системи у дітей (для лікарів педіатричного профілю) (2 тиж.)

ТУ

Діагностика та лікування захворювань нервової системи у дітей в практиці сімейного лікаря (для сімейних лікарів) (2 тиж.)

ТУ

Особливості клінічної, нейрофізіологічної та ультразвукової діагностики захворювань нервової системи у дітей (для дитячих неврологів, педіатрів, сімейних лікарів, лікарів УЗД, лікарів функціональної діагностики) (2 тиж.)

ТУ

Диференційна діагностика та лікування пароксизмальних станів епілептичного та іншого ґенезу у дітей (для дитячих неврологів, педіатрів, сімейних лікарів, лікарів УЗД, лікарів функціональної діагностики, дитячих психіатрів, дитячих кардіологів) (2 тиж.)

ТУ

Неврологія (за замовленням), 1 міс.

ПАЦ

Дитяча неврологія (за замовленням), 1 міс.

ПАЦ

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ

Неврологія, (1,5 року)

Неврологія (5 міс.)
 Дитяча неврологія (5 міс.)

Неврологія (1 міс.)
 Дитяча неврологія (1 міс.)

Пароксизмальні стани епілептичного та іншого генезу (1 міс.)
 Пароксизмальні стани епілептичного та іншого генезу в дітей (1 міс.)
 Вибрані питання неврології (для неврологів) (1 міс.)
 Вибрані питання дитячої неврології (1 міс.)
 Невідкладні та пароксизмальні стани при ураженнях нервової системи (2 тиж.)
 Судинні захворювання та захворювання периферичної нервової системи (1 міс.)
 Клінічна, нейрофізіологічна та ультразвукова діагностика перинатальних захворювань нервової системи (1 міс.)
 Клінічна та нейрофізіологічна діагностика захворювань нервової системи (1 міс.)
 Клінічна та нейрофізіологічна діагностика захворювань нервової системи у дітей (1 міс.)
Перинатальні ураження ЦНС. Діагностика. Лікування (2 тиж.)
 Невідкладні та пароксизмальні стани при ураженнях нервової системи (для неврологів, терапевтів, кардіологів, лікарів  загальної практики – сімейної медицини, лікарів екстренної та невідкладної допомоги, лікарів анестезіологів та реаніматологів) (2 тиж.)
 Аутоімунні захворювання нервової системи та наслідки нейроінфекцій (для неврологів, терапевтів) (2 тиж.)
 Больові синдроми при ураженнях різних відділів нервової системи (для сімейних лікарів) (2 тиж.)
 Сучасні напрямки діагностики та лікування захворювань нервової системи (1 міс.)
 Сучасні напрямки діагностики та лікування захворювань нервової системи у дітей (1 міс.)
 Діагностика та лікування захворювань нервової системи у дітей (для лікарів педіатричного профілю) (2 тиж.)
 Діагностика та лікування захворювань нервової системи у дітей в практиці сімейного лікаря (для сімейних лікарів) (2 тиж.)  
 Особливості клінічної, нейрофізіологічної та ультразвукової діагностики захворювань нервової системи у дітей (для дитячих неврологів, педіатрів, сімейних лікарів, лікарів УЗД, лікарів функціональної діагностики) (2 тиж.)
 Диференційна діагностика та лікування  пароксизмальних  станів епілептичного та іншого ґенезу у дітей (для дитячих неврологів, педіатрів, сімейних лікарів, лікарів УЗД, лікарів функціональної діагностики, дитячих психіатрів, дитячих кардіологів) (2 тиж.)
 Ураження нервової системи у дітей та шляхи їх корекції (для дитячих неврологів, педіатрів, сімейних лікарів)(2 тиж.)

Неврологія (за замовленням) – 1 міс.
 Дитяча неврологія (за замовленням) – 1 міс.

КОНТАКТИ КАФЕДРИ