Кафедра педіатрії

Кафедра педіатрії

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру педіатрії було засновано в 1964 році.
Організатором і першим завідувачем кафедри (1964 – березень 2000) була професор Дмитрова Ніна Афіногенівна — відомий вчений-педіатр, одна із засновників дитячої кардіоревматологічної служби України.
Кафедра стала однією з провідних у науковій розробці проблем педіатрії та дитячої кардіоревматології в Україні, СРСР та в заснуванні спеціалізованої дитячої кардіоревматологічної допомоги  в Харківській області.
З березня 2000 р.  обов’язки завідувача кафедрою виконувала доцент Коренєва Ірина Захарівна.
З жовтня  2000 р. керівництво кафедрою здійснював  доцент Савво Володимир Михайлович, який займався вивченням особливостей серцево-судинної системи у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
У грудні 2012 р. здійснена реорганізація кафедри. Кафедру педіатрії об’єднали  з частиною кафедри невропатології та дитячої неврології, а саме дитячою неврологією. У цей період кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Даценко Ірина Борисівна, за фахом «дитячий невролог».
З 1 грудня 2014 р.  кафедру очолює доктор медичних наук, професор Єлоєва Заліна Володимирівна, за фахом «педіатр», кафедрі повернене попередню назву «Кафедра педіатрії». У даний час кафедра продовжує зберігати традиції своєї багаторічної історії і праці з підготовки кваліфікованих фахівців з педіатрії та дитячої кардіоревматології; постійно здійснюються всі види науково-практичної підготовки вітчизняних та іноземних фахівців в очній аспірантурі, клінічній ординатурі й інтернатурі за фахом «Педіатрія».

Єлоєва Заліна Володимирівна
Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Досягнення кафедри

 • Проведення міжвузовських міждісциплінарних  конференцій.
 • Видання монографії з антибактеріальних засобів рослинного походження англійською мовою.

Напрямки наукових тем та розробок кафедри

Тема планової науково-дослідної роботи кафедри «Роль модифікуючих факторів у прогностичній оцінці бронхолегеневої, кардіоваскулярної та ревматичної патології у дітей»
На сьогодні  науковими напрямами кафедри є:

 • етіологічні особливості респіраторної патології у дітей, які часто хворіють;
 • діагностично-прогностичне значення внутрішньоклітинних збудників для перебігу та наслідків бронхо-легеневої патології у дітей;
 • роль інфекційних агентів  в розвитку рецидивуючих та персистуючих захворювань у дітей;
 • вивчення особливостей стану серця у дітей із сполучнотканинною дисплазією та розробка прогностичних критеріїв перебігу патологічних процесів серцево-судинної системи у дітей із сполучнотканинною дисплазією;
 • вивчення особливостей серцево-судинної системи у дітей із захворюваннями верхніх відділів травного тракту;
 • соматичні аспекти метаболічного синдрому у дітей з ожирінням, критерії прогнозу й їх патогенетична корекція та профілактика;
 • особливості перебігу ювенільних артритів і диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей;
 • діагностично-прогностичні критерії лихоманок неясного походження у дітей; алгоритм діагностики при тривалих субфебрилітетах у дітей.

НАУКОВО-ПЕДЕГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Савво Володимир Михайлович
кандидат медичних наук, доцент

Кисельова Людмила Петрівна
кандидат медичних наук, доцент

Мамалуй Наталія Іванівна
кандидат медичних наук, доцент

Філонова Тетяна Олександрівна
кандидат медичних наук, доцент

Кривошей Ганна Василівна
кандидат медичних наук, асистент

Апанасенко Оксана Миколаївна
кандидат медичних наук, асистент

Матвієнко Сергій Олександрович
кандидат медичних наук, асистент

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

АКТУАЛЬНІ ЦИКЛИ НА 2021 РІК

Педіатрія

ІНТЕРНАТУРА

Педіатрія

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Дитяча кардіоревматологія

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Дитяча ревматологія

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Педіатрія

СТАЖУВАННЯ

Дитяча кардіоревматологія

СТАЖУВАННЯ

Захворювання дітей раннього віку

ТУ

Питання кардіоревматології дитячого віку

ТУ

Рецидивуючі та персистуючі захворювання у дітей

ТУ

Аспекти сучасної педіатрії: діагностика та лікування

ТУ

Гострі та хронічні захворювання респіраторного тракту у дітей

ТУ

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ

Педіатрія

Педіатрія
Дитяча кардіоревматологія
Дитяча ревматологія

Педіатрія
Дитяча кардіоревматологія

 Захворювання дітей раннього віку
 Питання кардіоревматології дитячого віку
 Рецидивуючі та персистуючі захворювання у дітей
 Аспекти сучасної педіатрії: діагностика та лікування
 Гострі та хронічні захворювання респіраторного тракту у дітей

КОНТАКТИ КАФЕДРИ

 • Харків, вул. Шевченко, 133
 • pdnev@med.edu.ua
 • (+38) 057 704-09-23
 • 8:00-17:00