Кафедра рентгенології та радіології

Кафедра рентгенології та радіології

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Єдина в нашій країні кафедра рентгенології дитячого віку була організована проф. Михайлом Івановичем Спузяком в січні 1991 року. В штаті також були доц., к.м.н. І.О. Крамний, ас., к.м.н. Л.М. Біла і ас. В.М. Литвиненко і ас. П.І. Кущ.
Основною базою кафедри була та залишається Харківська клінічна багатопрофільна міська лікарня №17 (на той час МСЧ заводу ім. В.О. Малишева). Крім того, базами кафедри були:  Український НДІ охорони здоров’я дітей і підлітків, обласна дитяча клінічна інфекційна лікарня, міський дитячий гастроентерологічний центр на базі 19 клінічної дитячої лікарні. В складі Харківської  клінічної багатопрофільної міської лікарні №17 є два дитячих відділення: соматичне дитяче відділення і дитяче міське травматологічне відділення.
Головне завдання кафедри – підвищення кваліфікації лікарів-рентгенологів дитячих лікувально-профілактичних закладів та центральних районних лікарень, а також підготовка спеціалістів високої кваліфікації через клінічну ординатуру і аспірантуру.
Протягом майже 25 років свого існування змінювались як назва кафедри, так і її штати. В 2005 році кафедра була перейменована на кафедру загальної та педіатричної рентгенології. В 2007 році рішенням ректорату Харківської медичної академії післядипломної освіти  кафедра загальної та педіатричної рентгенології була об’єднана з кафедрою променевої діагностики в єдину кафедру променевої діагностики, завідувачем якої за конкурсом був обраний проф. М.І. Спузяк. Михайло Іванович очолював кафедру до своєї раптової смерті 10 вересня 2013 року. Після цього кафедра променевої діагностики знову була розділена на кафедру променевої діагностики і кафедру рентгенології і дитячої рентгенології. З 1 квітня 2014 року кафедру рентгенології і дитячої рентгенології очолює доктор медичних наук професор Ігор Олександрович Вороньжев. З 01 жовтня 2021 року кафедра перейменована в кафедру Рентгенології та радіології.
В різні часи на кафедрі працювали: асистент, потім доцент і професор О.П. Шармазанова, доц. Л.М.Біла, асистент, потім доцент і професор І.О. Вороньжев, асистенти, потім доценти Н.С. Лисенко, Р.Ю. Чурилін, Ю.А. Коломійченко канд. мед. наук асистент Л.М. Левітська, асистент канд. мед. наук В.В. Шаповалова,
На кафедрі навчались в клінічній ординатурі і аспірантурі проф. І.О. Вороньжев, доц. М.О. Бортний, доц. Р.Ю. Чурилін, доц. Ю. А. Коломійченко, доц. Н.С. Лисенко, С. Е. Баржеєв, С.О. Степаненко, Ю.А. Змієнко, О.В. Максимішин,  О.В. Гончарук, Т.В. Морозова, О.П. Сорочан та ін.

Вороньжев Ігор Олександрович
Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Досягнення кафедри

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри тільки за останнє десятиріччя підготовлено і видано більше 50 навчальних посібників для самостійної роботи слухачів, метод. рекомендацій та інших навчальних засобів майже по всім розділам рентгенології. Співробітниками кафедри підготовлені: 

    1. Керівництво «Педіатрична рентгенологія» в 2 томах, 
    2. Керівництво «Променева діагностика невідкладних станів в педіатричній пульмонології», 
    3. Підручник «Рентгенодіагностика захворювань легень, плеври і середостіння», 
    4. Навчальні посібники (більше 30): 

   – «Променева діагностика захворювань та пошкоджень діафрагми»,
   «Вибрані питання рентгенології грудної клітки», 
   – «Променева діагностика рідкісних захворювань легень», 
   – «Променева діагностика захворювань органів дихання у новонароджених», 
   – «Опортуністичні інфекції у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД»,
   – «Променева діагностика окремих рідкісних захворювань легень»,  «Захворювання молочних залоз», 
   – «Променева діагностика захворювань підшлункової залози», 
   – «Променева діагностика виразкової хвороби та запальних захворювань шлунка і 12-палої кишки», 
   – «Променева діагностика пухлин травної системи»,  
   – «Променева діагностика аномалій та вад розвитку органів сечовидільної системи», 
   «Променева діагностика запальних захворювань нирок», 
   – «Кисть», 
   «Кульшовий суглоб», 
   «Рентгенодіагностика захворювань скелету», 
   «Захворювання суглобів», 
   «Колінний суглоб», 
   «Стопа і надп`ятково-гомілковий суглоб», 
   «Променева діагностика системних дисплазій скелета», 
   – «Захворювання черепа», 
   «Захворювання скелета», 
   «Фізико-технічні основи рентгенодіагностики. Фотопроцес», 
   – «Методичні рекомендації для керівників баз стажування лікарів-інтернів», 
   «Радіологія» (навчальний посібник для іноземних слухачів)
   – «Рентгенограмометрія в педіатричній рентгенології», 
   «Заболевания околощитовидных желез», 
   «Променева діагностика позалегеневих форм туберкульозу», 
   «Клініко-променева діагностика окремих хвороб крові і лімфопроліферативних захворювань», 
   «Променева діагностика онкологічних захворювань різних органів та систем», 
   «Променева діагностика захворювань та ускладнень оперованого шлунка», 
   – «Мультидисциплінарний підхід до ведення хворих на COVID-19».

   На кафедрі створений банк тестових питань з різних розділів променевої діагностики, які дозволяють проводити контроль за ефективністю викладання на циклах з елементами дистанційної освіти.
   Всі викладачі кафедри є членами Асоціації радіологів України, Європейської асоціації радіологів. Проф. Вороньжев, доц. Коломійченко, доц. Лисенко Н.С. є членами Британського інституту радіології. Проф. Вороньжев та доц. Коломійченко,  є членами Асоціації радіологів Північної Америки. Співробітники кафедри щорічно виступають з доповідями на міжнародних та національних конгресах.   За останні 5 років викладачі кафедри проходили стажування за фахом в Німеччині, Австрії, Польщі,  Словакії, Латвії, Литві,  Естонії. 
   Співробітники кафедри постійно проводять лікувально-діагностичну роботу на навчальних базах кафедри, систематично консультують лікарів базових відділень міста, рентгенологів області та держави, беруть участь у роботі конференцій, семінарів, атестаційних комісій, для фахівців з променевої діагностики міста та області.

   На кафедрі навчаються іноземні клінічні ординатори (стажисти) з наступних країн: Марокко, Ірак, Сірія, Ліван, Грузія та ін.
   Клінічними базами кафедри є:

       • Харківська міська клінічна лікарня № 17
       • Харківська міська клінічна лікарня № 13
       • Харківська міська клінічна лікарня № 2
       • Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України
       • Інститут   патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України
       • Інститут   терапії ім. акад. Л.Т. Малої АМН України
       • Харківський обласний центр онкології
       • Харківський обласний нефро-урологічний центр ім. проф. Шаповала В.І.
       • Харківська обласна дитяча клінічна лікарня і ОДКЛ № 1
       • Діагностичний центр «Гамма+»

   Наукові здобутки кафедри постійно впроваджуються в клінічну практику.

Напрямки наукових тем та розробок кафедри

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є променева діагностика захворювань легень та плеври у дорослих і дітей (НДР) та променева діагностика захворювань системи опори та руху. Проводяться дослідження, спрямовані на поліпшення рентгенодіагностики захворювань дихальної, сечостатевої, травної та кістково-суглобової систем у дітей та дорослих. На кафедрі за роки існування виконано 2 докторських і 8 кандидатських дисертацій, виконуються 1 докторська і 3 кандидатських дисертації. На кафедрі видано 7 монографій та більше 800 наукових робіт.

НАУКОВО-ПЕДЕГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Чурилін Руслан Юрійович
кандидат медичних наук, доцент

Лисенко Наталя Сергіївна
кандидат медичних наук, доцент

Коломійченко Юрій Анатолійович
кандидат медичних наук, доцент

Бортний Микола Олександрович
кандидат медичних наук, доцент

Стегній Володимир Олексійович
кандидат медичних наук, доцент

Алтухов Олександр Леонідович
кандидат медичних наук, асистент

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

АКТУАЛЬНІ ЦИКЛИ НА ПОТОЧНИЙ РІК

Радіологія

ІНТЕРНАТУРА

Рентгенологія

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Невідкладна променева діагностика захворювань різних органів і систем

ту

Променева діагностика захворювань центральної нервової системи

ту

Комп'ютерна томографія в діагностиці онкологічних захворювань грудної і черевної порожнин та заочеревинного простору

ту

Променева діагностика у вертебрології

ту

Диференційна променева діагностика захворювань органів дихання та середостіння

ту

Променева діагностика в педіатрії

ту

Основи комп'ютерної томографії

ту

Променева діагностика захворювань молочних залоз

ту

Диференційна променева діагностика травматичних пошкоджень скелета

МАЙСТЕР-КЛАС

Променева діагностика захворювань передміхурової залози

МАЙСТЕР-КЛАС

Променева діагностика пухлинних та непухлинних захворювань підшлункової залози

МАЙСТЕР-КЛАС

Диференційна променева діагностика пухлин та пухлиноподібних утворів скелета

МАЙСТЕР-КЛАС

Променева діагностика та диференційна діагностика запальних захворювань скелета

МАЙСТЕР-КЛАС

Диференційна променева діагностика туберкульозу легень

МАЙСТЕР-КЛАС

Диференційна променева діагностика гострих запальних захворювань легень

МАЙСТЕР-КЛАС

Диференційна променева діагностика онкологічних захворювань органів черевної порожнини

МАЙСТЕР-КЛАС

Диференційна променева діагностика виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки

МАЙСТЕР-КЛАС

Диференційна променева діагностика пухлин органів заочеревинного простору та малого тазу

МАЙСТЕР-КЛАС

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ

Радіологія

 • Рентгенологія (3 міс.)
 • Рентгенологія (5 міс.)

Рентгенологія (від 1 міс. до 6 міс.)

 • Невідкладна променева діагностика захворювань різних органів і систем
 • Магнітно-резонансна томографія в діагностиці захворювань суглобів
 • Променева діагностика захворювань центральної нервової системи
 • Комп’ютерна томографія в діагностиці онкологічних захворювань грудної і черевної порожнин та заочеревинного простору 
 • Променева діагностика у вертебрології
 • Диференційна променева діагностика захворювань скелета
 • Променева діагностика легеневого та позалегеневого туберкульозу
 • Диференційна променева діагностика захворювань органів дихання та середостіння 
 • Променева діагностика в педіатрії 
 • Основи комп’ютерної томографії 
 • Променева діагностика захворювань молочних залоз
 • Диференційна променева діагностика травматичних пошкоджень скелета
 • Променева діагностика захворювань передміхурової залози
 • Променева діагностика пухлинних та непухлинних захворювань підшлункової залози
 • Диференційна променева діагностика пухлин та пухлиноподібних утворів скелета
 • Променева діагностика та диференційна діагностика запальних захворювань скелета
 • Диференційна променева діагностика туберкульозу легень
 • Диференційна променева діагностика гострих запальних захворювань легень
 • Диференційна променева діагностика онкологічних захворювань органів грудної порожнини
 • Диференційна променева діагностика онкологічних захворювань органів черевної порожнини
 • Диференційна променева діагностика виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки
 • Диференційна променева діагностика пухлин органів заочеревинного простору та малого тазу

КОНТАКТИ КАФЕДРИ

 • Харків, пр. Московський, 195
 • rentgen@med.edu.ua
 • (+38) 057 725 24 71
 • 8:00-17:00