Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
Освітня діяльність

 Освітня діяльність


Основні види освітньої діяльності Харківської медичної академії післядипломної освіти:

- підготовка в інтернатурі лікарів та провізорів;

- спеціалізація та підвищення кваліфікації лікарів, провізорів і професіоналів з вищою немедичною освітою  (які працюють в системі охорони здоров’я) на циклах тематичного удосконалення, циклах стажування та циклах інформації і стажування;

- підвищення кваліфікації провізорів та професіоналів з вищою немедичною освітою  (які працюють в системі охорони здоров’я) на передатестаційних циклах.

Інтернатура є обов’язковою формою пiслядипломної пiдготовки випускникiв всiх факультетiв вищих медичних i фармацевтичних навчальних закладів III–IV рiвнiв акредитацiї незалежно вiд пiдпорядкування та форми власності. Зарахування до інтернатури випускників вищих медичних i фармацевтичних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням, здійснюється за направленням обласних закладів охорони здоров’я, випускників, які навчалися за кошти юридичних та фізичних
осіб – проводиться на умовах договорів.

Спеціалізація - набуття лікарем, провізором або професіоналом з вищою немедичною освітою (який працює в системі охорони здоров’я) однієї зі спеціальностей передбачених відповідними наказами МОЗ України. На цикли спеціалізації слухачі зараховуються за направленням департаментів (управлінь) та закладів охорони здоров’я.

Після завершення підготовки в інтернатурі та на циклах спеціалізації навчальним закладом проводиться атестація на присвоєння звання лiкаря(провiзора)-спецiалiста, спеціаліста з видачею відповідного сертифіката.

Лікарі, які закінчили лікувальний, педіатричний, медико-профілактичний і стоматологічний факультети, зараховуються на цикли спеціалізації, що не відповідають профілю спеціальності отриманої у ВМНЗ, тільки за дозволом МОЗ України.

Тематичне удосконалення - подальше підвищення професійних знань та навичок лікарів, провізорів і професіоналів з вищою немедичною освітою (які працюють в системі охорони здоров’я) з метою підтримання сучасного рівня підготовки, є обов’язковим і здійснюється не менш одного разу в період між передатестаційними циклами.

На передатестаційні цикли зараховуються провізори та професіонали з вищою немедичною освітою (які працюють в системі охорони здоров’я) перед черговою атестацією на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії з певної спеціальності, котрі пройшли підготовку в інтернатурі та/або на циклі спеціалізації, мають необхідний стаж роботи та необхідну кількість балів згідно зі Шкалою значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між проходженням передатестаційних циклів.

Цикли стажування передбачені для лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, або які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію.

Цикли інформації і стажування є підвищенням кваліфікації шляхом вивчення актуальних теоретичних проблем і набуття практичних навиків та оволодіння новими методиками. Лікарі (провізори) та професіонали з вищою немедичною освітою (які працюють в системі охорони здоров’я) при зарахуванні на навчання мають пред’явити документи, що наведені в путівці на відповідний цикл.

Переліки циклів спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестаційних циклів.

українська  
19.07.2021
Робочий візит делегації співробітників ХМАПО до Черкас
16.07.2021
Результат звіту виконуючого обов’язки ректора ХМАПО Карпенка Володимира Геннадійовича 28 травня 2021р. в МОЗ України.
25.06.2021
Зустріч в.о. ректора ХМАПО професора Володимира Карпенка
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!