Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти

 Наукова робота


 Наукова робота

      Спільні комплексні роботи виконувались більш ніж із 40 організаціями. З кафедрами ХМАПО ЦНДЛ активно бере участь у проведенні планових НДР. У різні роки виконано більш ніж 50 фрагментів кафедральних НДР, з наданням всебічної допомоги аспірантам та здобувачам у виконанні дисертаційних робіт. ЦНДЛ надає допомогу у розробці дизайну наукового дослідження, у забезпеченні доказовості отриманих результатів, достовірності вимірів і статистичної достовірності висновків, виконує на своїй базі експериментальні роботи з використанням лабораторних тварин, складні лабораторні дослідження і фрагменти робіт. Співробітники ЦНДЛ виконували до 27 фрагментів дисертаційних робіт за рік. Усього за участю лабораторії було виконано 135 дисертацій, у т.ч. співробітниками лабораторії — 3 докторських і 12 кандидатських.

 

Тематики НДР, що фінансуються   МОЗ України, в яких бере участь ЦНДЛ:

 

 1. Розробка критеріїв для оцінки впливу екологічних факторів на стан здоров’я населення промислових регіонів України і засобів корекції іх патогенного впливу.
 2. Наукове обгрунтування розвитку сімейної медицини та удосконалення в цих умовах системи охорони здоров’я в регіоні і управління нею.
 3. Стан сполучної тканини та особливості її реакцій в умовах патології.
 4. Роль системи сполучної тканини в патогенезі специфічних та неспецифічних захворювань.
 
      ХМАПО була визначена головною організацією по проведенню медико-екологічних досліджень регіонів, і ЦНДЛ узяла в цьому участь. Спільно з іншими закладами було розроблено територіальну комплексну програму розвитку Харківської області. З використанням нових підходів і сучасних методів лабораторної діагностики була виконана робота з оцінки стану здоров'я населення (замовлення обладміністрації). ЦНДЛ разом з іншими організаціями неодноразово брала участь у проведенні медико-екологічних експертиз (замовлення Міністерства екобезпеки).

      Перший грант отримано на виконання фрагмента Державної науково-технічної програми 2.5.1 «Екологічна безпека України». ЦНДЛ отримувала замовлення Кабінету Міністрів України (постанови № 148 (1995), № 400 (1995), № 330 (1996)). Виконувалось завдання: «Проведення робіт за оцінкою впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я мешканців з урахуванням віддалених наслідків». Важлива частина роботи ЦНДЛ - участь у проведенні досліджень за пріоритетними напрямками МОЗ України в рамках державних програм «Екологія», «Здоров'я літніх людей» та ін. ЦНДЛ була основним виконавцем чи брала участь у проведенні наукових досліджень за сімома

 

Наукові публікації співробітників ЦНДЛ за останні роки:

 

 1. Павлов С.Б., Павлова Г.Б., Терешкин И.Г., Буренкова Л.И., Пшиченко В.М., Кочуева М.Н. Особенности функционального состояния соединительной ткани у практически здоровых лиц, проживающих в промышленном регионе // Проблеми медичної науки та освіти. – 2007. - № 2. – С.55-58.
 2. Велигоцкий А.Н., Павлов С.Б., Литвинова О.Б., Мостюк Е.М., Чеботарев А.С. Особенности состояния соединительной ткани паренхиматозных органов при обструктивных заболеваниях панкреатодуоденальной зоны // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2008. - № 4. – С.18-19.
 3. Гарюк Г.И., Куликова Е.А., Павлов С.Б., Черных Л.В. Сравнительная характеристика цитокинового профиля сыворотки крови у больных острым и хроническим ларингитом / Сб. матер. науково-метод. конф. присвяч. 85-річчю ХМАПО “Післядипломна медична освіта: досвід і перспективи”. – Харків, 2008. – С.38-39.
 4. Страшок Л.А., Павлова Г.Б., Павлов С.Б. Гормональные и иммунологические механизмы формирования дуоденальной язвы у подростков // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2008. - № 1. – С.19-22.
 5. Нартов П.В., Попов О.И., Потейко П.И. Окружающая среда как фактор в развитии гнойных бактериальных менингитов // Довкiлля та здоров`я. - 2007. - N 4 (43). - С.65-67.
 6. Попов О.И. Сравнительная гигиеническая оценка воздушной среды в городах Харьковской области с различной степенью загрязнения выбросами химического производства // Гигиена населенных мест. – 2007. – Вып. 49. – С.30-33.
 7. Попов О.И. Гигиенические принципы оздоровления детей дошкольного возраста, проживающих в условиях загрязнения воздушной среды выбросами химического производства // Гигиена населенных мест. – 2007. – Вып. 50. – С.327-332.
 8. Соловьева Л.П., Романов Д.А., Павлов С.Б., Попов О.И. Закономерности формирования профессиональной заболеваемости на предприятиях машиностроения // Довкiлля та здоров`я. - 2007. - N 1 (40). - С.48-51.
 9. Яцина Г.С., Попов О.І. Медико-санітарна характеристика епідемічних вогніщ / "Эпидемиология, экология и гигиена": Сб. матер. итог. региональной научно-практ. конф. - Вып. 10. – Ч. 1. - Харьков, 2007. - С.126-127.
 10. Яцина Г.С., Попов О.І. Санітарно-гігієнічни та протиепідемічні заходи у вогнищах катастроф / "Эпидемиология, экология и гигиена": Сб. матер. итог. регион. научно-практ. конф. - Вып. 11. – Ч. 1. - Харьков, 2008. - С.23-27.
 11. Крутько В.С., Потейко П.И., Попов О.И., Гончарова А.В., Усенко С.А., Ляшенко А.А., Семко Н.Г., Литвинова О.Б. Окружающая среда как фактор в эффективности применения пневмоперитонеума при лечении мультирезистентного туберкулеза легких / "Эпидемиология, экология и гигиена": Сб. матер. итог. региональной научно-практ. конф. - Вып. 10. – Ч. 1. - Харьков, 2007. - С.69-71.
українська  
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!
14.08.2020
Коронавірус в Україні
13.07.2020
Медичний інститут