Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Бібліотека

 Праці співробітників ХМАПО


 Праці співробітників ХМАПО
 1. 616.073 А13 Абдуллаев,Р.Я. Ультразвуковая диагностика очаговых поражений печени: учебное пособие / Р.Я. Абдулаев, Н.И. Пилипенко, Ф. Горлеку.-Х.: Нове слово,2008.-72 с.
 2. А13 Абдуллаев,Р.Я. Ультрасонография: учебник/ Р.Я. Абдуллаев, Т.С. Головко.-Х.: Нове слово ,2009.-180 с.: ил.-ISBN 978-0966-2046-63-2
 3. 616.073 А13 Абдуллаев,Р.Я. Ультрасонография в андрологии: учебное пособие / Р.Я. Абдуллаев, В.Н. Лесовой.-Х.: Нове слово,2009.-96 с.-ISBN 978-966-2046-79-3
 4. 617.089.5 А66 Анестезія в ортопедії та травматології: навч. посiбник для лікарів-слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної освіти/ О.М Хвисюк, В.С. Фесенко, М.І. Завеля, О.М. Хвисюк.-Х.: Прапор,2006.-416 с.-ISBN 966-8690-54-0
 5. 618.9:616.3 Б43 Белоусова,О.Ю. Хронический неязвенный колит у детей: монография/ О.Ю. Белоусова.-Х.,2009.-184 с.-ISBN 978-966-369-018-6
 6. 617.43 Б77 Бойко,В.В. Холедохолитиаз: диагностика и оперативное лечение: монография/ В.В. Бойко, Г.А. Клименко, А.В. Малоштан.- Х.: Нове слово,2008.- 216 с.-ISBN 978-966-2046-22-9
 7. 615.83 Б81 Бондаренко,С.В. Физиотерапия боли в вопросах и ответах/ С.В. Бондаренко.-Х.: изд-во Шейниной Е.В.,Б.р.-60 с.-ISBN 978-966-1536-15-8
 8. 616.073 В75 Вороньжев,І.О. Променева діагностика захворювань та пошкоджень діафрагми: навч. посiбник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний.-Х.,2009.-92 с.
 9. 616.073 В75 Вороньжев,І.О. Променева діагностика оперативного шлунка: навч. посiбник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний.-Х.,2009.-92 с.
 10. 616.073 В75 Вороньжев,І.О. Променева діагностика пухлин травної системи: навч. посiбник / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, М.О. Бортний.-Х.,2009.-186 с.
 11. 61(092) В81 Врачебная династия/ В.Н. Лесовой, А.А. Бабин, Н.И. Хвисюк и др.-Х.: ХГМУ,2007.-116 с.-ISBN 978-966-2094-01-5
 12. 616.073 Д68 Допплер-эхокардиография плода, диагностика нормы: учебное пособие / Р.Я. Абдуллаев, И.Н. Сафонова, И.С. Лукьянова та ін.-Х.:Нове слово,2008.-400 c.: ил.-ISBN 978-966-2046-47-2
 13. 615.89 З-14 Загоруева,Л.Л. Железы жизни/ Л.Л. Загоруева.-Х.,2008.-142 с.
 14. 617.5 З-41 Збірка тезисів ювілейної науково-практичної конференції "Підсумки та перспективи розвитку стоматології і щелепно-лицевої хірургії", присвяченної 75-річчю кафедри стоматології, хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії.-Х.: Едем,2008.-104 с.-ISBN 978-966-1643-03-0
 15. З-46 Здыбский,В.И. Акупунктура и гомеосиниатрия для рефлексотерапевтов: пособие для врачей / В.И. Здыбский.-Х.,2009.-140 с.-ISBN 966-8032-22-5
 16. 618.9:616.2 З-87 Зосимов,А.Н. Детская пульмонология. Принципы терапии/ А.Н. Зосимов, В.К. Ходзицкая, С.А. Черкасов.-М.: Экскмо,2008.-736 с. -ISBN 978-699-23431-8
 17. 61(071) З-87 Зосимов,А.Н. Доказательное рецензирование медицинских диссертаций/ А.Н. Зосимов, Л.К.Пархоменко.-Х.: Факт,2008.-151 с.-ISBN 978-966-637-632-2
 18. 61(071) З-87 Зосімов,А.М Доказове рецензування медичних дисертацій/ А.М Зосімов, Л.К. Пархоменко.-Х.: Факт,2008.-143 с.-ISBN 978-966-637-632-2
 19. 615.37 І 11 Імунопрофілактика в практиці сімейного лікаря: навч. посiбник/ А.П. Подаваленко, Т.О. Чумаченко, В.І. Задорожна, І.С. Кратенко.-Х.: ФОЛІО,2008.-222 с.-ISBN 978-966-03-4573-7
 20. 616.4 К21 Караченцев,Ю.И. Симпотомы и синдромы в эндокринологии: справочное пособие/ Ю.И. Караченцев, М.Р. Микитюк.-Х.: С.А.М.,2006.-227 с.-ISBN 978-966-8591-14-3
 21. 615.814 К36 Керівництво з немедикаментозного лікування у клінічній та спортивній медицині: навч. посiбник / О.М. Хвисюк, М.І. Хвисюк, В.Г. Марченко та ін.; за ред. О.М. Хвисюка та ін.-Х.: Майдан,2008.-464 c.-ISBN 978-966-372-179-8
 22. 616.073 К44 Кисть. Вікова рентгеноанатомія, рентгенодіагностика травматичних пошкоджень та захворювань: учбовий посібник/ М.І. Спузяк, О.П. Шармазанова, І.О. Крамний та ін.-Х.,2009.-184 с.-ISBN 996-8158-01-6
 23. 618.1.089 К59 Козуб М.І. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників: монографія/ М.І. Козуб, В.І. Грищенко.-Х.: Оберіг,2009.-288 c.-ISBN 978-966-8699-11-6
 24. 613.62 К64 Коніотуберкульоз : посібник / М.Г. Карнаух, С.І. Ткач, Л.Л. Філіпченко та ін.-Кривий Ріг;Х.,2008.-47 с.-ISBN 978-966-7813-50-5
 25. 616.65 К73 Котык,Е.А. Актуальные вопросы клинической патологии. Патоморфология заболеваний предстательной железы: пособие для врачей / Е.А. Котык.-Х.,2009.-75 с.-ISBN 978-966-1936-53-18
 26. 616.69 К75 Кочарян,Г.С. Греческая любовь: пройди тест на гомосексуальность/ Г.С. Кочарян.-М.: Эксмо ,2009.-288 c.-ISBN 978-5-699-3111-7
 27. 615.851 К75 Кочарян,Г.С.
 28. НЛП терапевтические техники/ Г.С. Кочарян.-2-е изд., испр. и доп.-М.: Эксмо,2009.-176 с.-ISBN 978-5-699-31809-4

українська  
19.07.2021
Робочий візит делегації співробітників ХМАПО до Черкас
16.07.2021
Результат звіту виконуючого обов’язки ректора ХМАПО Карпенка Володимира Геннадійовича 28 травня 2021р. в МОЗ України.
25.06.2021
Зустріч в.о. ректора ХМАПО професора Володимира Карпенка
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!