Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Аспірантура

 Аспірантура


 Аспірантура

Річна атестація здобувачів PhD 2020 р.

Наказ №23-н від 01.09.2020 р. «Про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення та понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу набору 2020 р.» (денна, вечірня та заочна форми навчання)

Наказ №18-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення (денна форма навчання)

Наказ №19-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення (вечірня форма навчання)

Наказ №21-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (денна форма навчання)

Наказ №22-н від 29.08.2018 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (заочна форма навчання)

Наказ №19-н від 09.08.2019 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення за очною (денна, вечірня) формою навчання

Наказ №19/1-н від 09.08.2019 про зарахування до аспірантури на місця понад державного замовлення (заочна форма навчання)

Наказ №36-н від 23.12.2019 про зарахування до аспірантури на місця державного замовлення за очно-денною формою навчання.


ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ХМАПО

Освітньо-наукові програми ХМАПО

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю 221 – Стоматологія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  228 – Педіатрія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  224 – Технології медичної діагностики та лікування

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  226 – Фармація, промислова фармація

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  222 – Медицина

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  225 – Медична психологія

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Харківської медичної академії післядипломної освіти з медичних наук за спеціальністю  053 – Психологія

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ ДО АСПІРАНТУРИ У 2021 РОЦІ

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України оголошує прийом документів для участі у конкурсі до  аспірантури за очною та заочною формами навчання з підготовки докторів філософії ( PhD ) за спеціальностями:

         222 «Медицина»
224 «Технології медичної діагностики та лікування»
225 «Медична психологія»
228 «Педіатрія»

Документи приймаються виключно з 15.06. по 01.07.2021 р. за адресою: м. Харків, вулиця Амосова 58, каб. № 27, 2-й  поверх.
   Телефон для довідок : (057) 711-79-75
   Е- mail : aspirantura @ med . edu . ua
    Завідувач відділу аспірантури, докторантури, клінічної ординатури Гриненко Альона Миколаївна

Перелік документів, які подаються особисто вступником  
(подавати з 15.06. 2021 р. до 01.07. 2021 р.)

 1. Заява на ім’я в.о. ректора ХМАПО з проханням дозволити прийняти участь у конкурсі до аспірантури з певного фаху.
 2. Копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплому)
 3. 3 фотокартки розміром 3 на 4 см .
 4. Особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою, заповнений особисто та завірений печаткою за основним місцем роботи.
 5. Автобіографія заповнена особисто.
 6. Характеристику з місця роботи для вступу до аспірантури (за підписом керівника установи та печаткою).
 7. Копію трудової книжки (засвідчену печаткою за місцем роботи).
 8. Для спеціальностей медичного спрямування: копію лікарського/провізорського сертифікату зі спеціальності, яка відповідає спеціальності аспірантури, копію документу про закінчення клінічної   ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію за спеціальністю аспірантури.
 9. Довідка про стан здоров’я за формою 086/у  (з поліклініки  за місцем проживання або студентської ).
 10. Список опублікованих наукових праць та їх копії, (за наявності),   якщо ні -  наукову доповідь (реферат) за фахом аспірантури на 17- 20 друкованих листах та електронний варіант для перевірки системою виявлення плагіату, з метою додержання академічної доброчесності.
 11. Копії паспорт громадянина України та закордонного паспорту (за наявності).
 12. Копію картки фізичної особи – платника податків.
 13. Військовий квиток.
 14. Рекомендацію Вченої ради відповідного закладу вищої освіти або післядипломної освіти на наукову роботу ( за наявності ).
 15. Копію дійсного сертифікату на підтвердження знання іноземної мови відповідних тестів (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) ( за наявності ).
 16. Згоду вступника на обробку персональних даних (заповнюється при подачі документів).

 

Ксерокопії  всіх  документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.Перелік спеціальностей підготовки в аспірантурі: 
222 «Медицина», 
224 «Технології медичної діагностики та лікування», 
225 «Медична психологія», 
228 «Педіатрія»

План прийому до аспірантури на бюджетні місця 2021 року

Шифр галузі/ галузь знань

 Кількість місць до очно денної форми навчання 

Кількість місць до очно вечірньої форми навчання

22 Охорона здоров'я

0

0

 

 

 

Всього                                                                                                                  0

українська  
19.07.2021
Робочий візит делегації співробітників ХМАПО до Черкас
16.07.2021
Результат звіту виконуючого обов’язки ректора ХМАПО Карпенка Володимира Геннадійовича 28 травня 2021р. в МОЗ України.
25.06.2021
Зустріч в.о. ректора ХМАПО професора Володимира Карпенка
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!