Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
Медичний інститут

 Медичний інститут


 Медичний інститут

З 2020 року у Медичному інституті ХМАПО здійснюється прийом вступників на основі повної загальної середньої освіти для підготовки за освітнім ступенем «Магістр» (денна форма здобуття освіти) за спеціальністю (освітньою програмою) 222 «Медицина». Ліцензійний обсяг – 100 осіб.
Конкурсний відбір вступників здійснюється за оцінками сертифікатів ЗНО з конкурсних предметів з урахуванням середнього балу документу про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи у навчанні.
Ми гарантуємо не тільки отримання якісних знань в галузі медицини, а й забезпечення подальшого професійного й особистісного розвитку, що дозволить гідно конкурувати на сучасному ринку праці й будувати успішну професійну кар’єру!

З повагою,
в.о. директора МІ ХМАПО
Юрій Коломійченко


Місія:

 • гарантуємо якісне формування й удосконалення фахових компетентностей на основі ефективної організації освітнього процесу;
 • забезпечуємо всебічний розвиток особистості здобувача освіти;
 • формуємо вітчизняну медичну й наукову еліту.
Візія:
  ХМАПО – провідний медичний науково-освітній заклад, флагман підготовки кадрів для вітчизняної й зарубіжної медицини.

Мета: забезпечити індивідуальну освітню траєкторію «Освіта впродовж життя».

Пріоритети:

 • Компетентність
 • Постійний розвиток
 • Співпраця
 • Корпоративність
 • Надійність
 • Якість

У структурі ХМАПО:

 • 5 факультетів, 72 кафедри, сучасні клінічні бази м. Харкова центральна науково-дослідна лабораторія
 • Медичний інститут
 • Фаховий медичний коледж
 • наукова бібліотека
 • комплекс громадського харчування
 • гуртожитки

Науково-педагогічний склад:

 • близько 700 науково-педагогічних працівників:
 • 130 докторів наук
 • 460 кандидатів наук.
Застосовуємо компетентностний, студентоцентрований, проблемно-орієнтований підходи до навчання.
Ініціюємо самонавчання, саморозвиток, самоудосконалення.
Забезпечуємо використання прогресивних педагогічних технологій, сучасних форм і методів навчання.
Маємо ресурси: найсучасніші тренажери, стандартизовані пацієнти, фантоми, специфічні манекени та муляжі, симулятори, комп’ютерна техніка, інтерактивні дошки, 3D візуалізаційний стіл, анатомічні 3D моделі, облаштовано робоче місце радіолога.
Освітній процес реалізується в спеціально обладнаних лекційних аудиторіях, навчальних кабінетах і лабораторіях, забезпечених комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням й іншими технічними засобами навчання, навчально-тренінговому центрі, а також на клінічних базах ХМАПО.
Здобувачі освіти мають можливість користуватися фондом наукової бібліотеки та послугами читальної зали.
Створені умови дозволяють реалізувати освітній процес на високому науково-методичному рівні та забезпечують якість освіти!

Чекаємо на тих, хто небайдужий до медицини, має амбітні плани, готовий співпрацювати, розвиватися, зростати!

Правила прийому ХМАПО в 2021 році 

Положення про Приймальну комісію
Освітньо-професійна програма 222 "Медицина"

Програма вступного іспиту з біології
Програма вступного іспиту з математики
Програма вступного іспиту з української мови
Програма вступного іспиту з фізики
Програма вступного іспиту з хімія
Програма співбесіди з математики
Програма співбесіди з фізики

Рейтинговий список вступників (держзамовлення)
Рейтинговий список вступників (контракт)
Наказ про зарахування (держзамовлення)
Наказ про зарахування (контракт)

 

українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО