Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
Бібліотека

 Роботи співробітників ХМАПО

 1

Визначення імунологічних критеріїв ризику виникнення та перебігу бронхолегеневих захворювань у працюючих в машинобудівній промисловості: методичні рекомендації / уклад. О.М. Чернишова, С.І. Ткач, В.О. Коробчанський, О.Г. Мельник, С.Д. Чернова; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. -Київ, 2011. -4 4 с.Гарюк Г.І. Історія Харківської оториноларингології: (до 150-річчя Харківського науково-медичного товариства): методичні рекомендації / Г.І. Гарюк. - Харків, 2011. - 20 с.Демодекоз: клініка, діагностика і лікування: методичні рекомендації / уклад. К.І. Бодня, М.В. Лавриненко, Ж.А. Ревенко, К.І. Колесник, С.В. Болотова; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2011. - 16 с.Дубенко О.Е. Основні принципи немедикаментозної реабілітації хворих, що перенесли інсульт: методичні рекомендації / О.Е. Дубенко, Р.В. Данько; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2010. - 32 с.Етапність оперативного реагування по запобіганню та попередженню виникнення і розповсюдження захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання в Харківському регіоні: методичні рекомендації / уклад. О.В. Галацан, П.П. Рижко, С.В. Савенков, Ю.В. Сороколат; ГУОЗ Харківської обласної державної адміністрації; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2010. - 67 с.Застосування інноваційних модифікацій мембранного плазмаферезу при опоїдній залежності: методичні рекомендації / уклад. І.К. Сосін, О.Ю. Гончарова, В.В. Шаповалов, Ю.Ф. Чуєв, М.О. Овчаренко; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. -Київ, 2011. - 20 с.Застосування сучасних засобів для лікування гельмінтозів: методичні рекомендації / уклад. К.І. Бодня, О.І. Захарчук, В.М. Фролов, Я.А. Соцька; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2011. - 32 с.Клинические аспекты диференцированной диагностики суставного синдрома в практике семейного врача: методические рекомендации / уклад. А.Г. Опарин, А.А. Опарин, С.А. Триполка, Н.В. Лаврова; МОЗ Украиниы; Харьковская медицинская академия последипломного образования; Кафедра терапии, ревматологии и клинической фармакологии. - Харьков, 2011. - 20 с.Корекція гіперурікемії як фактора ризику серцево-судинної захворюваності й смертності: Методичні рекомендації / уклад. О.В. Більченко, ХМАПО; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2010. - 24 с.Лекция как форма обучения в системе последипломного образования: учебное пособие / сост. В.Г. Марченко, С.И. Ткач, И.А. Храброва, Н.Г. Дворцевая; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Харьков, 2010. - 25 с.Лекція як форма навчання в системі післядипломної освіти: навчальний посiбник / уклад. В.Г. Марченко, С.І. Ткач, І.А. Храброва, Н.Г. Дворцева; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2010. - 23 с.Методи лікування та діагностики уражень шкіри, що викликані вірусом папіломи людини: методичні рекомендації / уклад. Г.І. Мавров, Г.П. Чінок, Ю.В. Щербакова, О.Є. Нагорний; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2010. - 32 с.Методика разработки педагогических тестов и их использование в последипломном образовании: учебно-методическое пособие / В.Г. Марченко, И.А. Храброва, С.И. Ткач, О.Б. Петрова; Харьковская медицинская академия последипломного образования. -Харьков, 2010. - 23 с.Методика розробки педагогічних тестів їх використання в післядипломній освіті: навчально-метод. посiбник / В.Г. Марченко, І.А. Храброва, С.І. Ткач, О.Б. Петрова; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2010. - 25 с.Озонотерапія в комплексному фармакологічному забеспеченні спортсменів на різних етапах підготовки: методичні рекомендації / уклад. В.О. Малахов, Г.М. Завгородня, С.М. Спузяк, В.П. Кирилов, А.П. Ситник; Харківська медична академія післядипломної освіти.- Харків, 2011. - 21 с.Озонотерапія в медичній реабілітації: (методичні рекомендації)/ уклад. В.О. Малахов, Г.М. Завгородня, Ф.О. Волох, В.В. Ганічев, І.Р. Скрипченко; Харківська медична академія післядипломної освіти.-Харків, 2011. - 29 с.Опорні конспекти лекцій і семінарських занять з курсу "Організація і управління охороною здоров'я" зі спеціалізації за фахом "Загальна практика - сімейна медицина": навч. посiбник/ І.І. Парфьонова, А.В. Кабачна, О.Г. Рогова та ін. - Х.: ТОВ "Оберіг", 2010. - 214 с.Регіональний формуляр лікарських засобів Харківської області. Вип. 1 / ГУОЗ Харківської обласної державної адміністрації; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Харків, 2011. -72 с.Рефлексотерапия в восстановительном лечении нейропатии лицевого нерва: метод. пособие для врачей-рефлексотерапевтов, неврологов, физиотерапевтов и врачей ЛФК/ О.Г. Морозова, В.И. Здыбский, А.А. Ярошевский та ін.; ХМАПО. - Х., 2010. - 34 с.Сучасні судово-медичні діагностичні критерії визначення ступення тяжкості тілесних ушкоджень, що пов'язані з порушенням слуха : Метод. рекомендации / уклад. В.О. Ольховський, О.М. Гуров, Г.І. Гарюк, В.М. Губін, М.В. Губін; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Київ,2010. - 24 с.Ткач С.І. Професійні захворювання від дії компонентів ракетного палива: навчально-методичний посібник / С.І. Ткач. - Х., 2010.Чоп'як В.В. Післявакцинальний імунітет: особливості розвитку та профілактика ускладнень: методичні рекомендації / В.В. Чоп'як, Г.О. Потьомкіна, А.П. Подаваленко; Український центр НМІ та патентно-ліцензійної роботи. - Донецьк, 2011. - 39 с.1 |
українська  
19.07.2021
Робочий візит делегації співробітників ХМАПО до Черкас
16.07.2021
Результат звіту виконуючого обов’язки ректора ХМАПО Карпенка Володимира Геннадійовича 28 травня 2021р. в МОЗ України.
25.06.2021
Зустріч в.о. ректора ХМАПО професора Володимира Карпенка
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!