Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Зав. кафедри - доцент Багмут Ірина Юріївна

Кафедра клінічної патологічної фізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії


Кафедра клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії була створена 1 лютого 2013 року шляхом відкриття нової фундаментальної кафедри  клінічної патофізіології та додання кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії. Засновником кафедри є патофізіолог, д.мед.н., професор Микола Олексійович Кліменко, який очолював кафедру до 2015 року. З 2015 року завідувач кафедри, д-р мед. наук, професор Ірина Юріївна Багмут.

На кафедрі здійснюється підвищення кваліфікації лікарів усіх спеціальностей, фахівців з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України на циклі тематичного удосконалення (ТУ) з «Загальна патофізіологія в клінічній медицині» (для лікарів усіх спеціальностей, наукових співробітників та викладачів), «Клінічна патофізіологія» (для фахівців з вищою немедичною освітою, що працюють в закладах охорони здоров`я та займають посаду лаборанта або наукового співробітника), «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» (для лікарів лікувального та педіатричного профілю) та «Фундаментальні положення доказової медицини: клінічна анатомія та оперативна хірургія» (для лікарів лікувального та педіатричного профілю), навчання лікарів-інтернів з усіх хірургічних спеціальностей з «Клінічної анатомії та оперативної хірургії».

В штат кафедри входять: д-р мед. наук, професор Багмут І. Ю., д-р мед. наук, професор Клименко М.О., д-р мед. наук, професор Ромаєв С.М.; д-р мед. наук, професор Крижна С.І.; доценти, канд. мед. наук: Ларічев В.Б., Свириденко Л.Ю., Отчиченко В.В, асистент Граматюк С.М. До складу кафедри входять 2 старших лаборанта і 2 лаборанти.

З 2015-2020 рік на кафедрі видано 9 монографії (Україна, Німеччина і Туреччина), 4 навчальних посібника та методичні рекомендації з грифом МОЗ (2), 7 посібників для самостійної роботи слухачів, отримано 12 патентів, більше 100 наукових статей в фахових вітчизняних та міжнародних наукових виданнях, в тому числі у журналах на англійській мові у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. Співробітники кафедри брали участь у наукових форумах України, Польщі, Чехії, Болгарії, Великої Британії; у наукових форумах у Франції (Париж) та Швеції (Стокгольм) тощо. У 2018 році захищена докторська дисертація. У 2019 році захищено 2 кандидатські дисертації.

Кафедра є організатором двох учбових міжнародних семінарів з Туреччиною (YEDITEPE UNIVERSITY HEALTHCARE INSTITUTIONS) та міжнародної конференції в місті Черкаси по застосуванню мікрохірургічних лазерних технологій.

Співробітники кафедри входять до Асоціації Міжнародного Біобанкінгу за науковими дослідженнями. Професор Багмут Ірина Юріївна глава департаменту з наукових досліджень Асоціації біобанків України – ESBB , Граматюк Світлана Миколаївна – президент Асоціації біобанків України – ESBB .

Стажувалися за кордоном 4 співробітники, 2016 та 2017 рр., 2018 р. (Туреччина) YEDIETEPE UNIVERSITY HEALTHCARE INSTITUTIONS Istanbul / Turkey , Греція – Салоники EUROPEAN INTERBALCAN MEDICAL CENTER за спеціальністю: клінічна патофізіологія та внутрішня медицина, організація охорони здоров’я . Володіють англійською та мають сертифікат про рівень підготовки В2 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та інші міжнародні сертифікати 4 співробітника.

У 2017 році організували 2 міжнародні навчальні семінари сумісно з іноземними партнерами з Університетської клініки Туреччини YEDIETEPE UNIVERSITY HEALTHCARE INSTITUTIONS Istanbul / Turkey 20-21 лютого 2017, 23 травня 2017 за темами: «Современный взгляд на хронические заболевания почек: современные подходы в трансплантации» та «Сучасні погляди на лікування захворювань нирок у дорослих та дітей: актуальні проблеми трансплантації» до 95-річчя від дня заснування ХМАПО.

Згідно реєстру конференцій в Україні, вперше, у рамках continuous medical education та за підтримки університету м. Грац Австрія, провели сертифікований (СМЕ – 4,5 кредитів)  міжнародний форум «Багаторівнева профілактика та діагностика в онкології» (« Multilevel prevention and diagnosis in oncology » – Ukraine Pathophysiology and Biobank Conference ) до 95 річниці заснування ХМАПО, що відбувся 1-2 лютого 2018 р. за участю вчених та лікарів Австрії, Італії для лікарів усіх хірургічних спеціальностей, патофізіологів, онкологів, хірургів, хіміотерапевтів, анестезіологів, нефрологів, імунологів, кріобіологів, епідеміологів, вірусологів, мікробіологів, бактеріологів, інфекціоністів, педіатрів, ендокринологів, сімейних лікарів, лікарів функціональної діагностики − вчених та лікарів-практиків України. Для публікації матеріалів форуму та перспективних досліджень в патофізіології та біобанкінгу був створений новий журнал « Advanced pathophysiology and biobank research », ISSN , DOI , PubMed . Лікарі та вчені отримали Сертифікат СМЕ – 4,5 кредитів ( continuous medical education ) – отримано перший досвід з безперервної медичної освіта з відповідними до міжнародних стандартів кредитами.

Сьогодні науковий інтерес стосується вивченню клітинних культур та експериментальних досліджень, малотравматичних технологій в хірургії із застосуванням лазерної техніки і фотодинамічної терапії.

Перспективами подальшого розвитку кафедри є вивчення патофізіологічних механізмів на клітинних культурах та втілення новітніх малотравматичних технологій в хірургію із застосуванням лазерної техніки і фотодинамічної терапії в учбовий процес; експериментальні дослідження на тваринах по з’ясуванню хімічних чинників довкілля у розвитку патофізіологічних порушень, з метою запобігання патологічних станів та хвороб людини з розробкою методів патофізіологічної корекції для вирішення питань збереження та зміцнення здоров’я населення.На фото: Д-р мед. наук, професор Ірина Юріївна Багмут


На фото: Д-р мед. наук, професор Світлана Іванівна Крижна

На фото: Д-р мед. наук, професор Кліменко Микола Олексійович

На фото: Д-р мед. наук, професор Ромаєв Сергій Миколайович

Навчально-виробничий план платних циклів кафедри на 2020 рік

Навчально-виробничий план бюджетних циклів кафедри на 2020 рік

Рекомендована література до учбового плану на 2020 рік

Розклад занять циклу №920 ТУ "Загальна патофізіологія в клінічній медицині" 17.06.2020-02.07.2020 (дистанційно)

українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО