Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - Болотна Людмила Анатоліївна

                                  КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ

Кафедра дерматовенерології Харківської медичної академії післядипломної освіти організована в 1930 р. на базі Харківського державного інституту по боротьбі з венеричними хворобами. На кафедрі працювали відомі вітчизняні вчені і талановиті педагоги (проф. П’ятикоп О.І., доц. Шахова Ф.Б., доц. Гень С.П., ас. Лихоносов В.М.). Першим завідуючим кафедрою був професор Кричевський О.М. Надалі кафедру очолювали доцент Лущицкий В.О., професор Проскурніна В.С., доцент Носатенко В.О., професор Мавров І.І ., професор Мавров Г.І .

З 2011 р. кафедру очолює доктор медичних наук, професор Болотна Л.А. – видатний науковець, автор понад 300 наукових робіт, 14 посібників,  9 методичних рекомендацій, 19 патентів та винаходи, голова комісії спеціалізованої вченої ради при ДУ «Інститут дерматології та венерології АМН України», член редакційної ради профільних журналів: «Дерматологія та венерологія», «Соціальна фармація в охороні здоров'я», «ScienceRise», «Чоловіче здоров’я», член атестаційної комісії департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА.

Професорсько-викладацький склад кафедри сьогодні представлений висококваліфікованими фахівцями, серед співробітників 1 доктор медичних наук (проф. Болотна Л. А.,), 6 кандидатів медичних наук з великим стажем педагогічної і лікувальної роботи (доц. Сербіна І. М., доц. Павлій В. В., доц. Качук Ю. В., доц. Саріан О. І.,, к.м.н., ас. Лопандіна А.О. ,  ас. Чеховська Г. С., ас. Єрємейчук А.М., ас. Лисенко К.І.). Клінічні бази кафедри – КНП «Харківський міський шкірно-венерологічний диспансер №4» Харківської міської ради, , ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», КНП «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер №1» Харківської обласної ради.

На кафедрі щорічно навчається понад 250-300 дерматовенерологів із різних регіонів України на передатестаційних циклах, в інтернатурі, циклах тематичного удосконалення, присвячених сучасним питанням діагностики, клініки і терапії дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом. Проводяться виїзні тематичні цикли з актуальних питань дерматовенерології, дитячої дерматовенерології, а також загальної практики-сімейної медицини та інших суміжних спеціальностей. На кафедрі постійно проходять професійну підготовку клінічні ординатори з зарубіжних країн (Грузія, Ліван, Туніс, Єгипет).

Активно упроваджуються нові методики викладання, використовується одна з сучасних інтерактивних форм – система Spark (Interwrite CPS Spark), лекції ілюструються мультимедійними презентаціями, атласами.

Співробітниками кафедри підготовлено і опубліковано більше 30 навчальних посібників та методичних рекомендацій з актуальних питань дерматовенерології, серед яких «Клінічна мікологія»: навчальний посібник для лікарів за ред. проф. Л.А. Болотної, «Основи діагностики і лікування в дерматології та венерології» (проф. Мавров І.І., проф. Болотна Л.А., доц. Сербіна І.М.): посібник для лікарів, інтернів і студентів, «Практична дерматологія» за ред. проф. Л.А. Болотної: навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, навчальні посібники для самостійної роботи слухачів «Атопічний дерматит: клініка, діагностика та лікування», «Акне», «Червоний плоский лишай», «Дерматовенерологія: нормативні, директивні та правові документи», «Пухирчатка: клініка, діагностика, лікування», «Хламідіоз», "Дерматофітії", "Вірусні дерматози", "Піодермії", "Дисхромії", "Васкуліти", "Сифіліс первинний, вторинний, третинний: патогенез, клініка, діагностика та лікування", "Дерматозоонози", "Загальна мікологія в клінічній практиці" та ін. 

Сферою наукових інтересів кафедри є підвищення ефективності терапії хворих на хронічні дерматози шляхом розробки патогенетичних диференційованих методів лікування. Пріоритетними напрямками наукових досліджень є вивчення клініко-морфологічних особливостей, імунопатологічних відхилень, ролі ростових чинників у механіхзмі розвитку, удосконалення методів діагностики, розробка нових терапевтичних технологій при захворюваннях шкіри та її придатків (псоріаз, алопеція, атопічний дерматит, себорейний дерматит і т. д.). Наукові розробки, присвячені сучасним методами терапії, упроваджуються в практику дерматовенерологічних установ України. Результатами науково-дослідної роботи є понад 400 друкованих наукових праць, серед яких патенти і винаходи на корисну модель, нововведення, методичні рекомендації. Про науковий потенціал кафедри свідчить активна участь співробітників кафедри в міжнародних конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях.

Лікувальна робота викладачами кафедри проводиться на високому професійному рівні, більшість співробітників має вищу лікарську категорію. Співробітники кафедри надають консультативну і лікувальну допомогу пацієнтам клінічних базах кафедри, а також інших шкірно-венерологічних диспансерів та лікувальних установ, приймають участь в роботі міської школи атопічного дерматиту, днях меланоми і псоріазу. Основна клініка кафедри (КНП «Міський шкірно-венерологічний диспансер №4» ХМР) в рамках міської бюджетної програми проводить лікування хворих на псоріаз одними з найсучасніших методів – препарати імунобіологічної терапії, фототерапія. Діагностика новоутворень шкіри, крім традиційних клініко-лабораторних досліджень, здійснюється неінвазивним методом з використанням цифрового електронного дерматоскопа. Співробітники кафедри займаються розробкою вітчизняних клінічних рекомендацій з діагностики, профілактики і лікування псоріазу, атопічного дерматиту, акне, пухирчатки, сифілісу.


Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік

Навчальні посібники кафедри для самостійної роботи слухачів

Список рекомендованої літератури до циклів

українська  
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!
14.08.2020
Коронавірус в Україні