Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - Касьянова Олена Миколаївна

Кафедра педагогіки, філософії та мовної підготовки

Завідувач кафедри  доктор педагогічних наук, професор Касьянова Олена Миколаївна.

На кафедрі працюють  доценти - О.Л. Безкоровайна, О.В. Квасник, Г.В. Корж, Туріщева Л.В., ст. викладачі - Каруник К.Д.           

Основні напрями діяльності кафедри  :

·                підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів ВМНЗ з урахуванням їх професійного досвіду,  індивідуальних освітніх потреб і соціального замовлення;

·                забезпечення сучасного рівня іншомовної компетентності фахівців медичної галузі та викладачів ВМНЗ, аспірантів, здобувачів наукового ступеня, інтернів;

·                удосконалення навичок практичного володіння сучасною українською мовою в межах професійного спілкування медичних фахівців;

·                прийом іспитів кандидатського мінімуму з іноземних мов і філософії, а також вступних іспитів до аспірантури.

Кафедра розташована за адресою  :

м.Харків, вул.Амосова, 58, 6-й поверх,

тел. (057) 7115917,

e-mail: pedagogics@med.edu.ua  ,

сайт кафедри:  www  http  ://  hmapo  -  pedagogics  .  kh  .  sch  .  in  .  ua

Літопис  кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки розпочинається з 1931     року, коли в Українському інституті удосконалення лікарів було створено кафедру соціально-економічних наук, а згодом, у 1964 році - кафедру іноземних мов. Головною метою діяльності кафедри іноземних мов була підготовка фахівців-медиків і науковців для роботи в країнах Азії та Африки, а також вивчення російської мови іноземними фахівцями із зарубіжних країн.

  Об’єктивні процеси розвитку суспільства зумовили необхідність зміни складу, структури і масштабів діяльності кафедр закладів післядипломної освіти. Відтак, було створено кафедру гуманітарних дисциплін шляхом об’єднання у 1997  році кафедр філософії та іноземних мов. З огляду на потреби сьогодення у 2012 року кафедру гуманітарних дисциплін було реорганізовано у кафедру педагогіки, філософії та мовної підготовки.

На кафедрі щорічно підвищують кваліфікацію  понад 500 осіб, серед яких викладачі вищих медичних навчальних закладів України, наукові співробітники НДІ МОЗ України, медичні фахівці. Кафедра проводить  цикли тематичного удосконалення з педагогіки: «Основи теорії і методики вищої та післядипломної освіти» (для викладачів ВМНЗ), «Основи теорії та методики післядипломної освіти» (для асистентів, викладачів та старших викладачів), «Основи педагогіки та психології вищої та професійної освіти» (для викладачів медичних коледжів), «Психолого-педагогічні основи професійної діяльності викладачів ВМНЗ» (для викладачів медичних коледжів), «Основи теорії та методики післядипломної освіти» (для зав. каф., професорів та доцентів), «Психолого-педагогічні основи вищої освіти» (для викладачів медичних ВНЗ), «Педагогічний супровід діяльності опорної кафедри ВМНЗ» (для професорсько-викладацького складу опорних кафедр медичних ВНЗ та закладів післядипломної медичної освіти);  з іноземної мови:«Англійська мова» (для викладачів ВНЗ), «Англійська мова» (для фахівців медичних спеціальностей);  з української мови: «Українська мова» (для викладачів ВМНЗ), «Українська мова у професійній діяльності медиків» (для медичних фахівців). Цикли тематичного удосконалення проводяться за очною та очно-дистанційною формами навчання.

Кафедра педагогіки, філософії та мовної підготовки співпрацює з профільними кафедрами ХМАПО, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України», Інститутом педагогіки НАПН України (відділ економіки та управління загальною середньою освітою), Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, Національним фармацевтичним університетом.

За період існування кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки було опубліковано понад 80 наукових праць, серед яких підручники з філософії та моделювання професійної діяльності фахівця, навчально-методичні посібники з моніторингу та експертизи в освіті, української та іноземних мов, якими користуються на кафедрах ВМНЗ. Співпрацівники кафедри беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-методичних, науково-практичних конференціях.

Перспективними напрямами розвитку кафедри визнано використання ресурсних можливостей ХМАПО – найпотужнішого в Україні вищого навчального закладу IV рівня акредитації – в реалізації компетентнісного, персоналізованого та акмеологічного підходів у підвищенні кваліфікації викладачів ВМНЗ та фахівців-медиків відповідно до вимог сучасного розвитку вищої медичної освіти та соціального замовлення  .

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!