Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Вороньжев Ігор Олександрович

Кафедра рентгенології та дитячої рентгенології

Єдина в нашій країні кафедра рентгенології дитячого віку була організована проф. Михайлом Івановичем Спузяком в січні 1991 року. В штат кафедри з кафедри рентгенології перейшли доц., к.м.н. І.О. Крамний, ас., к.м.н. Л.М. Біла і ас. В.М. Литвиненко і ас. П.І. Кущ.

Основною базою кафедри була і є 17 багатопрофільна міська клінічна лікарня (в той час МСЧ заводу Малишева). Крім того, базами кафедри були Український НДІ охорони здоров’я дітей і підлітків, обласна дитяча клінічна інфекційна лікарня, міський дитячий гастроентерологічний центр на базі 19 клінічної дитячої лікарні. В складі 17 лікарні є два дитячих соматичних відділення і дитяче міське травматологічне відділення.

Головним завданням кафедри було підвищення кваліфікації лікарів-рентгенологів дитячих лікувально-профілактичних закладів та центральних районних лікарень, а також підготовка спеціалістів високої кваліфікації через клінічну ординатуру і аспірантуру.

Протягом майже 25 років свого існування змінювались і назва кафедри і її штати. В 2005 році кафедра була перейменована на кафедру загальної та педіатричної рентгенології. В 2007 році рішенням ректорату Харківської медичної академії післядипломної освіти  кафедра загальної та педіатричної рентгенології була об’єднана з кафедрою променевої діагностики в єдину кафедру променевої діагностики, завідувачем якої за конкурсом був вибраний проф. М.І. Спузяк. Михайло Іванович очолював кафедру до своєї раптової смерті 10 вересня 2013 року. Після цього кафедра променевої діагностики знову була розділена на кафедру променевої діагностики і кафедру рентгенології і дитячої рентгенології. З 1 квітня 2014 року кафедру рентгенології і дитячої рентгенології очолює доктор медичних наук професор Ігор Олександрович Вороньжев.

В різні часи на кафедрі працювали: асистент, потім доцент і професор О.П. Шармазанова, доц. Л.М.Біла,, асистент, потім доцент І.О. Вороньжев, асистент, потім доцент Р.Ю. Чурилін, канд. мед. наук асистент Л.М. Левітська, асистент канд. мед. наук В.В. Шаповалова, асистент Ю.А. Коломійченко,

На кафедрі навчались в клінічній ординатурі і аспірантурі проф. І.О. Вороньжев, доц. М.О. Бортний, доц. Р.Ю. Чурилін, доц. Ю. А. Коломійченко, доц. Н.С. Лисенко, С. Е. Баржеєв, С.О. Степаненко, Ю.А. Змієнко, О.В. Максимішин,  О.В. Гончарук, Т.В. Морозова, О.П. Сорочан та ін.

В теперішній час на кафедрі рентгенології і дитячої рентгенології, очолюваній проф. І.О. Вороньжевим, працюють доц. Ю.А.Коломійченко доц. Н.С. Лисенко, доц. В.О. Стегній, доц. Р.Ю. Чурилін, ас. канд. мед. наук О.Л. Алтухов, ас. О.Ю. Мануйленко, ас. С.М. Пальчик, ас. Д.В. Сергеєв, ас. О.П. Сорочан.

Навчально-методична робота

Основним завданням колективу кафедри в сучасних умовах є постійне удосконалення педагогічного, наукового і діагностичного процесу. В теперішній час на кафедрі проводиться навчання   лікарів на циклах спеціалізації, стажування та тематичного удосконалення.

Кафедра проводить навчання як лікарів-рентгенологів, так і лікарів і лікарів-інтернів інших фахів. За роки існування на кафедрі навчались лікарі як з України, так і Росії, Казахстану, Литви, Грузії, Лівану, Палестини, Судану, Сирії і ін. За роки свого існування кафедра проводила виїзні цикли майже в усіх обласних центрах України: Львові, Сумах, Тернополі, Чернівцях, Івано-Франківську, Житомирі, Луганську, Севастополі, Луцьку, Дніпропетровську, Кіровограді, Черкасах, Керчі, Ужгороді і ін.    

Кафедрою проводяться наступні цикли :

  • Стажування «Рентгенологія»;
  • Спеціалізація «Рентгенологія» тривалість 3 міс для лікарів після навчання в інтернатурі; тривалість 5 міс для лікарів лікувального профілю;
  • Цикли ТУ: «Невідкладна променева діагностика захворювань різних органів та систем», «Диференційна променева діагностика захворювань скелету», «Диференційна променева діагностика органів дихання і середостіння», «Променева діагностика в педіатрії»; «Променева діагностика в неонатології», «Променева діагностика захворювань молочних залоз», «Променева діагностика легеневого і позалегеневого туберкульозу», «Променева діагностика захворювань ЦНС», «Променева діагностика у вертебрології», «КТ в діагностиці онкологічних захворювань грудної і черевної порожнини», «МРТ в діагностиці захворювань суглобів», «Основи комп’ютерної томографії», «Основи магнітно-резонансної томографії» і ін.

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри тільки за останнє десятиріччя підготовлено і видано більше 50 навчальних посібників для самостійної роботи слухачів, метод. рекомендацій, та ін. майже по всім розділам рентгенології. Співробітниками кафедри підготовлені: керівництво «Педіатрична рентгенологія» в 2 томах, керівництво «Променева діагностика невідкладних станів в педіатричній пульмонології», підручник «Рентгенодіагностика захворювань легень, плеври і середостіння».

На кафедрі створений банк тестових питань з різних розділів променевої діагностики, які дозволяють проводити контроль за ефективністю викладання на циклах з елементами дистанційної освіти.

Наукова робота

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є променева діагностика захворювань легень та плеври у   дорослих і дітей (НДР). Проводяться дослідження, спрямовані на поліпшення рентгенодіагностики захворювань дихальної, сечостатевої, травної та кістково-суглобової систем у дітей та дорослих. На кафедрі за роки існування виконано 2 докторських і 8 кандидатських дисертацій, виконуються 1 докторська і 3 кандидатських дисертації. На кафедрі видано 7 монографій та більше 800 наукових робіт.

Всі викладачі кафедри є членами Асоціації радіологів України, Європейської асоціації радіологів, щорічно виступають з доповідями на міжнародних та національних конгресах.   За останні 5 років викладачі кафедри проходили стажування за фахом в Німеччині, Австрії, Польщі,  Словакії, Латвії, Литви,  Естонії. Проф. Вороньжев, доц. Коломійченко, доц. Лисенко Н.С. є членами Британського інституту радіології. 

Лікувальна робота

Співробітники кафедри постійно проводять лікувально-діагностичну роботу на навчальних базах кафедри, систематично консультують лікарів базових відділень міста, рентгенологів області і республіки, беруть участь у роботі конференцій, семінарів, атестаційних комісій, для фахівців з променевої діагностики міста та області.

Клінічними базами кафедри є: Харківська міська клінічна лікарня №17 , Харківська міська клінічна лікарня №13, Харківська міська клінічна лікарня №2,  Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України, Інститут   патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України, Інститут   терапії ім. акад. Л.Т.Малої АМН України, Харківський обласний центр онкології, Харківський обласний нефро-урологічний центр ім. проф. Шаповала В.І., Харківська обласна дитяча клінічна лікарня і ОДКЛ № 1, Діагностичний центр «Гамма+»

Наукові здобутки кафедри постійно впроваджуються в клінічну практику.

Не зважаючи на відсутність в Україні субспеціальності «педіатрична рентгенологія», кафедра прикладає всі зусилля для розвитку рентгенології в Україні, в т.ч. і педіатричної і для підвищення кваліфікації лікарів з питань променевої діагностики. 


Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік
українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО