Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Лісова Ірина Григорівна

Міністерство охорони здоров'я України      

Харківська медична академія післядипломної освіти

 

КАФЕДРА ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ, 

                         ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ ТА СТОМАТОЛОГІЇ  


Історично кафедра є однією основних складових науково-практичної школи хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та стоматології на Слобожанщині. Унікальним підґрунтям її виникнення є діяльність фундатора загально соматичних підходів у стоматології, Заслуженого діяча науки, професора, доктора медицини Мусія Борисовича Фабриканта (1864 - 1951). М.Б. Фабрикант виховав та підготував плеяду науковців, які продовжили його справу у діяльності кафедри. У 1926 році учень М.Б. Фабриканта - д. мед. н., професор Лев Мусійович Лінденбаум (1888 - 1956) заснував та очолив кафедру одонтології при Українському інституті удосконалення лікарів (нині ХМАПО). В 1930 році назву кафедри змінено на кафедру щелепно-лицевої хірургії та стоматології. Під його керівництвом наукова, педагогічна та лікувальна діяльність була багатогранною та виконувалась за напрямками хірургічної, терапевтичної та ортопедичної стоматології. Проходили курси підвищення кваліфікації лікарі стоматологи усіх фахів. Про це свідчать не тільки архіви ХІУЛ, а й чисельні фотоальбоми кафедри.

За даними архіву ХМАПО, у 1965 році було відокремлено напрямок ортопедичної стоматології в окрему кафедру, яку очолив учень Л.М. Лінденбаума – професор М.А. Нападов.  

У 1967 році напрямок терапевтичної стоматології очолив професор В.А. Нікітін, створивши профільну кафедру. Надалі, очолювали кафедру хірургічної стоматології доцент, к.мед.н. – Самуїл 3іновієвич Гуткин з 1956 по 1974 та у 1974-1975рр - професор, д.мед.н. Віра Федорівна Чистякова. Впродовж цього періоду на кафедрі велась викладацька та лікувальна діяльність обумовлена особливостями повоєнних років. Слід зазначити, що учениця Л.М. Лінденбаума - В.Ф. Чистякова мала другу спеціальність з фаху «нейрохірургія». Саме проф. Чистякова В.Ф. одна з перших науково обґрунтувала поняття про поєднану травму щелепно-лицевої та черепно-мозкової ділянок. На підставі чисельних досліджень розробила методи діагностично-лікувальних заходів для даного контингенту хворих. Через брак кадрів у повоєнні роки та завдяки високому рівню професіоналізму та освіти, В.Ф. Чистякова обіймала посаду завідувачки відділень загальної хірургії в лікарнях №2, №12 та №32 м. Харкова, які було базовим для кафедри. У її послужному списку відмічені складні хірургічні втручання не тільки у щелепно-лицевій ділянці, а й на органах черевної порожнини та малого тазу, досвід нейрохірургічної та септичної хірургії. Її значний науково-практичний досвід відображено у чисельних друкованих працях.З 1975 по 1991 роки очолювала кафедру професор, д. мед. н. Ніна Денисівна Лісова (1923-2007), у минулому ректор Харківського (надалі Полтавського) Державного стоматологічного інституту, внесла великий вклад у розвиток науково-педагогічної та лікувальної діяльності кафедри. Одним з основних напрямків наукових здобутків під її керівництвом було і лишається до сьогодні - вивчення причин та механізмів розвитку захворювань слинних залоз. Проф. Н.Д. Лісова, продовжуючи наукові спрямування свого вчителя – проф. М.Б. Фабриканта, створила в Україні єдину європейську школу сіалопатів. Під її керівництвом у 1977 році на базі КЛШНМД м. Харкова, вперше в Україні створено клініку цілодобової невідкладної стаціонарної допомоги пацієнтам з запальними захворюваннями та травматичними ушкодженнями щелепно-лицевої ділянки. На сьогодні це одна з сучасних європейських стаціонарних стоматологічних клінік. Довгі роки кафедра лишалась єдиним реґіонарним осередком диспансеризації, надання хірургічної допомоги та реабілітації дітей та дорослих з вродженими та набутими вадами і дефектами обличчя та щелеп, доброякісних новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки. Професор Н.Д. Лісова дала путівку в життя 3 докторам та 23 кандидатам медичних наук, великій кількості вітчизняних та іноземних лікарів які навчалися в інтернатурі, клінічній ординатурі, на курсах вдосконалення, стажування та спеціалізації.

З 1991 по 2004рр кафедру очолював доцент, к.мед.н. Григорій Львович Гольдфарб – учень доцента С.З. Гуткіна. За період перебування доцента Г.Л. Гольдфарба на посаді завідуючого кафедрою колектив продовжував проводити післядипломну підготовку стоматологічних кадрів з практичної охорони здоров’я. На кафедрі за фахом навчалося 6 клінічних ординаторів, з них 4 іноземних. Піл керівництвом проф. Н.Д. Лісової виконано та захищено 9 дисертаційних робіт у тому числі іноземними фахівцями. Здійснювалося навчання в інтернатурі, проходили стажування та спеціалізацію за фахом «хірургічна стоматологія».

Основними принципами науково-педагогічної та лікувальної діяльності які започатковані поколіннями наших вчителів, на сьогодні керуються та примножують співробітники кафедри під керівництвом професора, д.мед.н. Лісової Ірини Григорівни, зберігаючи фахову школу. 

СУЧАСНИЙ КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Завідувачка кафедри – д.мед.н., професор Лісова І.Г.

Професор - д.мед.н., професор Куцевляк В.Ф.

Доценти: к.мед.н. Хасанова Г.Б. ; к.мед.н. Лисенко В.В. ; к.мед.н. Російський П.В.; к.мед.н. Таравнех Ш.Д.

Асистенти: завуч кафедри – Криничко В.В. ; Боднарук Я.Р.

Старші лаборанти з вищою освітою: Писарева Є.П., Зінченко Т.В. 

Наші координати: ХМАПО, вул. Амосова, 58, м. Харків, Україна, 61176

Клініка кафедри: КЛШНМД ім. проф.. О.І. Мещанінова, пер. Балакірєва З-А, м. Харків, Україна, 61018

Телефон +380992661486; Email: surgdent@med.edu.ua,

FB: https://www.facebook.com/groups/2464528123833876

Навчально - клінічні бази . Основна клінічна база кафедри розташована на базі стоматологічного відділення на 80 ліжок ( Зав . відділенням Заслужений лікар України , доц . Лисенко В . В .) багатопрофільної клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги м . Харкова з сучасним діагностично - лабораторним комплексом ( Головний лікар доц . Ковальова О.О.). Професорсько-викладацький склад кафедри постійно надають лікувальну допомогу хворим регіону, консультують лікарів базового відділення та інших лікувальних закладів. Також клінічними базами кафедри є стоматологічні відділення Чугуївської ЦРЛ та Волинської клінічної обласної лікарні, м. Луцьк, Стоматологічна приватна клініка ST&Dent та Стоматологічна приватна клініка "Спеціалізована клініка складної стоматологічної патології.

Педагогічна діяльність. Кафедрою проводяться всі види післядипломної підготовки лікарів стоматологічного фаху передбачені безперервним професійним розвитком за профілем кафедри:

 1. Цикли спеціалізації за фахом «Хірургічна стоматологія», «Стоматологія»
 2. Цикли стажування за фахом «Хірургічна стоматологія», «Стоматологія»
 3. Цикли тематичного удосконалення , обумовлені тривалим науково-практичним досвідом кафедри у наступних напрямках, проводяться в очному режимі та з елементами дистанційного навчання:
  • «Лікування та реабілітація хворих з травмами щелепно-лицевої ділянки» (для стоматологів та стоматологів-хірургів);
  • «Клініко-лабораторні та сучасні апаратні методи обстеження в стоматології» (для лікарів стоматологів усіх профілів);
  • «Ускладнення на амбулаторному стоматологічному прийомі та їх профілактика» (для лікарів стоматологів усіх профілів);
  • «Діагностика захворювань слинних залоз» (для лікарів стоматологів усіх профілів);
  • «Реконструкція м`яких тканин та кісток щелепно-лицевої ділянки» (для стоматологів-хірургів та стоматологів);
  • «Дентальна імплантація» (для стоматологів-хірургів та стоматологів);
  • «Невідкладні стани на стоматологічному прийомі. Реанімаційні заходи та інтенсивна терапія» (для лікарів стоматологів усіх профілів);
  • «Пародонтологія у діяльності стоматологів» (для лікарів стоматологів усіх профілів);
  • «Первинна діагностика і профілактика новоутворень щелепно-лицевої ділянки» (для лікарів стоматологів усіх профілів).
 4. Інтернатура з фаху «хірургічна стоматологія» для інтернів стоматологів;
 5. Клінічна ординатура з фаху «Хірургічна стоматологія», «Щелепно-лицева хірургія ». 

Вцілому за рік на кафедрі навчається понад 300 слухачів з різних регіонів нашої краї. У різні періоди навчалися та навчаються громадяни Вірменії, Азербайджану, Грузії, Узбекистану, Туркменістану, Лівану, Сирії, Йорданії, Іраку, Марокко, Ірану та інших країн.

                                

В учбовому процесі використовуються сучасні технології та обладнання, зокрема комп’ютери з мультимедійними презентаціями, SMART-система, муляжі анатомічні, бібліотека та електронні ресурси наукових праць та кейсів хворих, фільмотека демонстративних хірургічних втручань. Разом з тим, уже інформативним у навчанні є історичний архів гіпсових масок-відбитків отриманих з облич пацієнтів з різними захворюваннями та деформаціями щелепно-лицевої ділянки, створений за весь час роботи кафедри, та ін.

   

Практичні заняття проходять під час клінічних обходів, показових операцій, консультацій хворих та чергувань. Можливості науково-педагогічного процесу кафедри постійно розширюються завдяки науково-дослідницьким досягненням співробітників, використанню сучасних технологій та комп’ютерного забезпечення.

Наукова робота кафедри . Науковими здобутками є розробка методів діагностики та лікування пацієнтів які мають: запальні та травматичні захворювання щелепно-лицевої області та їх ускладнення; пухлини, вроджені або набуті вади обличчя та щелеп. Продовжується вивчення причин захворювань слинних залоз, їх діагностики і лікування та профілактики. Вперше в СНД на кафедрі науково обґрунтовано походження токсичного фосфорного остеомієліту щелеп у наркозалежних, розроблені методи діагностики і лікування вказаного контингенту. Ексклюзивним є наукове обґрунтування і впровадження використання гомеопатичної терапії та медичного озону в комплексному лікуванні хворих з різними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки. Постійно розробляються і вдосконалюються методики надання ургентної допомоги пацієнтам стоматологічного профілю. Останнім часом колектив кафедри багато працює у напряму удосконалення методів реконструктивної хірургії та реабілітації пацієнтів які мають дефекти м’яких тканин та кісток обличчя та ротової порожнини.

 

Проводяться дослідження щодо оптимізації діагностики та етапів лікування пацієнтів зі значними дефектами зубних рядів з використанням субперіостальної та ендоосальної імплантації. Успішно продовжується вивчення та розробка нових методів лікування системних захворювань з проявами у щелепно-лицевій ділянці на тлі персистуючих вірусних інфекцій. Обґрунтовуємо вдосконалення профілактичні заходи щодо раннього виявлення онкологічних захворювань щелепно-лицьової області. На сьогодні науково-дослідна робота кафедри присвячена одній з актуальних проблем сучасної стоматології - профілактиці, ранній діагностиці та лікуванню пацієнтів з різними ускладненнями захворювань та ушкоджень щелепно-лицевої ділянки. Науковий підхід у виявленні причин та механізмів розвитку ряді захворювань, на тлі використання сучасних діагностичних технологій забезпечують позитивну оптимізацію лікувального процесу та його результатів.

Рейтингові показники роботи. За результатами виконання наукових досліджень захищені дисертаційні роботи, результати досліджень викладені статтях в наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК України та у виданнях які входять до міжнародної номенклатурної бази SCOPUS. Наукові результати представлені на різного роду наукових форумах. Їхня наукова новизна завірена патентами на винахід. Практична рекомендації викладено у нововведеннях та інформаційних листах.   

Лікувальна діяльність. Співробітники кафедри постійно забезпечують консультативно-лікувальну допомогу хворим регіону, консультують лікарів базового відділення і інших лікувальних установ. Провідними співробітниками щорічно проводиться до 600 оперативних втручань різного рівня складності, до 1900 асистенцій. Та понад 2500 консультацій. Науковий і клінічний досвід працівників кафедри дозволяє займатися широким спектром проблем.

   

Напрями лікувальної діяльності: Хірургія слинних залоз. Щелепно-лицева травматологія. Щелепно-лицева хірургія гнійно-запальних процесів. Втручання на гайморових пазухах при одонтогенних процесах. Хірургія зубів і ротової порожнини, дентальна імплантація. Реконструктивна та пластична хірургія вроджених та придбаних вад обличчя. Хірургія доброякісних пухлин та пухлиноподібних утворень щелепно-лицевої ділянки. Науково-дослідні досягнення кафедри постійно впроваджуються в практичну діяльність не тільки базового відділення, але й профільних клінік інших регіонів України та за її межами. Колектив кафедри гідно зберігає і примножує історичні науково-практичні досягнення і розвиває сучасну педагогіку у сфері післядипломної освіти лікарів.

Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік

Список літератури до циклів для самостійної роботи слухачів

Список документів необхідних для реєстрації на цикл

Пам'ятка для оформлення на цикл тематичного удосконалення

Особиста карта студента

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!