Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Гризодуб Василь Іванович
Кафедра ортопедичної стоматології №1

Кафедра, була заснована офіційно у 1930 році, як кафедра одонтології Всеукраїнського інституту вдосконалення лікарів. Її очолив професор Л.М. Лінденбаум.

З 1951 року починає свій творчий шлях, у якості головного лікаря клініки ортопедичної стоматології Харківського медичного інституту Михайло Абрамович Нападов. В 1956 г. за хищає кандидатску дисертац і ю «Исправление съемных пластмасовых протезов при помощи пластмассы «АКР-10», йому була  прис воєна в чена ст упінь кандидата мед ичн их наук. А в 1958 році робота кафедри поновлюється. З 1959 року в Українському інституті удосконалення лікарів при кафедрі стоматології створено доцентський курс спеціалізації для лікарів ортопедів та ортодонтів, де М.А. Нападов займає посаду асистента кафедри, а з 1963 року – доцента кафедри стоматології УІУЛ. У 1965 р. уперше за історію інституту для викладання ортопедичної стоматології було створено окрему кафедру, яку очолив М.А. Нападов. В 1966 році М.А. Нападов захищає докторську дисертацію на тему «Некоторые виды зубочелюстных деформаций, их профилактика и лечение». В цьому ж році отримує звання професора.

Заслужений винахідник СРСР, заслужений діяч науки і техніки, доктор мед. н., професор М.А. Нападов керував кафедрою до 1992 р.. Професор Нападов М.А. проводив величезну професійну, наукову, видавничу та суспільну роботу. Так, після проф. Даценко М.Ф., який головував у Товаристві стоматологів ХМТ (яке було створене у Харкові  у 1905 році)  і до 1992 року М.А. Нападов був головою Товариства стоматологів ХМТ.

З 1992 по1995 – виконував обов'язки завідувача кафедрою доцент к. мед. н. О.П. Голубничий. Під час його керівництва кафедрою було продовжені роботи, започатковані М.А. Нападовим.

З 1995 по теперішній час кафедрою завідує доктор медичних наук, професо p . Гризодуб. B I ., який керується діяльністю М.А. Нападова та продовжує його традиції на шляху внеску кафедри до розвитку ортопедичної стоматолгічної науки та впровадженню наукових досягнень у практичну діяльність. У 1983 р. Гризодубом В.І. була захищена кандидатська дисертація з питань розробки нової лікарськ ої форм и та удосконалення шляху її введення для знеболення тверд их тканин зуба. У 1995 році Гризодубом В.І. була представлена до захисту на здобуття ступеня доктора медичних наук дисертаційна робота по важливій тематиці на стиці хірургічної та ортопедичної стоматології  по сумісному лікуванню хворих із розщелинами піднебіння. Дисертація “Нові розробки в ортопедичному лікуванні хворих з дефектами ідеформаціями щелепно-лицевої ділянки” була успішно захищена з присвоєнням ступеня доктора медичних наук. За період під керівництвом кафедрою д.м.н., професора В.І. Гризодуба було: захищено та затверджено ВАК України  12  кандидатських дисертацій (І.П. Дністранський, І. Ісаков, Л.О. Іваніщенко, К.В. Жуков, О.О. Челяпіна, Бадалов Р.М.. Д.В. Гризодуб, Є.В. Гризодуб, С.А. Гордієнко та 2 дисертації іноземних громадян).Д.м.н., проф. Гризодуб В.І. являється членом координаційної Ради при МОЗ України по підготовці лікарів — інтернів (“Крок-3”) та співавтором Національного підручника для лікарів-інтернів, стоматологів, факультетів післядипломної освіти ВМНЗ 3-4 рівнів акредитації. Стоматологія у двох книгах. Книга 1. м.Київ, ВСВ “Медицина” 2013 р. ISBN 978-617-505-239-6. Підготовлена монографія: Профілактика протезных стоматитов у больных сахарным диабетом при использовании съемных акриловых зубных протезов (Гризодуб В.І., Бадалов ВР.М.)

Штат кафедри:  доктор Зав. каф. - 1: Професори — 1 : д. мед. н., проф. Гризодуб В.І. Доценти - 7 : Безсонов В.І., Іваніщенко Л.О., Сторожєв В.А., Данилов П.І., Коваленко Г.А., Алтуніна С.В., Боян А.М.. Асистенти - 1 :  Бадалов Р.М.  Ст. лаборанти - 3 : Бочарова Е.В., Яворська А.В., Пилипенко Т.І.  Лаборанти -2 : Фастовський С.І., Мелещенков В.В.

Адреса:  КЗОЗ ХОСП,  вул. Трінклера, 6

Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік

На фото:  Колектив кафедри ортопедичної стоматології 1 біля  клінічної бази-КЗОЗ ОСП м. Харкова

На фото:   Консультація  професора Гризодуба В.І. на клінічній базі- КЗОЗ_ОСП м.Харкова

На фото: Планування  учбової роботи кафедри:- зав. каф. проф. Гризодуб В.І., завуч кафедри- доцент Іваніщенко Л.О. та доцент -Коваленко Г.А.

  

На фото:  Учбово-методичні збори кафедри

На фото: Завідувач кафедри, професор  Гризодуб В.І.

На фото:  Плануванння навчальної роботи кафедри- проф. Гризодуб В.І, доц. Безсонов В.і. та доц. Боян А.М.

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!