Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри – д.мед.н., професор Щербаков Андрій Юрійович

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА та ГІНЕКОЛОГІЇ № 1

Кафедра акушерства та гінекології № 1 одна з найстаріших в академії. Вона була заснована з перших днів роботи інституту в 1923 році. У той час були створені окремо кафедра акушерства і кафедра гінекології.

Організаторами кафедри акушерства та гінекології були лікарі 21-ої лі-карні на чолі із професором A.M. Мамутовим і професором Є.Г. Щербиною. Професор A.M. Мамутов завідував кафедрою гінекології, проф. Є.Г. Щербина - кафедрою акушерства.

У січні 1930 року, після смерті професора A.M. Мамутова, дирекція інституту об'єднала клініки в одну - акушерсько-гінекологічну, доручивши керівництво професору Є.Г. Щербині.

У різні часи кафедру очолювали відомі вчені: професор Є.Г. Щербина, доцент О.М. Єгоров, доцент Р.І. Малихіна, доцент А.Я. Марков, професор І.Д. Арист, професор А.Д. Ісаєва, професор В.В. Щербакова.

З 2007 року й донині кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Андрій Юрійович Щербаков, який пройшов шлях від лікаря-інтерна, асистента, доцента кафедри до професора, завідувача кафедри, продовжуючи науковий напрям, який сформувався за час існування кафедри, зберігаючи дорогоцінні традиції цієї кафедри, закладені її першими керівниками.

Професорсько-викладацкий склад кафедри у теперішній час:

  • завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор  Щербаков А.Ю.,  
  • професор д.мед.н   Щербаков В.Ю., 
  • доценти: к. мед. н. Новикова О.О., к. мед. н. Тиха І.А., к. мед. н. Логінова О.О. 
  • асистенти к. мед. н. Шаповал Д.М., к. мед. н. Єуров В.Є., к. мед. н. Мєлікова Т.А. Усі викладачі – вихованці кафедри.

Основними напрямами навчальної роботи на кафедрі акушерства та гінекології №1 є вдосконалення та покращення навчального процесу шляхом упровадження інноваційних технологій, широкого використання в навчальному процесі інформаційних технологій, вивчення та поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Щороку кафедра проводить близько 12-15 циклів (тематичного удосконалення та стажування), де навчається 350-400 слухачів з багатьох областей України.

Основними формами занять зі слухачами є лекції, семінари та практичні заняття з акушерства та гінекології, демонстрація навчальних фільмів, клінічні розбори хворих, реферативні тематичні конференції, ранкові конференції з обговоренням підсумків чергування за минулу добу, курація хворих у відділеннях клініки, участь в акушерсько-гінекологічних операціях, чергування по клініці, семінари та співбесіди за відпрацьованим курсом, комп'ютерний контроль знань слухачів.

З метою підвищення якості освіти на кафедрі щорічно розробляється 2-3 навчальних посібники. Зміст посібників ґрунтується на сучасних доказових даних та висвітлює алгоритми використання теоретичних знань у щоденній клінічній практиці.

Для навчального процесу широко використовуються всі підрозділи клінічного пологового будинку №7, що є базою кафедри.

На кафедрі працює комп'ютерний клас, у якому створена велика електронна медична бібліотека.

Організовано науковий гурток для лікарів-інтернів. Усі молоді викладачі проходять «Школу молодого викладача», створену в академії.

Перелік циклів, які проводить кафедра: ТУ «Сучасні аспекти акушерства та гінекології», «Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології», «Ендокринологія в акушерстві та гінекології», «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології», «Ендокринна гінекологія», «Основи репродуктології», «Екстрагенітальна патологія в акушерстві» для лікарів лікувального профілю, лікарів ЗПСМ, «Екстрагенітальна патологія в акушерській практиці», «Кровотечі в акушерстві та гінекології. Шок та термінальні стани в практиці лікаря акушера-гінеколога», «Кровотечі в акушерстві та гінекології. Шок та термінальні стани» для лікарів лікувального профілю та лікарів ЗПСМ, «Невідкладні стани в практиці лікаря акушера-гінеколога», «Гострий живіт в практиці лікаря акушера-гінеколога», «Гострий живіт в акушерстві та гінекології» для лікарів лікувального профілю. Інтернатура «Акушерство та гінекологія» для лікарів-інтернів. Стажування «Акушерство та гінекологія».

Щороку тематика циклів та навчально-методичні плани і програми поповнюються з огляду на потреби слухачів.

Наукові дослідження кафедри завжди концентрувалися на вузлових проблемах сучасної медицини та вирішенні проблем практичної охорони здоров'я. Особливе місце в науковій діяльності кафедри посідає розробка наукових основ підвищення кваліфікації медичних кадрів.

Підготовка наукових кадрів на кафедрі здійснюється через докторантуру, аспірантуру, магістратуру.

Співробітники кафедри надають висококваліфіковану медичну і консультативну допомогу на клінічній базі та в інших лікувальних закладах міста, чергують по санітарній авіації, сприяють якісній підготовці майбутніх лікарів та забезпеченню всіх верств населення України, Харківської області та м. Харкова висококваліфікованою медичною допомогою.

З 2000 року й дотепер клінічною базою кафедри акушерства та гінекології №1 є міський клінічний пологовий будинок №7 м. Харкова.

Ліжковий фонд, на базі якого здійснюється лікувально-діагностична робота кафедри, налічує 130 ліжок (90 – пологове відділення, 40 – гінекологічне відділення). Головний лікар закладу - Коровай В.І.

У 2008 році пологовий будинок отримав статус “Лікарня доброзичливого ставлення до дитини”, взяв участь у проекті “Здоров’я матері і дитини”, який упроваджується в Україні Інститутум досліджень та тренінгів “Джон Сноу Інк” (Швейцарія), спільно з Міністерством охорони здоров’я України.

Участь у проекті та впровадження ефективних перинатальних технологій забезпечило покращення таких важливих індикаторів, як материнська, перинатальна та рання неонатальна смертність.

Основне завдання колективу кафедри акушерства та гінекології № 1 сьогодні і на перспективу – підготовка медичних спеціалістів високого рівня знань та високої кваліфікації за фахом „акушерство та гінекологія”, з використанням інформаційних і комунікаційних технологій, удосконалення нових принципів у навчальній і лікувальній роботі, а також у розвитку наукових досліджень, що сприятиме покращенню якості, ефективності та доступності послуг охорони здоров’я матерів і дітей.

Адреса кафедри: Клінічний пологовий будинок №7

Кафедра акушерства та гінекології №1 ХМАПО

вул. Шота Руставелі, 12, м. Харків, 61050, Україна

Тел.: +380-57-725-59-90


Список рекомендованої літератури до циклу Інтернатура

Список рекомендованої літератури до циклу ТУ

Перелік навчальних та навчально-методичних посібників для самостійної роботи слухачів

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!