Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Корсунов Володимир Анатолійович
Кафедра анестезіології, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії заснована у 1993 році на базі існуючої кафедри анестезіології та реаніматології ХІУЛ, яку очолював проф. В.А.Аркатов – відомий у СРСР науковець і авторитетний фахівець з світовим ім’ям. Організатором і першим завідувачем кафедрою була професор З.А. Ткачук, яка присвятила себе надзвичайно широким напрямкам інтенсивної терапії – організації служби дитячої анестезіології та інтенсивної терапії в Україні та Харкові і розробці методів екстракорпоральної детоксикації при критичних станах. Під її керівництвом проводились наукові дослідження щодо використання екстракорпоральної гемокорекції при різноманітних інфекційних захворюваннях та екзогенних інтокскаціях у дітей. Вона була піонером пропогування упереджуючої інтенсивної терапії, сприяла широкому втіленню до практики превентивної респіраторної підтримки у дітей. Під час її керівництва кафедрою у базових відділеннях інтенсивної терапії було опановано використання тривалої симпатоміметичної підтримки кровообігу, перших мікропроцесорних респіраторів. Було проведено вивчення проблеми анестезіологічного забезпечення під час операції екстракорпоральної гемокорекції.

У 1998 році кафедру очолила професор М.А. Георгіянц. Під її керівництвом було удосконалено організаціно-методичну роботу, кафедра отримала нове обладнання для проведення сучасного педагогічного процесу. На кафедрі у різні роки працювали відомі українські фахівці у галузі анестезіології та інтенсивної терапії: професора Межирова Н.М., Хижняк А.А., Фесенко В.С., доцент Малоштан В.А., кандидат медичних наук Мешков А.А. і ін., що внесли суттєвий вклад у розвиток вітчизняної анестезіології та інтенсивної терапії у дітей.

Професорсько-викладацкий склад кафедри у теперішній час: завідувач кафедрою – доктор медичних наук, професор  Корсунов В.А. професор д.мед.н   Маріне Акопівна Георгіянц,  доценти: к. мед. н. Раскова Т.Ю., к. мед. н. Одинець І.Ю., к. мед. н. Лизогуб М.В. асистенти к. мед. н. Лисенко Л.С., Пушкар М.Б.

Щорічно кафедра проводить 17 циклів. Це інтернатура, цикли спеціалізації, передатестаційні цикли з дитячої анестезіології, цикли тематичного удосконалення з невідкладних станів та реанімації в педіатрії для анестезіологів, лікарів швидкої допомоги, педіатрів, сімейних лікарів, цикли тематичного удосконалення з раціональної антибактеріальної терапії та респіраторної медицини. У 2012 році відкрито цикл тематичного удосконалення «Інгаляційна анестезія в педіатрії».

Співробітниками кафедри особисто та у співавторстві з провідними фахівцями НМАПО ім. Шупика видано 5 учбово-методичних посібників, 7 методичних рекомендацій затверджених МОЗ та МОН України, десятки статей у фахових наукових журналах.   

Науковими напрямками роботи кафедри є інтенсивна терапія сепсису та поліорганної недостатності у дітей, удосконалення загальної та реґіонарної анестезії, післяопераційного знеболення у дітей, інфузійна терапія, метаболічна та гемодинамічна відповідь на критичні стани, антибактеріальна терапія інфекцій що загрожують життю, інтенсивна терапія критичних станів у новонароджених дітей, екстракорпоральні методи детоксикації (мембранний плазмаферез, плазмасорбція). Протягом останнього десятиріччя під керівництвом професора М.А. Георгіянц захищено одну докторську та 6 кандидатських дисертацій. Співробітниками кафедри втілено до клінічної практики десятки впроваджень, отримано 8 патентів. Кафедра приймає активну участь у з’їздах та конференціях Асоціації анестезіологів України, роботі Європейської школи анестезіології, конференціях присвячених питанням антибактеріальної терапії, з’їздах дитячих анестезіологів Польщі та Росії, щорічних Європейських та Світових симпозіумах з інтенсивної терапії.

Співробітники кафедри здійснюють лікувально-діагностичну роботу у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Харківської областної дитячої інфекційної клінічної лікарні, відділеннях реанімації та анестезіології Харківського обласного клінічного центру урології та нефрології ім. проф. Шаповала, відділі анестезіології Інституту патології хребта та суглобів АМН України ім. Ситенка; проводять консультації по відділенню медицини катастроф та екстреної медичної допомоги, здійснюють консультативну допомогу у відділеннях політравми та реанімації міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. Мещанінова та відділення серцево-судинної хірургії Науково-дослідного інституту ту загальної та невідкладної хірургії АМН України, інших клініках м. Харкова та області.

Перспективним напрямком роботи кафедри є удосконалення методів діагностики та інтенсивної терапії поліорганної недостатності у дітей та оптимізація анестезіологічного забезпечення хірургічних втручань у дітей з урахуванням впливу анестетиків на когнітивну функцію.

 

 

 

 

Адреса кафедри: просп. Героїв Сталінграда, 160,  м. Харків, 61096, Україна.

E-mail: anest-det@med.edu.ua  

Тел/факс : +38 0572 97 41 81        

Перелік циклів, що проводяться кафедрою у 2020 році

Список рекомендованої літератури до циклів

Перелік навчально-методичних посібників, розроблених кафедрою для  самостійної роботи

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!