Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Суханова Лідія Анатоліївна

КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ ФТИЗІАТРІЇ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

 • У 1930 році на базі першого в Україні НДІ туберкульозу бул о заснован о кафедр у дитячого туберкульозу . Кафедру очолював видатний вчений професор Б.Л. Яхніс з 1930 по 1945 рр. Під його керівництвом вперше в Україні була розпочата робота з вакцинації новонароджених БЦЖ, яка в подальшому поширилась по всьому СРСР.
 • З 1967 року кафедра дитячого туберкульозу відновила роботу під керівництвом проф. Т. О. Старожинськ ої – блискуч ого клініцист у , талановит ого педагог у та організатор у , заслужен ого працівника вищої школи , яка обіймала посаду першого проректора академії.
 • З 1975 року кафедра стала називатися кафедрою дитячого туберкульозу і пульмонології ХМАПО.
 • З 1984 року по 2017 рік кафедру очолювала професор І. О. Сіренко , учениця проф. Т.О.Старожинської . Професор І.О. Сіренко пройшла шлях від клінічного ординатора до доктора медичних наук, професора.
 • На теперешній час завідувачем кафедри є  д.м.н , проф. Суханова Л . А.
 • Кафедра була і залишається єдиною і опорною в Україні кафедрою дитячої фтизіатрії та пульмонології.  

 

Склад кафедри:  

 • Суханова Лідія Анатоліївна   - завідуюча кафедри , д.м.н., професор
 • Зос и мов Анатолій Миколайович - д.м.н., професор
 • Герасимова Тетяна Геннадіївна - к.м.н., доцент
 • Марченко Ольга Юріївна – к.м.н., доцент
 • Калиновська Валентина Володимирівна - асистент
 • Левченко Катерина Андріївна – асистент
 • Поляков Валентин Володимирович – к.м.н., доцент
 • Твердохліб Тетяна Олексіївна – к.м.н., ассистент
 • Захаренко А.Б. – старший лаборант
 • Білера Н.В. – лаборант

 

Співробітниками кафедри розроблені програми та навчальні плани за фахом «Дитяча фтизіатрія», які затверджені МОЗ України .

Кафедра виконує підготовку фахівців з   дитячої фтизіатрії на циклах спеціалізації «Дитяча фтизіатрія» (1 міс), стажування «Дитяча фтизіатрія» (1 міс),  ТУ «Рання діагностика и профілактика туберкульозу у дітей» (0,5 міс), «Організація протитуберкульозної допомоги» (1 міс), «Первинний туберкульоз у дітей: діагностика, клініка, лікування» (0,5 міс), «Вторинний туберкульоз у дітей: виявлення, діагностика, лікування, профілактика» (0,5 міс), «Проблемні питання дитячої пульмонології» (1 міс), «Хронічні бронхолегеневі захворювання у дітей: клініка, діагностика, лікування, профілактика» (0,5 міс) для лікарів педіатричного та лікувального профілю.

Наукова діяльність кафедри багатопланова: вивчалася тривалість імунітету після внутрішньошкірної вакцинації і ревакцинації БЦЖ, обмін вітамінів і мікроелементів у хворих на туберкульоз дітей, особливості перебігу та диференціальної діагностики різних форм туберкульозу у дітей і підлітків, стан імунологічної реактивності на всіх етапах туберкульозної інфекції, залишкові зміни туберкульозу і визначення їх активності, психологічний статус дітей і підлітків з різними проявами туберкульозної інфекції, рівень інфікованості туберкульозом дітей    і підлітків.

З 2017 року наукова робота кафедри пов’язана з вивченням захворюваності дітей в осередках туберкульозної інфекції. На кафедрі виконується планова НДР «Осередок туберкульозної інфекції в сучасних умовах» та кандидатська дисертаційна робота за цією темою.

Загалом на кафедрі захищено 4 докторських і 1 5 кандидатських дисертацій, опубліковано більше  1000 статей,   2 6 монографій, отримано 25  патентів , 30 актів впровадження.

                  Кафедра    має 4 клінічні бази:

 •  КНП ХОР «ОДІКЛ» відділення № 5;
 •  КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» № 24 Харківської міської ради;
 •  КНП ХОР «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер № 7»;
 •  КНП ХОР «Обласний дитячий туберкульозний клінічний санаторій».

 

                Викладачі кафедри здійснюють консультаційну роботу та організаційно-методичну допомогу в лікувально-профілактичних закладах міста і області.

                На базі обласного протитуберкульозного диспансеру діє консультаційний центр. Постійно впроваджуються в практику наукові досягнення.

Професор Л.А.Суханова з 2014 по 2018 рр була позаштатни й республіканськи й спеціаліс т з дитячої фтизіатрії.

                Співробітники кафедри постійно виступають з доповідями на засіданнях Асоціації фтизіатрів, з’їздах, конференціях в Україні та за кордоном. На кафедрі щорічно проводиться конференція, яка входить в реєстр Департаменту охорони здоров’я Харківської області. 

Перелік навчально-методичних посібників,  розроблених кафедрою дитячої фтизіатрії та пульмонології  для самостійної робот

Рекомендований список літератури

Рекомендований список літератури за фахом "Дитяча пульмонологія"

План підвищення кваліфікації кафедри дитячої фтизіатрії та пульмонології на 2020 рік

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!