Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Караченцев Юрій Іванович

Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології

Кафедру ендокринології в Українському інституті удосконалення лікарів (нині – ХМАПО) було організовано у 1940 році. Це була друга кафедра ендокринології  післядипломного удосконалення лікарів у СРСР (перша кафедра ендокринології   існує з 1933 р. в складі Російської медичної академії післядипломної освіти, Москва). Необхідність створення кафедри ендокринології для лікарів у Харкові в ті часи була   пов’язана не тільки з появою нової спеціальності лікаря-ендокринолога, але й тим, що якраз у нашому місті   була створена світового значення науково-промислова та клінічна база ендокринології – Всеукраїнський інститут ендокринології та органотерапії.
Організатором та завідувачем кафедри ендокринології ХМАПО у 1940-1941рр. і 1957-1968 рр. був заслужений діяч науки, доктор медичних наук, професор С.Г. Генес – патофізіолог-діабетолог, автор 12 монографій.   Його наукові праці присвячені вивченню патогенезу цукрового діабету, механізму дії   інсуліну та пероральних цукрознижуючих препаратів, дієтотерапії хворих на цукровий діабет. Талановитий педагог Семен Григорович користувався надзвичайною повагою та любов’ю у лікарів усіх республік СРСР. Він вперше в вітчизняній медицині в своїх лекціях почав широко розглядати причинно-наслідкові зв’язки за патологічних станів. Тому навчання на кафедрі ендокринології ХІУЛ в середині минулого століття дозволяло лікарям (перш за все терапевтам) не тільки засвоювати нові знання з ендокринології, але й підніматись на більш високий рівень клінічного мислення взагалі. Лікарі-курсанти Семена Григоровича згадують також надзвичайну дисципліну та старанність всіх його слухачів.
У 1949 – 1952 рр. кафедру очолював відомий вчений професор М.А. Копелович. Він займався проблемами діабетології, нейроендокринології, тиреоїдології та дитячої ендокринології.
У 1953-1956 рр. завідувачкою кафедри працювала к.м.н., доцент Т.К. Дзюбинська, яка вивчала роль тиреоїдних гормонів у патогенезі туберкульозу і обґрунтувала їх патогенетичне застосування при деяких формах туберкульозу.
У 1969-1988 рр. кафедру очолювала д.м.н., професор З.І. Цюхно, яка займалася питаннями стану серцево-судинної системи за цукрового діабету, а також лікування цукрового діабету і деяких хвороб гіпофізу.
У 1996-2002 рр. кафедру очолювала д.м.н.,   професор О.М. Білецька, яка в 1994 р. захистила докторську дисертацію на тему «Патогенез синдрому низького трийодтироніну і раціональні способи лікування тиреоїдної недостатності».
Нині кафедру очолює директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., проф., чл.-кор. НАМНУ   Ю.І. Караченцев. Професору Ю.І. Караченцеву належить приоритет в розробці кріохірургічних методів лікування тиреопатій.
В 1997 році на кафедрі було розпочато підготовку дитячих ендокринологів на базі відділення ендокринології  ДУ «Інституту охорони здоров`я дітей та підлітків АМН України» (завідуюча д.мед.н., с.н.с. С.І. Турчина). Базою кафедри є клініка і поліклініка ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України».
Штат кафедри: д.мед.н. Караченцев Ю.І. (чл.-кор. НАМНУ, проф., зав. кафедрою, директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», головуючий спеціалізованої ради за фахом 14.01.14 «Ендокринологія», голова Харківського ендокринологічного наукового товариства); д.мед.н. Горшунська М.Ю. (проф., член Харківського ендокринологічного наукового товариства, Європейської асоціації з вивчення діабету); д.мед.н. Гончарова О.А. (проф., член Харківського ендокринологічного наукового товариства); д.мед.н. Микитюк М.Р. (професор, член Харківського ендокринологічного наукового товариства, Української гіпофізарної спілки); д.мед.н. Хижняк О.О. (проф., член Харківського ендокринологічного наукового товариства, Української гіпофізарної спілки, Європейської асоціації з вивчення діабету, Європейського ендокринологічного товариства); д.мед.н. Турчина С.І. (с.н.с., член Харківського ендокринологічного наукового товариства, Європейського ендокринологічного товариства), к.мед.н. Черняєва Г.О. (доц., член Харківського ендокринологічного наукового товариства), к.мед.н. Соколова С.С. (доцент, член Харківського ендокринологічного наукового товариства), Калита Ю.С. (асистент, член Харківського ендокринологічного наукового товариства).
На кафедрі навчається щорічно 250-300 слухачів. Число іноземних клінічних ординаторів – 13.
Клінічні бази: клініка і консультативна поліклініка ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», ендокринологічне відділення і поліклініка ДУ «Інститут охорони здоров`я дітей та підлітків НАМН України».
Клініка ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» – це медичний заклад, що надає лікувально-діагностичну допомогу пацієнтам на ендокринну патологію не тільки міста Харкова і Харківської області, а і північно-східного регіону України, а також ближнього та дальнього зарубіжжя. До складу клініки входять стаціонар і консультативна поліклініка.
Стаціонар розрахований на 140 ліжок, до його складу входять два ендокринологічних відділення (по 40 ліжок), хірургічне відділення (на 60 ліжок), відділення анестезіології з палатою інтенсивної терапії, приймальне відділення, лабораторії (клініко-діагностична, імунологічна, патологоанатомічною), стоматологічний, рентгенологічний, фізіотерапевтичний кабінети та кабінет функціональної діагностики.
Консультативна поліклініка розрахована на 76 300 відвідувань на рік. Ендокринологічне відділення клініки ДУ «Інститут охорони здоров`я дітей та підлітків НАМН України» налічує 60 профільних ліжок, а поліклініка розрахована на 29.500 відвідуваній в рік.
Лікувально-діагностичне забезпечення баз кафедри використовується не тільки для учбового процесу, а також для наукових досліджень.
До 15 % ліжкового фонду зайнято для госпіталізації хворих, необхідних для учбового процесу і виконання наукової роботи.
Крім того, співробітники кафедри здійснюють консультативну роботу в інших відділеннях і лікувальних закладах м. Харкова. Щорічне число консультацій, здійснених співробітниками кафедри – близько 3000.
На сьогодні науковими напрямками роботи кафедри є удосконалення методів діагностики і лікування цукрового діабету, тиреопатій і гормонально-активних аденом гіпофіза. 
Кафедра проводить цикли тематичного удосконалення «Клінічна ендокринологія» (78 год.), «Репродуктивна ендокринологія» (78 год.), «Невідкладна ендокринологія» (78 год.), «Сучасні аспекти дитячої ендокринології» (78 год.), цикли стажування «Ендокринологія» (156 год.), «Дитяча ендокринологія» (156 год.), цикли спеціалізації «Ендокринологія» (3 міс.) та «Дитяча ендокринологія» (3 міс.).
Співробітники кафедри приймають участь у наукових форумах як в Україні, так і за кордоном .

Проф. Ю.І. Карчаченцев в робочому кабінеті

План підвищення кваліфікації кафедри у 2021 році

Список рекомендованої літератури до циклів

Посібники для самостійної роботи слухачів 

 

українська  
05.03.2021
Засідання Вченої ради ХМАПО
15.02.2021
До уваги абітурієнтів!
12.02.2021
ХМАПО БОРЕТЬСЯ!
21.01.2021
Харківська медична академія післядипломної освіти планує реорганізувати свою діяльність
16.01.2021
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХМАПО