Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Клименко Тетяна Михайлівна

Кафедра неонатології

Кафедра неонатології заснована в 1978 році ректором  Харківської медичної академії післядипломної освіти, професором М. І. Хвисюком – видатним вченим, талановитим керівником та організатором. Перший завідувач кафедри – професор Ліхачова А.С. З 2001р. кафедру очолює доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України - Клименко Тетяна Михайлівна. 

На фото: Завідувач кафедри неонатології Клименко Т.М.

Кафедра неонатології це організаційно-методичний центр по вихованню висококваліфікованих кадрів, який послідовно розвиває неонатальну службу в регіоні, розробляє та впроваджує сучасні алгоритми і стандарти виходжування та надання медичної допомоги новонародженим в Україні. 

Штат кафедри: к.м.н. доц. Сердцева О.А.; к.м.н., доц. Сандуляк Т.В.; к.м.н., доц. Закревський А.М.; к.м.н., доц. Карапетян О.Ю.; к.м.н., ас. Голюк К.О.. 

Кафедра готує висококваліфікованих неонатологів на підставі створеної моделі  фахівця – неонатолога. Викладачі розроблюють та впроваджують методики формування  клінічного мислення, засвоєння практичних навичок та вмінь, виконують  лікувально-консультативну та наукову роботу.

Кафедра неонатології проводить цикли  спеціалізації та інтернатури. Педагогами кафедри розроблені та впроваджені в навчальний процес оригінальні цикли ТУ для неонатологів; акушерів-гінекологів; педіатрів; анестезіологів; лікарів загальної практики-сімейної медицини; лікарів  екстреної  і невідкладної медичної допомоги; лікарів педіатричного профілю (дитячих анестезіологів, неврологів, хірургів, кардіологів, пульмонологів, ендокринологів, нефрологів, гастроентерологів, імунологів, та інш.); лікарів УЗД, головних лікарів перинатальних центрів та пологових будинків, дитячих поліклінік та обласних і міських лікарень, що мають відділення для новонароджених, районних та обласних спеціалістів,  керівників інтернів: 

 • «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ЩОЙНО НАРОДЖЕНІЙ ДИТИНІ»
 • «НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ В НЕОНАТОЛОГІЇ»
 • «КАТАМНЕСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТА ДІТЕЙ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ ПЕРЕДЧАСНО»
 • «МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ВЕДЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПАТОЛОГІЄЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ»
 •  «ВИХОДЖУВАННЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ  ДІТЕЙ»
 • «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ  ТА  ЛІКУВАННЯ В НЕОНАТОЛОГІЇ»
 • «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА НОВОНАРОДЖЕНИМ В ЗАКЛАДАХ РОДОПОМОЧІ»
 • «ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ»
 • «СТАНДАРТИ ВЕДЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПЕРИНАТАЛЬНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ»
 • «ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ І ПАТОЛОГІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ»
 • «УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА В НЕОНАТОЛОГІЇ»
 • «ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНОВ ДИХАННЯ  У НОВОНАРОДЖЕНИХ».
Перелік циклів, які проводит кафедра неонатології

Щорічно на кафедрі навчаються 350-400 курсантів. В навчальному процесі використовуються інноваційні методи засвоєння знань та вмінь, акцент робиться на формування клінічного мислення при розборі хворих з перинатальною патологією, інтерактивне дистанційне навчання, є змога використання навчальних посібників для самостійної роботі і бути присутнім при телемедичних консультаціях, клініко-анатомічних конференціях та конференціях з аналізу діяльності неонатальних відділень. Чотири рази на рік кафедрою проводяться регіональні семінари "Харківська школа неонатології", де принциповою позицією є відображення інтеграції усіх досягнень перинатальної медицини у розвитку неонатології.   

В Тренінговому центрі симуляційного навчання, що створений   в 2006 році на кафедрі, проводиться відпрацювання практичних навичок з надання реанімаційної допомоги новонародженим у пологовому залі, респіраторної терапії новонароджених (неінвазійної СРАР, традиційна ШВЛ, ВЧО ШВЛ), програм з засвоєння менеджменту виходжування передчасно народжених новонароджених та навички підтримки  грудного вигодовування, використовують комп’ютерні  програми  оцінки даних  досліджень холтеровського моніторингу, ЕХОКГ, ЕКГ; розрахунку інфузійної терапії та парентерального  харчування; гемограм та імунограм; рентген і УЗД-методики з доплерографією кровотоку;  комп’ютерне ЕЕГ- картування та  моніторинг ефективності терапії уражень ЦНС у новонароджених різного строку гестації.  

Клінічною базою кафедри є Харківський міський перинатальний центр, головний лікар – заслужений лікар України Коровай С.М.  Співробітники кафедри надають щоденну планову та ургентну консультативну допомогу. Педагоги беруть активну участь в роботі координаційних нарад Департаменту ОЗ Харківської області та м.  з виявленням резервів покращення якості антенатальної охорони плоду, медичної допомоги матерям і дітям. Проф. Клименко Т.М. є членом атестаційної комісії Департаменту ОЗ з  переатестації лікарів-неонатологів, акушерів-гінекологів, педіатрів.

Кафедра неонатології є визнаною вітчизняною науковою школою. Основними напрямками наукових досліджень є вивчення клініко-імунологічних особливостей внутрішньоутробних інфекцій та некротизуючого ентероколіту у новонароджених; нейроендокринної та метаболічної  компенсації   при асфіксії і пологових травмах; клініко-інструментальних детермінант мозкової і серцевої гемодинаміки у новонароджених з тяжкими перинатальними церебральними порушеннями та бронхолегеневої дисплазії; добовий моніторинг ЕКГ та серцевого ритму; реабілітації та катамнестичного  спостереження  новонароджених з низькою та екстремально низькою масою тіла. На кафедрі неонатології  обгрунтовуються нові перспективні наукові напрями, активно втілюються новітні технології  менеджменту новонароджених з РДС та внутрішньоутробними пневмоніямі, ранньої діагностики порушень головного мозку у новонароджених в критичних станах та судомах – електроенцефалографічне картування, відео-ЕЕГ-моніторінг; діагностичні и прогностичні критерії   раннього неонатального сепсису – TREM та інш..  Наукові розробки – більш  25 деклараційних патентів   впроваджено  в роботу лікувальних закладів  міста Харкова, Харківської  області та України. Співробітники кафедри щиро обмінюються досвідом з зарубіжними фахівцями, презентують  вітчизняні  наукові   досягнення з неонатології та перинатології на Світових Конгресах в Австрії, Швеції, Німеччині, Іспанії, Чехії, Португалії, Росії, Молдові, Вірменії, Грузії, Польщі, Японії. Участь співробітників кафедри у міжнародних конгресах. 

З 2001 року під  керівництвом  проф. Клименко Т.М. захищено 13 дисертаційних робіт (4 докторських і 9 кандидатських).  

Проф. Клименко Т.М. є членом Спеціалізованої Вченої Ради за фахом педіатрія при ХМАПО, науковим консультантом з неонатології в журналі «Неонатологія, дитяча хірургія та перинатологія». 

Робота кафедри неонатології ХМАПО це значний внесок в розвиток неонатології як галузі медицини на рівні держави. Напрямок  визначається пріоритетним тому, що рівень перинатальної смертності та дитячої захворюваності залишається  високим в Україні, у порівнянні з іншими країнами. Розв’язування цієї проблеми на фоні негативній тенденції в демографічних процесах в Україні  крім медичного має й особливе соціальне значення. Концепція розвитку охорони здоров’я України потребує більш гнучкої та мобільної системи підготовки спеціалістів і кафедра неонатології ХМАПО забезпечує  безперервне підвищення кваліфікації на високому рівні. Запрошуємо до нас на навчання!

Навчально-виробничий план кафедри неонатології 2020 рік
українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!