Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Яковцова Ірина Іванівна

КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ

Кафедра патологічної анатомії організована в 1924 році професором К.Ф.Еліневським. В подальшому кафедра очолювалася професорами Г.Л.Дерманом, М.А.Тіщенко, Ю.Л.Бутовим, В.Д.Садчіковим, з 2007 р. - І.І. Яковцовою.

Штат кафедри укомлектований і складається з 6 викладачів, 2 старшого лаборанта, 3 лаборантів с середньою медичною освітою. Доценти: к.м.н. Долгая Оксана Володимирівна (завуч кафедри), к.м.н. Олійник Андрій Євгенійович, к.м.н. Данилюк Світлана Володимирівна. Асистенти: к.м.н.   Івахно Игор Володимирович (0,5 ставки), к.м.н. Товажнянська Віра Дмитриївна, к.м.н. Чертенко Таісія Миколаївна

Кафедра патологічної анатомії ХМАПО має основну клінічну базу - міську клінічну багатопрофільну лікарню №17 та три додаткові бази: Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМН України, міська клінічна лікарня №8, Харківський обласний  клінічний центр урології та нефрології ім.В.І.Шаповала.

Кафедра патологічної анатомії є опорною кафедрою. Колективом кафедри створено національний підручник «Патологічна анатомія» для лікарів-патологоанатомів. 

Для забезпечення навчального процесу кафедра має в розпорядженні  колекцію гістологічних (30000) та імуногістохімічних мікропрепаратів ( 4000 ), методичні рекомендації, учбово-методичні посібники, в т.ч. електронні, спеціалізовану бібліотеку, яка постійно поповнюється та обновлюється. Створена база для самостійної роботи: методичні рекомендації та учбово-методичні посібники.

Кафедра забезпечена комп'ютерами, ноутбуками (з доступом в Internet), мультимедійним проектором та мікроскопами, в тому числі з цифровою камерою. 

На кафедрі використовуються новітні технології навчання: електронні посібникі, тренінговий клас та мультимедійні лекції. Впроваджено іноваційні технології - сучасна лабораторія з імуногістохімічними методами дослідження, яка запезпечує навчальний процес на сучасному рівні.

На кафедрі патологічної анатомії проводяться цикли спеціалізації, стажування , тематичні удосконалення та   майстер-класи з патологічної анатомії , в тому числі   і з дитячої. Цикли тематичного удосконалення тривалістю 2 та 4 тижні : « Мікроскопічна діагностика новоутворень » , « Вибрані питання патанатомії » , « Морфологічна діагностика хірургічної патології » , « Клінічна патологія в лікувальній практиці » , « Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти » , « Імуногістохімічні дослідження в діагностиці новоутворень і  інших захворювань », «Патоморфологічна діагностика захворювань жіночої репродуктивної системи», «Патоморфологічна діагностика захворювань органів травного тракту» . Проведення циклів в якості суміжних. Щорічно на кафедрі підвищує кваліфікацію 250-300 лікарів патологоанатомів з різних міст України. Проводиться навчання інтернів, клінічних ординаторів, магістрів та аспірантів.

Викладачі кафедри проводять виїзні цикли навчання у наступних містах -  Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Одеса, Вінниця, Луганськ (Рубіжне), Донецьк (Краматорськ), Суми. В тому числі на кафедрі проводиться навчання фахівців з інших країн.

На кафедрі проводяться наукові дослідження в різних галузях медицини на високому сучасному рівні, виконуються кандидатські, докторські дисертації, а також НДР. Завдяки впровадженню сучасних методів (імуногістохімічних) морфологічні дослідження можуть проводитися не тільки на тканинному та клітинному, але і на молекулярному та генетичному рівнях. Основним науковим напрямком кафедри є онкоморфологія. 

Кафедра має вагомі досягнення в вивченні біологічних властивостей пухлин різної локалізації, які важливі для діагностики, лікування та прогнозування пухлинного процесу. 

 За останні 10 років співробітниками кафедри і з їх участю опубліковано понад 300 наукових робіт. Співробітники постійно беруть участь в роботі наукових форумів і конференцій в т.ч. з міжнародною участю. Наукові розробки кафедри постійно впроваджуються в навчальний та діагностично-лікувальний процес.

Всі співробітники кафедри мають відповідну кваліфікаційну категорію.

Кафедра виконує діагностично-консультативну роботу в базових відділеннях, а також в інших лікувальних установах Харкова, Харківської області і інших містах України  (10 000 біопсійного та операційного матеріалу та  200 розтинів щорічно).

Використання сучасних імуногістохімічних методів дослідження дозволяє проводити морфологічну діагностику на сучасному рівні.

Співробітники кафедри приймають участь в проведені науково-практичних конференцій, днів спеціаліста, ЛКК, в роботі атестаціних комісій.

 
українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!