Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - професор Бєлоусова Ольга Юріївна

КАФЕДРА ПЕДІАТРИЧНОЇ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ТА НУТРІЦІОЛОГІЇ

10 листопада 1923 року в місті Харкові, який до 1934 року був столицею України, заснован о Харківський інститут удосконалення лікарів. У складі шести кафедр, які прийняли перших курсантів, була і кафедра педіатрії. Базою кафедри була міська соматична лікарня імені Самойлова на 35 ліжок. З 1929 по 1941 роки базою стала 3-я залізнична лікарня (30 ліжок), а з січня 1947 року кафедра отримала нову базу - 19- у дитячу лікарню на 100 ліжок, котор у займає і тепер, і яка була створена при активній участі професора Самуїла Мойсейовича Ямп о льського. Зараз кафедра має 130 ліжок, з них 60 занимает міське гастроентерологічне відділення, яке повністю забезпечує потреби педагогічного і лікувально-діагностичного процесу.

Перший завідувач кафедри педіатрії Харківського інституту удосконалення лікарів проф. С.М. Ямп о льський свою лікарську діяльність розпочав у Петербурзі. У 1907 році він бере активну участь у створенні у Харкові товариства «Крапля молока». С.М. Ямп о льський - один з організаторів і перший директор першого на Україні науково-дослідницького інституту охорони материнства і дитинства в м . Харкові. Не дивно, що цей видатний представник педіатричної науки і практики одночасно очолив першу кафедру педіатрії для післядипломної підготовки лікарів. Під керівництвом проф. С.М. Ямп о льського співробітниками кафедри було виконано близько 200 наукових робіт, підготовлені 5 кандидатів медичних наук. Вже в цей час кафедрою розроблялись питання захворювань органів травної системи у дітей.

З 1956 року кафедру очолює професор Софія Марківна Бендерська. Під її керівництвом кафедра продовжувала вивчати проблему дитяч ої гастроентерології і кардіології. Протягом цих років опубліковано близько 80 наукових робіт, за х ищено 6 кандидатських дисертацій. З 1968 по 1978 роки під керівництвом доцента Олени Іванівни Приходько кафедрою, поряд з проблемою дитячої гастро е нтеролог ії , вивчалися гострі респіраторні вірусні захворювання. З цієї проблеми захищена докторська (Т.К. Набухотний) і дві кандидатські дисертації.

У 1979 році завідувачем кафедри став її вихованець, колишній аспірант (1962-1965рр) професор Ю.В. Б є лоусов. Під його керівництвом основн ою науковою проблемою кафедри знову стала дитяча гастроентерологія. У 1982 році кафедра, виходячи з потреб практичної охорони здоров'я, розробила навчальний план і програму підвищення кваліфікації лікарів по дитячій гастроентерології та по чала проводити цикли тематичного удосконалення з цієї спеціальності. У 1990 році рішенням Вченої ради У І У Л кафедра педіатрії №1 була перейменована в кафедру дитяч ої гастроентерології. Це була перша і єдина дитяча кафедра такого профілю в колишньому Радянському Союзі; вона залишається єдин ою і в Україні, виконуючи роль опорної кафедри з цієї спеціальності. Щорічно на кафедрі навчаються понад 450 лікарів-курсантів. Крім циклів спеціалізації, передатестаційних і тематичного удосконалення з дитячої гастроентерології, для яких співробітниками кафедри розроблені навчальні плани, програми і тестовий комп'ютерний контроль, затверджений МОЗ України, кафедрою проводяться також цикли " Харчування здорової і хворої дитини", "Амбулаторно-поліклінічна допомога дітям з патологією органів травлення», «Актуальні питання педіатрії». Велику увагу кафедра приділяє проведенню виїзних циклів з дитячої гастроентерології, які мають своєю метою удосконалення насамперед дільничних педіатрів, сімейних лікарів з актуальних питань даної патології. З 2003 року кафедра отримала назву «Педіатричної гастроентерології та нутриціології». Співробітниками кафедри розроблені навчальні плани і програми і з 2005 року розпочато проведення циклів тематичного удосконалення «Нутрициология в педіатрії».

Більше 30 років кафедрою завідував Заслужений діяч науки і техніки України, професор, д.м.н. Юрій Володимирович Бєлоусов. З 2013 року кафедрою завідує д.мед.н., проф. Ольга Юріївна Б є лоусова. В даний час, крім неї на кафедрі працює  доценти, к.мед.н. – О.М .Бабаджанян, Л.Г.Волошина, Н.В.Павленко, І .Г.Солодовниченко, О .В.Шутова,   О. .Б.Ганз і й, К . В.Савиц ь к а , асистент Слободянюк О.Л., постійно навчаються аспіранти та клінічні ординатори, в тому числі іноземні, лікарі-інтерни, магістри. Кафедра володіє сучасн ою діагностичною апаратурою. Всі заняття проводяться з використанням сучасних технологій. Спільно з органами практичної охорони здоров'я проводиться робота з поліпшення організації дитячої гастроентерологічної служби міста Харкова, розроблені і активно проводяться «Школа здорового харчування», семінари та школи для пацієнтів та їхніх батьків. Співробітники кафедри регулярно проводять організаційно-методичну та консультативну роботу в дитячих поліклініках, керують роботою дитячого міського гастроентерологічного відділення. Показники якості роботи базового стаціонару за останні 10 років значно покращилися, що обумовлено не тільки лікувально ю і консультативною допомогою, але і широким впровадженням розробок кафедри в лікувально-діагностичний процес. Кафедрою розроблено національні стандарти (протоколи) діагностичних і лікувальних заходів при захворюваннях травної системи у дітей, затверджені МОЗ України (Наказ №438 від 26.05.2010).

Більшість наукових досліджень кафедра проводить спільно з провідними науковими установами України: Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини АМН України, кафедрами Харківської медичної академії післядипломної освіти. Результати наукових досліджень кафедри широко публікуються в пресі. З проблеми дитячої гастроентерології опубліковано понад 850 наукових робіт, видано 8 монографій, 9 навчальних посібників (у тому числі підручник «Гастроэнтерология дитячого віку»), 14 методичних рекомендацій на рівні МОЗ України; захищено 2 докторські і більше 30 кандидатських дисертацій; отримано понад 10 авторських свідоцтв. У 2012 році на вимогу МОЗ та МОН України співробітниками кафедри був написаний національний підручник за спеціальн і ст ю «Дитяча гастроентерологія», який затверджен МОЗ та МОН України. Кафедра педіатричної гастроентерології та нутриціології залишається єдиною кафедрою цього профілю в Україні, що визначає її роль як навчально-методичного і науково-практичного центру з вивчення захворювань органів травлення у дітей, проблем харчування здорово ї і хворої дитини.

Сайт кафедри    www .detgastr .com .ua

e-mail: detgastr@med.edu.ua

Розклад занять з 13.04.2020р. по 17.04.2020 р.  Цикл спеціалізації «Дитяча гастроентерологія» № 796

Розклад занять з 21.04.2020 р. по 24.04.2020 р.  Цикл спеціалізації «Дитяча гастроентерологія» № 796

Розклад занять з 27.04.2020 р. по 30.04.2020 р.  Цикл спеціалізації «Дитяча гастроентерологія» № 796

Розклад занять з 27.04.2020 р. по 30.04.2020 р. Цикл ТУ «Актуальні питання педіатрії» No 798 (м. Кропивницький)

Розклад занять з 04.05.2020 р. по 08.05.2020 р. Ц икл ТУ «Актуальні питання педіатрії» № 798   (м. Кропивницький)

Розклад занять  з 04.04.2020 р. по 08.05.2020 р.  Цикл спеціалізації «Дитяча гастроентерологія» № 796

Розклад занять з 04.05.2020 р. по 20.05.2020 р.  Цикл ТУ «Гепатобіліопанкреотологія у дітей»  № 799 (м.Луцьк)

Розклад занять з 12.05.2020 р. по 14.05.2020 р.   Цикл спеціалізації «Дитяча гастроентерологія» № 796

Розклад занять з 12.05.2020 р. по 14.05.2020 р. Ц икл ТУ «Актуальні питання педіатрії» № 798    (м. Кропивницький)

Розклад занять з 09.06.2020 р. - 23.06.2020 р. ТУ «Амбулаторно-поліклінічна допомога дітям з патологією органів травлення»

Розклад занять з 01.06.2020 р. по 12.06.2020 р. Цикл ТУ "Гастроентерологія дитячого віку" №801 (м.Тернопіль)

Розклад дистанційний цикл ТУ «Гастроентерологія дитячого віку» № 801, м. Терннопіль

Список рекомендованої літератури до циклів

Перелік навчально-методичних посібників для самостійної роботи, розроблених кафедрою

Навчально-виробничий план кафедри педіатри Цикл ТУ «Гепатобіліопанкреотологія у дітей»  № 799

ної гастроентерології та нутріціології ХМАПО на 2020 рік

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!