Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Єлоєва Заліна Володимирівна

КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ

Кафедру педіатрії було засновано в 1964 році.

Організатором і першим завідувачем кафедри (1964 – березень 2000) була професор Дмитрова Ніна Афіногенівна – відомий вчений педіатр, одна із засновників дитячої кардіоревматологічної служби. 

Кафедра була однією з провідних у науковій розробці проблем педіатрії та дитячої кардіоревматології в Україні, СРСР та в заснуванні спеціалізованої дитячої кардіоревматологічної допомоги  в Харківській області.

З березня 2000 р.  обов’язки завідувача кафедрою виконувала доцент Коренєва Ірина Захарівна.

З жовтня  2000 р. керівництво кафедрою здійснював  доцент Савво Володимир Михайлович, який займався вивченням особливостей серцево-судинної системи у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

У грудні 2012 р. здійснена реорганізація кафедри. Кафедру педіатрії об’єднали  з частиною кафедри невропатології та дитячої неврології, а саме дитячою неврологією. Кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Даценко Ірина Борисівна, за фахом «дитячий невролог».

З 1 грудня 2014 р.  кафедру очолює доктор медичних наук, професор Єлоєва Заліна Володимирівна, за фахом “педіатр”, кафедрі повернено попередню назву “Кафедра педіатрії”.

Співробітники кафедри: 

 • Завідувач кафедри - д.м.н., професор Єлоєва Заліна Володимирівна
 • доценти, к.мед.н., фахівці з педіатрії В.М. Савво,  Т.О. Філонова, Н.І. Мамалуй,  Л.П. Кисельова,   
 • асистенти, к.мед.н. О.М. Апанасенко, Г.В. Кривошей, О.В. Бузницька, Матвієнко С.О.
На кафедр  і проходять навчання два аспіранти, 7 клінічних ординаторів (4 - першого року, 3 – другого року навчання).  

Кафедра постійно здійснює всі види науково-практичної підготовки вітчизняних та іноземних фахівців в очній аспірантурі, клінічній ординатурі й інтернатурі  за фахом «Педіатрія».

Щорічно на кафедрі навчається 370 -400 слухачів.

Проведення післядипломної освіти для лікарів  здійснюється на циклах передатестаційної підготовки  та спеціалізації за фахом «Педіатрія» та «Дитяча кардіоревматологія», циклах  тематичного удосконалення: «Сучасні питання педіатрії»,  «Патологія дітей раннього віку», «Сучасна кардіоревматологія дитячого віку». Також , кафедрою здійснюється методична робота та підвищення кваліфікації з керівниками інтернів і завідуючими відділеннями на циклі тематичному удосконалення  «Актуальні питання педіатрії».

Під час навчання на циклах удосконалення та в інтернатурі слухачі отримують сучасну теоретичну підготовку та практичні навички, відповідні до кваліфікаційних вимог лікарів і сучасних проблем охорони здоров'я дітей. Активно використовуються самостійна та позааудиторна форми навчання. У розпорядженні слухачів – навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, можливості електронного підручника, комп’ютерні тренінгові та тестові програми, сучасна демонстраційна апаратура для забезпечення навчального та лікувально-діагностичного процесів, навчальні філльми.

Видано  навчально-методичні посібники та методичні рекомендації для лікарів – курсантів: «Діагностика та лікування  дитячих зхвороб: найновіший довідник», «Практичні навички та уміння з педіатрії для лікарів-інтернів та педіатрів», «Принципи раціонального харчування дітей раннього віку», «Вибрані питання дитячої кардіоревматології», «Профілактика інфекційного ендокардиту у дітей», «Суглобовий синдром в практиці педіатра», «Сполучнотканинна дисплазія у дітей»,   «Лихоманки неясного походження у дітей: етіологія, діагностика та прогнозування наслідків», «Лікувально-діагностична тактика при лихоманці неясного походження у дітей», тощо.

На протязі всіх років існування кафедри її співробітники здійснювали дослідження з актуальних питань педіатрії та дитячої кардіоревматології.

На базі кафедри виконується науково-дослідна робота за темою «Роль модифікуючих факторів у прогностичній оцінці бронхолегеневої, кардіоваскулярної та ревматичної патології у дітей».

На сьогодні  науковими напрямками кафедри є:

 • вивчення особливостей стану серця у дітей із сполучнотканинною дисплазією; 
 • розробка прогностичних критеріїв перебігу патологічних процесів серцево-судинної системи у дітей із сполучнотканинною дисплазією;
 • визначення ранніх діагностичних ознак вторинних кардіоміопатій у дітей;
 • особливості перебігу реактивних артритів у дітей раннього віку;
 • вивчення особливостей серцево-судинної системи у дітей із захворюваннями верхніх відділів травного тракту;
 • сучасні принципи лікування хронічних захворювань гастродуоденальної зони, асоційованої з  H . pylori  у дітей;
 • вивчення ефективності використання гомеопатичних і фітопрепаратів у лікуванні соматичної патології у дітей;
 • діагностично-прогностичні критерії лихоманок неясного походження у дітей;
 • етіологічні особливості респіраторної патології у дітей, які часто хворіють;
 • значення внутрішньоклітинних збудників при інфекційній патології у дітей;
 • алгоритм діагностики при тривалих субфебрілітетах у дітей. 

Всі співробітники  кафедри приймають активну участь у лікувально-діагностичному процесі .

Клінічними базами кафедри є:     

 • міська дитяча клінічна лікарня № 24 з  міським дитячим кардіоревматологічним  відділенням,  
 • 23 міська дитяча поліклініка з денним стаціонаром і центром раннього втручання, дитяче відділення дорожньої  клінічної лікарні ст. Харків, міська дитяча поліклініка № 4. 

Співробітники кафедри приймають участь у міжнародних з  '  їздах і конференціях.  

Теперішній склад кафедри дозволяє здійснювати усі види післядипломної безперервної освіти лікарів за фахом «Педіатрія» та «Дитяча кардіоревматологія», а також підготовку за фахом «Педіатрія».

Колектив кафедри щиро запрошує спеціалістів на навчання!

Перелік циклів, що проводяться кафедрою педіатрії у 2020 році: 

 • Спеціалізація з фаху "Педіатрія" № 5058 з 26.01.2020р по 26.06.2020р, 
 • Інтернатура з фаху "Педіатрія" № 814 з 01.02.2020р по 30.06.2020р. 

Навчально-виробничий план кафедри на 2020 рік

Перелік рекомендованої літератури до циклів для самостійної роботи слухачів

Перелік навчально-методичних посібників, розроблених кафедрою для самостійної роботи 

Список рекомендованої літератури до циклу СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ З ФАХУ «ПЕДІАТРІЯ» №5058

Список рекомендованої літератури до циклу ІНТЕРНАТУРА №814 З ФАХУ «ПЕДІАТРІЯ»

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!