Наша історія Адміністрація Структура Навчання в академії Клінічна  робота Корисні посилання Контакти
 Факультеты, кафедры
 Завідувач кафедри - д.м.н., професор Пархоменко Людмила Костянтинівна

КАФЕДРА ПІДЛІТКОВОЇ МЕДИЦИНИ

  Кафедру підліткової медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти було засновано у 1978 році. Ініціаторами створення кафедри були директор Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків, доктор медичних наук, професор Олександра Іванівна Корнілова та ректор Українського інституту удосконалення лікарів, доктор медичних наук, професор Микола Іванович Хвисюк. Це була єдина клінічна кафедра по вивченню фізіології та патології підліткового віку на території колишнього Радянського Союзу. З 1998 року згідно наказу міністра охорони здоров’я України кафедра стала опорною з підліткової медицини. Співробітниками кафедри розроблені програми, тестовий контроль і методичні вказівки для навчання лікарів питанням підліткової медицини, які є обов’язковими для всієї України.

Першим керівником кафедри була професор Корнілова О.І. З 1987 року по теперішній час кафедру очолює її спадкоємець і послідовник – професор, доктор медичних наук Пархоменко Людмила Костянтинівна. Професор Пархоменко Л.К. являється головним підлітковим терапевтом МОЗ України, засновником та головою спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 64.609.02 при Харківській медичній академії післядипломної освіти за фахом „Педіатрія”, експертом МОЗ України в комісіях з оцінки якості діяльності „Клінік, дружніх до молоді”, експертом в комісії МОЗ та ЮНІСЕФ з актуальних питань підліткової медицини.

На кафедрі у різні роки працювали кандидати медичних наук: Щетиніна М.З., Почепцов Є.В., Балацька З.Т., Глібова Т.О., асистенти Березін С.В. та ін., які внесли суттєвий внесок у розвиток підліткової медицини і підвищення кваліфікації лікарів. Штат кафедри зараз: професор, доктор медичних наук Страшок Л.А.; 3 доценти, кандидати медичних наук – Завеля Е.М., Ісакова М.Ю., Єщенко А.В.

З перших днів по теперішній час кафедра розташована на базі ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України”. Директор Інституту – доктор мед. наук, професор Коренєв М.М. База кафедри надає унікальну можливість навчати слухачів різним аспектам захворювань в пубертатному віці: терапевтичним, ендокринологічним, психоневрологічним, гінекологічним. Інститут має в своєму розпорядженні спеціальні лабораторії: клінічну, бактеріологічну, біохімічну, імунологічну, ендокринологічну, радіоізотопну, генетичну, а також кабінети функціональної діагностики різного профілю, що дозволяє наглядно представляти лікарям можливості сучасних методів діагностики і проводити заняття на високому науково-методичному рівні. Також клінічною базою кафедри являються дитяча поліклініка №13 та дитяча поліклініка №14 м.Харкова, де розташована Клініка, дружня до молоді.

Основний напрямок учбової діяльності кафедри – удосконалення знань лікарів різних спеціальностей з питань фізіології та патології дітей у період статевого дозрівання, проведення спеціалізації та передатестаційної підготовки лікарів підліткових терапевтів. На кафедрі підліткової медицини ХМАПО здійснюються всі види науково-практичної підготовки фахівців з підліткової медицини: магістратура, клінічна ординатура, аспірантура. Щорічно на кафедрі навчаються близько 300 лікарів. При навчанні акцентується увага не лише на особливостях анатомії, фізіології, клініки захворювань, їх лікуванні і профілактиці в пубертатному віці, але й вивчаються соціальні питання становлення підлітка і пропаганди здорового способу життя, підготовки до військової служби, професійної орієнтації, підготовки до сімейного життя, питання планування сім’ї, профілактики токсикоманії і наркоманії, боротьби зі СНІДом. Учбові можливості кафедри відомі не лише в Україні. Співробітники кафедри проводили навчання лікарів у різних регіонах колишнього Радянського Союзу (Владивосток, Красноярськ, Тюмень, Челябінськ, Алма-Ата, Ашхабад, Краснодар та ін.). Нині щорічно проводяться виїзні цикли в різних областях України. Заняття на кафедрі ведуть кваліфіковані спеціалісти, лікувальна і наукова діяльність яких пов’язана з розробкою питань підліткової медицини.

Пріоритетні напрямки науково-практичної діяльності кафедри: організація підліткової служби в Україні, розробка актуальних питань підліткової медицини, гастроентерологічних захворювань у підлітків, питань медико-соціальної адаптації молоді. На кафедрі захищені 4 докторські та 13 кандидатських дисертацій. Професором Пархоменко Л.К. створено наукову школу фахівців з підліткової медицини. За результатами наукових досліджень отримано 14 авторських свідоцтв, свідоцтво Всеросійського виставкового центру і золоту медаль. Опубліковано більше 350 праць у провідних наукових виданнях України, у тому числі в матеріалах декількох європейських конгресів гастроентерологів, видані методичні рекомендації, інформаційні листи, зроблено ряд раціоналізаторських пропозицій. У роботу лікувально-профілактичних закладів України  широко впроваджуються наукові розробки співробітників кафедри.

У 2004 році видана монографія “Ювенологія” (практикум з підліткової медицини), в якій відображені основні розділи підліткової медицини. А у 2014 році за редакцією професора Пархоменко Л.К. було видано затверджений МОЗ України підручник „Підліткова терапія” для слухачів закладів післядипломної освіти. Він може бути корисним лікарям різних спеціальностей, які працюють з підлітками. Тут представлені основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги при різних захворюваннях у підлітків, гігієнічні аспекти навчання та виховання, особливості консультування підлітків на підставах дружнього підходу. Останніми роками співробітниками кафедри були написані навчальні посібники, створені електронні підручники і методичні рекомендації з підліткової медицини. Кафедра плідно співпрацює із Дитячим фондом ЮНІСЕФ в Україні. Співробітники кафедри беруть активну участь в створенні і розвитку Клінік, дружніх до молоді.

Колектив запрошує педіатрів, підліткових, шкільних і сімейних лікарів, лікарів Клінік, дружніх до молоді, лікарів усіх спеціальностей, які працюють з підлітками, підвищити кваліфікацію на унікальній, єдиній в Україні кафедрі підліткової медицини.

Контактні телефони: 8-0572-62-70-45

F ах:  8-0572-62-41-17;  8-057-711-80-25

E - mail : pidlitok@med.edu.ua

Перелік навчально-методичних посібників, розроблених кафедрою для самостійної роботи

Перелік циклів, що проводяться кафедрою підліткової медицини у 2020 році (бюджетні цикли)

Перелік циклів, що проводяться кафедрою підліткової медицини у 2020 році (платні цикли)

Список рекомендованої літератури до циклів

українська  
27.11.2020
Урочисте відкриття меморіальної дошки К.К. Макаренко 26 листопада 2020 року
25.09.2020
З 25 вересня 2020 р. виконання обов'язків ректора ХМАПО покладено на Вороньжева Ігоря Олександровича, завідувача кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
02.09.2020
Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс з 01.09.2020 на заміщення посади ректора ХМАПО
21.08.2020
До уваги слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації!
21.08.2020
Бюджетні місця у Медичному інституті ХМАПО!